Portál.cz > Portál v médiích > Netradiční sportovní činnosti (recenze)

Netradiční sportovní činnosti (recenze)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 5.6.2002

Dětství našich dětí je skutečně jiné. Dříve si děti hrály celé dny venku a součástí her byl pochopitelně i pohyb. Hry „na babu“, školky s míčem nebo schovávaná byly přirozeným tělesným tréninkem. Dnes děti musí stihnout řadu povinností a mimoto již pro ně není vždy venku bezpečno. Naše města se také změnila, dětská hřiště a různé plácky ustoupily výstavbě, a tak se dětské hry přesunuly do domovů. Tam se pochopitelně nepřesunou dětské party a spolky, proto je dítě odkázáno hlavně na sebe a svoji rodinu. Nejlepším kamarádem se stává počítač a televize, u nichž tráví dlouhé hodiny. Izolace a nuda u některých děti vedou k rozvoji závadového chování. Pohyb na skateboardu nebo terénním kole je někdy tím jediným sportem, který je láká. Autorka knihy Netradiční sportovní činnosti Renate Zimmerová nabízí možnost, jak využít zájem dětí o nezvyklé pohybové aktivity a kultivovat jejich motorické dovednosti. Vychází z běžné činnosti a snaží se o integraci pohybových aktivit do života.

Netradiční sportovní činnosti (recenze)

V povědomí veřejnosti je sport chápán jako jistá technika pohybu. Mimoto je sport v tomto smyslu automaticky považován za kladný činitel ve vývoji lidské společnosti. Lidé vidí sportovce jako pozitivního hrdinu dokonalých charakterových vlastností. Lezení po stromech, vybíjená nebo školka s míčem je považovaná za „pouhou“ hru. Ale právě pouhé hry, tedy elementární formy pohybu, jsou tím sportem, který má šanci zaujmout děti naší doby.  Prkýnka na kolečkách nebo kolečkové brusle, koloběžky a jízdní kola patří do běžného dne určité skupiny mládeže. Dokazují, že se sport nemusí provozovat jen na stadionu, ale že proniká do každodenních prostor. Kolečkářské aktivity znamenají více než hru nebo formu sportu, nesou s sebou i nový způsob života mládeže. Vytváří se i specifický módní styl „skejťáků“. Tyto sporty často nejsou dospělými akceptovány. Jedná o ale způsob pohybu, který vychází z potřeby mládeže, nikoli z požadavku dospělých. Proto by měl být podporován školami a sportovními kluby. V knize najdeme možnosti rozvíjení pohybu na kolečkách, zdokonalování techniky jízdy i doporučení pro podporu tohoto způsobu pohybu (budování ramp na volných plochách, organizování závodů).

Některé děti mají značné obtíže s koordinováním svých pohybů. Neumí chodit pozpátku, skákat po jedné noze nebo házet a chytat. Právě házení a chytání je možné procvičovat a zdokonalovat při nácviku žonglování. Žonglování s míčky nebo talíři se může stát zajímavou náplní činnost dětského klubu nebo kroužku. V knize najdeme popis jednoduchých i složitých technik žonglování. S koordinací pohybů souvisí i udržování rovnováhy na kladině, míči nebo role. Trénink žonglování a udržování rovnováhy nepatří pouze do varietních škol. Lze jej realizovat v běžné školní tělocvičně za použití klasického nářadí. Podmínkou je podpora radosti z pohybu, proto by hodnocení známkou mělo zůstat stranou. Rozvíjení koordinace pohybů a rovnováhy je velmi užitečné pro rehabilitaci drobných neuropsychologických obtíží.

Mládež často lákají tzv. bojové a obranné sporty. Zajímají se o karate nebo judo. Jejich zájem někdy velmi rychle „vyhoří“. Chyba je v přístupu k vedení nácviku. Mnohdy se totiž pouze vytváří izolované dovednosti (chvaty a hmaty) a zapomíná se na základ, který by měl zájemce např. o judo dostat. Jednotlivec je degradován na protivníka, cvičitel se nevěnuje individuálním obtížím malých judistů. Ti by nácvikem měli získat nejen „bojové“ schopnosti, ale měli by zdokonalit své motorické dovednosti, zlepšit soustředění a posilovat svoji vůli. Proto by judo nemělo být „pouhým“ sportem, ale i novým životním stylem.

Skákání přes švihadlo naneštěstí téměř vymizelo z běžného života dětí. Přitom tzv. školky byly velmi oblíbenou pouliční zábavou a nenásilnou formou trénovaly koordinaci pohybů, výdrž a dechovou kapacitu dětí. Autorka nabízí, jak moderní, atraktivní formou přiblížit dnešní mládeži tento málem zapomenutý sport. Jednou z možností je skákání s taneční hudbou. Společné skákání nutí mladého člověka k ohledu na ostatní, sladění vlastního stylu se stylem ostatních. V repertoáru tělesné výchovy na školách najdeme i lehkou atletiku. Skoky a běhy na známky se staly strašákem mnoha dětí. Někteří vyučující trvají na splnění určitých limitů v časech a délkách a vycházejí z toho při celkovém hodnocení na vysvědčení. Některým dětem pak známka z tělocviku „zkazí“ celé vysvědčení. Sama jsem po úrazu v maturitním ročníku nesplnila limity a hrozila mi nedostatečná, tedy nepřipuštění k maturitě. Díky dorostové lékařce, která pochopila absurditu situace, jsem byla osvobozena od tělesné výchovy a mohla odmaturovat. Podobné martyrium jsem absolvovala na vysoké škole. Stejné problémy řeší řada žáků a studentů a lehká atletika zaměřená na výkon a závodění je děsí. Radost z pohybu, pocity uvolnění, prožitek z pohybu v přírodě se ztratil. Autorka vybízí ke změně přístupu k disciplínám lehké atletiky a nabízí metody k rehabilitaci tohoto sportu.

Celé knize dominuje snaha o to, aby se v současných mladých lidech probudila zase radost z pohybu. Cvičení pro radost, bez strachu ze špatných známek a výsměchu tělocvikáře se může stát pozitivní alternativou k rozvoji závadového chování mládeže. Podmínkou pro realizaci pouličních sportů je tolerance okolí. Musíme se smířit s tím, že skupinky dětí na prknech prostě k současnosti patří. Kniha Netradiční sportovní činnosti pomůže pochopit specifické potřeby dnešních dětí. Učitelé, vedoucí organizací dětí a mládeže a také cvičitelé v ní najdou metody vedení jednotlivých sportovních činností. Kniha odráží současné potřeby mladých lidí, vypovídá o jejich životním stylu, a tak výrazně napomáhá pochopení a porozumění ze strany dospělých.

Mgr. Marie Těthalová

Kniha Netradiční sportovní činnosti již bohužel k dispozici není, ale třeba vás zaujme podobná kniha Netradiční sportovní hry


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0