Portál.cz > Portál v médiích > Poruchy osobnosti - prof. PhDr. M. Nakonečný

Poruchy osobnosti - prof. PhDr. M. Nakonečný

Autor: prof. PhDr. Milan Nakonečný | Datum: 30.10.2003

Po mnoha letech se zájemcům o problematiku poruch osobnosti (dříve označovaných jako psychopatie) dostává do ruky původní česká monografie na toto téma. Vedoucí autorského týmu, sestávajícího z devíti spolupracovníků, převážně lékařů, je psychiatr Psychiatrického centra Praha, známý několika pracemi, v nichž přispěl k problematice kognitivně-behaviorální terapie depresí a úzkostných stavů.

Obsah knihy je rozdělen na tři velké části: v první se autoři zabývají teorií a diagnostikou poruch osobnosti, v druhé léčbou těchto poruch a ve třetí diagnózou a léčbou specifických poruch osobnosti (kromě jiných, poruchou paranoidní, schizoidní, disociální, emočně nestabilní, histrionskou, anankastickou, anxiózní a narcistickou).
V klasifikaci poruch osobnosti, což je problematika, která „patří k nejobtížnějším a nejkontroverznějším kapitolám psychiatrické klasifikace“, se v této knize vychází z 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10, 1992). Zdá se, že problematickou není jen klasifikace poruch osobnosti, ale i vymezení této kategorie duševních poruch. Stopy jejich kdysi oblíbeného klasického vymezení (tehdy ještě s názvem psychopatie) od K. Schneidera (1923), že jsou to lidé, jejichž psychickou poruchou trpí jejich okolí i oni sami, nacházíme ještě v 9. revizi MKN. Autoři předmětné publikace se po stručné analýze pojmu poruchy osobnosti a jejich klasifikace věnují spíše jejich etiologii, kterou spatřují v „komplexní kombinaci mezi temperamentem (tj. genetickými a dalšími biologickými faktory) a charakterem (tj. vývojovými a environmentálními faktory)“.
Stručně řečeno, ukazuje se, soudí autoři, že „jak osobnosti, tak jejím poruchám lze nejlépe porozumět jako interakci temperamentu a charakteru“ (str. 21). To je ovšem oživení starého tématu „vlohy-prostředí“, původně chápaného jako dilema, později jako interakce. (Diskutovaným bestsellerem se stala nedávno vydaná kniha amerického psychologa S. Pinkera The Blank Slate – The Modern Denial of Human Nature, pojednávající o tomto problému z hlediska evoluční psychologie.)
Pro „potřebu pragmatického pojetí“ své monografie chápou její autoři charakter – v užším smyslu, jak zdůrazňují – jako „získanou složku osobnosti, která vzniká psychosociálním učením během ranného vývoje“, jeho utváření však neomezují jen na období ranného dětství. Pozoruhodný je jednak přehled teorií poruch osobnosti (psychoanalytický, behavioristický a kognitivistický), nezahrnující však humanistické, resp. existenciální či fenomenologické pojetí a jednak kapitola o neurobiologii osobnosti.
Kniha je nepochybně přínosem k literatuře o poruchách osobnosti vůbec.

Milan Nakonečný


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0