Portál.cz > Portál v médiích > Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let - recenze

Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let - recenze

Autor: PhDr. Marie Renotiérová, Ph.D. | Datum: 19.5.2003

Publikace může být skvělou příručkou, popisující vývoj dítěte v časovém intervalu nejcitlivějšího a nejplastičtějšího období jeho života. Přestože přináší množství informací, působí uceleným dojmem. Autoři těží z bohatých pedagogických zkušeností, mají snahu o interdisciplinární přístup k otázkám vývoje dítěte. Kniha je – na americké poměry- napsána velmi srozumitelně, čtivě a hlavně systematicky. Je vysoce strukturovanou , skoro “programovanou” učebnicí, jakýsi “help”, který by mohl čtenáře provázet danou problematikou.Informace jsou zpracovány velmi přehledně a doplněny jejich téměř tabulkovým výčtem, sestaveným podle toho, co daná kapitola či její část přináší. Snad doslova stačí (obrazně řečeno) zatrhávat fakta. Vysoká pedagogická hodnota je např. i v “ověřujících podkapitolách”, které obsahují “opakování” formou otázek typu “uveďte”, dále části “správně nebo špatně”, v nichž rodiče či další čtenáři testují, které činnosti jsou pro většinu dětí dané věkové kategorie atypické. Podkapitola “odpovědi” umožňuje zpětnou vazbu, příp. podává jednoznačná vysvětlení, týkající se dané otázky.

Takto jsou čtenáři nenásilně, formou hry či soutěže, vtahováni “do děje”, který vytváří přítomnost dítěte v rodině, a zároveň absorbují nezbytné,mnohdy náročné informace.Citlivě je pojata důležitá 8. kapitola “kdy hledat pomoc” a pozitivně lze hodnotit následující kapitolu “kde hledat pomoc”, která byla redakčně upravena podle současné situace u nás , včetně uvedení kontaktních adres a e-mailů důležitých organizací v ČR.

Velmi instruktivní jsou přílohy, které předkládají tabulku reflexů dětí v souvislosti s jejich věkem a vývojové dotazníky, které jsou formulovány podle stáří dítěte.

K publikaci však je nutné dodat i kritické připomínky: Kniha takového obsahového významu by měla být aktualizována v souvislosti s jejím překladem nejen po stránce obsahové . V některých částech je zjevný nejen časový posun v překladu publikace, ale lze si všimnouti menší či větší odlišnosti kultury, která se pochopitelně odráží i v některých projevech dětí, které jen obtížně lze chápat jako “charakteristické” pro danou věkovou skupinu. Z hlediska doprovodných ilustrací je diskutabilní výtvarná kvalita, ale i obsahový význam některých obrázků.

Vydání této vysoce praktické příručky , přes uvedené výtky, lze považovat za podnětný čin. Je možné ji doporučit zejména rodičům a všem, kteří mají zájem podpořit budoucí vývoj dětí a kteří si uvědomují, jak intenzívně a do hloubky se v kritických obdobích vývoje formuje budoucí povaha a tím i štěstí a úspěšnost dětí.

PhDr.Marie Renotiérová,Ph.D.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0