Portál.cz > Portál v médiích > Pohybové hry a osobnost dítěte (recenze M. Těthalové)

Pohybové hry a osobnost dítěte (recenze M. Těthalové)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 20.12.2002

Když se podíváme na zahradu mateřské školy, většinou uvidíme děti v pohybu. Pohybové aktivity malých dětí jsou plné dynamiky a pohyb patří k základním potřebám malých dětí. Mimoto je pro malé dítě pohyb prostředkem k poznání vlastního těla i okolního světa. Lezení na pařezy dítěti pomůže vnímat hloubku pod sebou, házení míčem mu zase umožní pocítit sílu paží.

Pohybové hry proto mají nezastupitelné místo ve výchově předškolních dětí. Hana Dvořáková se zabývá právě problematikou tělesné výchovy v mateřských školách. Její kniha Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte shrnuje dosavadní poznatky o pohybovém vývoji malých dětí.

Předškolní výchovu v mateřských školách usměrňuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, na jehož tvorbě se podílela i autorka knihy. Program vychází z poznatku, že nejvíce a nejlépe vzděláváme tehdy, když dětem umožníme prožít a samostatně poznávat to, co do nich chceme „dostat“. Rámcový program klade velký důraz na vlastní praktickou aktivitu předškolních dětí. Tělesná výchova má v tomto programu nezastupitelné místo.

Každé naše snažení, a tedy i pohybová výchova, by mělo mít svůj cíl. Tělesná výchova malých dětí zasahuje do několika oblastí a má tedy více dílčích cílů. Prvním z nich je dovedení dítěte k tomu, aby si uvědomovalo svoje tělo a jeho možnosti. Už v mateřské škole se děti mohou učit novým pohybovým dovednostem, což pro většinu z nich představuje ohromně zábavnou činnost. Pohyb ale neposiluje jenom fyzické dovednosti, ale i psychiku dítěte. Dítě snaží pochopit naše pokyny a tak si rozšiřuje slovní zásobu a učí se vnímat různé zajímavé podněty ze svého těla. Tělesná výchova je také propojena se cvičením smyslů.

Pohybová cvičení mají ovšem další rozměr-vedou děti k sounáležitosti s kolektivem, učí je spolupracovat a pomáhat si. U malých dětí nejsou moc vhodné soutěživé aktivity, protože vyvolávají pocit méněcennosti u poražených a vítězi dávají naopak pocítit převahu nad ostatními. Proto bychom se měli snažit, aby hry přinášely radost a uspokojení samy o sobě. Přesto bychom neměli opominout hodnocení v průběhu a na konci hry. Vyvarujeme se ovšem výroků typu: „Ty jsi byl dneska nejlepší!“, ale snažíme se vyzdvihnout zejména snahu a spolupráci s druhými.

Autorka nabízí řadu pohybových her, které vycházejí z uvedených zásad. U každé hry najdeme metodickou poznámku, aby chybnou interpretací pokynu nedošlo k nějakému problému. A protože nejen do základních, ale i mateřských škol vstupuje projektová výuka, uvádí náměty pro projekty realizované v mateřské škole. Z celé knihy vyplývá, že pro autorku není tělesná výchova jen „vycpávkou“ ve vzdělávacím programu mateřinky, ale je neoddělitelnou součástí výchovy malých dětí. Praktické rady uvítají nejen učitelky ve školkách, ale i v první a druhé třídě základní školy. Kniha Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte představuje moderní podobu tělesné výchovy malých dětí.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0