Portál.cz > Portál v médiích > Praško a kol.: Nadměrné obavy o zdraví (M. Renotiérová)

Praško a kol.: Nadměrné obavy o zdraví (M. Renotiérová)

Autor: PhDr. Marie Renotiérová, Ph.D. | Datum: 19.5.2004

Vedoucí autorského kolektivu uvedené publikace je psychoterapeut a psychiatr, který působí v Psychiatrickém centru v Praze. Spoluautorka Hana Prašková je klinická psychiatrička, přednášející na UK v Praze. Publikace, která má podtitul "Rady pro klienta a jeho rodinu" je členěna do úvodní a následujících šesti kapitol.

V "Úvodu" je definována zpracovaná problematika a podrobně popsáno několik příkladů z klinické praxe autorů, které ilustrují téma, probírané v publikaci. Každá z kapitol knihy je členěna na několik částí, které se vztahují k tematice té které kapitoly. Následuje krátký "Závěr" a "Doporučená literatura", která je sestavena z publikací českých i zahraničních autorů, vydaných v ČR.
Pro ilustraci uveďme názvy jednotlivých kapitol:
  • Co je to strach o zdraví
  • Jak se strach o zdraví projevuje
  • Co podporuje a udržuje strach o zdraví
  • Léčba strachu o zdraví
  • Sebesledování
  • Konec bludného strachu o zdraví.

V každé kapitole je vždy uvedeno několik schemat a grafů ilustrujících probíraný fenomén, tabulky, které shrnují předkládané informace (např. chronické stresory). Doporučená cvičení jsou zvýrazněna šedým pruhem na okraji stránky: např. "Záznam aktivity a intenzity příznaků".

V "Úvodu" autoři definují zpracovávanou tematiku publikace poměrně srozumitelným způsobem. Snaží se získat porozumění pro tyto klienty a vyvrátit často uváděnou záměnu lidí, kteří trpí touto poruchou, za hypochondry. Vhodně je zde prezentována část "Několik příběhů", kde autoři zřetelně ilustrují probíraný fenomén nadměrných obav o zdraví na příkladech z klinické praxe. Na tuto část organicky navazuje prvá kapitola, která se snaží ozřejmit a definovat pojem strachu o zdraví.

Zatímco "Úvod" a následujících "Několik příběhů" jsou napsány přijatelně pro běžného čtenáře, následující text publikace, počínaje prvou kapitolou, je napsán formou, která vyžaduje jisté odborné vzdělání. Domnívám se proto, že podtitul publikace "Rady pro klienta a jeho rodinu" je poněkud nepřesný. Kniha má spíše charakter textu, který je určený pro odbornou veřejnost s minimálně středoškolským vzděláním. Odpovídá tomu i jazyk knihy, který obsahuje množství odborných termínů, byť vysvětlovaných v následujícím textu. Totéž je možno říci i o mnohdy značně složitých schematech psychologických mechanizmů, přínosných pouze pro odborníka. Pro běžného čtenáře jsou diskutabilní i některá, v knize doporučená cvičení, např. "Vlastní scénář průběhu nemoci, umírání a smrti", kde autoři mimo jiné doporučují i nakreslit si vlastní parte.

Z pohledu čtenáře, který není vzdělán v oboru, je však možno vyzvednout seznam doporučené literatury, který cituje v hojné míře publikace určené pro nejširší veřejnost, navíc vydané v českém jazyce.

Pokud však hodnotíme publikaci jako knihu, určenou pro čtenáře s příslušným odborným vzděláním, je možné konstatovat toto:

Autorům se podařilo v publikaci shromáždit značné množství cenných informací k probíranému tématu. Část jich vychází přímo z jejich vlastních klinických zkušeností a jsou proto dobře použitelné v praxi. Vzhledem k provázanosti probíraného tématu i s jinými psychickými poruchami, např. depresemi, nalezneme zde jisté podobnosti až totožnost s texty v ostatních publikacích autorů této knihy, např. kazuisitky, relaxace atp. Některá složitější schémata by si zasloužila podrobnější výklad v textu, aby jim bylo možno hlouběji porozumět (např. rovnici obav o zdraví). Bylo by rovněž přínosné upozornit na některé novější přístupy, např. témata pozitivní psychologie.

Publikaci zřejmě využijí především terapeuti. Pod jejich vedením by problematiky neznalí klienti mohli realizovat uvedená cvičení či absorbovat pro ně terapeuticky vhodné informace, podané v méně strohé formě.

PhDr Marie Renotiérová Ph.D.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0