Portál.cz > Portál v médiích > Nešikovné dítě. Dyspraxie a další poruchy motoriky (recenze M. Renotiérové)

Nešikovné dítě. Dyspraxie a další poruchy motoriky (recenze M. Renotiérové)

Autor: PhDr. Marie Renotiérová | Datum: 25.2.2003

"U dětí s dyspraxií či vývojovou poruchou koordinace často nastávají potíže s různým označením, použitým k pojmenování různých věcí různými lidmi. Zdá se, že čím více se o koordinačních problémech hovoří, tím více zmatené je jejich pojmenování. Vyvstává potřeba vyjasnění a standardizace, abychom všichni mluvili stejným jazykem"...

Amanda Kirbyová, britská dětská lékařka, je autorkou znalou nejen teoretické, ale i praktické problematiky dětí, jejichž obtíže jsou u nás zpravidla považovány spíše za méně závažnou specifickou poruchu učení. Vycházeje ze svých profesních, ale i bytostně lidských zkušeností (její druhý syn trpí dyspraxií), předkládá srozumitelnou, utříděnou a pečlivě promyšlenou formou poznatky o specifické poruěw tzv. "nemotorných" dětí.

Zamýšlí se nejen nad nezbytností správné diagnostiky, která může být zkomplikována různorodými diagnostickými technikami a postoji při posuzování jednotlivých znaků poruchy, ale i nad řadou souvisejících aspektů. Snaží se zodpovědět, s jakými obtížemi se mohou setkat rodiče, jimž je sdělena zmíněná diagnóza jejich dítěte, jaké mívají pocity nejen oni, ale i sourozenci. Otevřeně hovoří o psychickými problémech, které často musí lidé z nejbližšího sociálního prostředí dítěte s dyspraxií řešit. Jednotlivé kapitoly přibližují čtenáři nejen různorodé obtíže dětí s oním "nenápadným handicapem", ale rozvíjejí podrobně i další závažná témata: sociální dovednosti dětí s dyspraxií, hry a jejich využití ke zlepšení motoriky, úskalí běžných denních činností, škola a problémové oblasti, šikana - a proč právě u těchto dětí, problémy s dospíváním, dospělost a získávání nezávislosti, atd.

Závěrem autorka shrnuje vědecké poznatky o příčinách dyspraxie a vývojové poruchy koordinace, odpovídá na otázky, kdy a proč je nezbytné poruchu diagnostikovat a pojmenovat, jak a proč může někdy dojít k nesprávnému označení problému.

Vysoce lze hodnotit, že publikace vychází nejen z osobních dlouholetých zkušeností odborně erudované autorky, ale že je právě tak s odborným přehledem, citem, pochopení a snahou pomoci předložena čtenářům - laikům, i těm odborníkům, kteří dětem s motorickými koordinačními obtížemi profesionálně pomáhají. Většina jistě pozitivně ocení praktickou orientaci jednotlivých kapitol, jejichž problematika je řešena doporučujícími pasážemi s názvem "Užitečné rady". Zcela na místě jsou jednotlivé vstupy redakčních poznámek, které osvětlují některé rozdílnosti dané problematiky v pojetí autorky ve srovnání s jejím chápáním a přístupem, specifickým v naší zemi. Text je vhodně doplněn nástinem situace v České republice (kap. 17) a pojmovým slovníčkem.

Publikaci, která přibližuje ucelenou problematiku dětí, lišících se od ostatních zejména specifickými obtížemi v motorické oblasti, je možné doporučit k přečtení i hlubšímu prostudování zájemcům, jako další z přínosných textů z oblasti výchovné a socializační problematiky zdravotně znevýhodněných jedinců.

PhDr.Marie Renotiérová, Ph.D.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0