Portál.cz > Portál v médiích > Příběhy z pouští a zahrad

Příběhy z pouští a zahrad

Autor: Jaromír Kopeček, PhD. | Datum: 12.12.2000

Súfismus - tajemný, mystický, transcendentální, zmínku o něm určitě najdete v každé příručce hledače tajemné pravdy a skrytého poznání. Jaké jsou a byly názory a skutky súfijů a co se jim podsouváno lze nejlépe zjistit přímo z prací súfijských mistrů. Výběr z tvorby významných mistrů zlaté éry súfismu připravili manželé Moždeh Bajátová a Mohammad Alí Džamnijá z bratrstva ni’mattulláhíja.

  

Súfismus je skutečně mystický, zaměřený na hledání gnostické tajné pravdy, která není dostupná každému a nepochybně má s křesťanskou a helénistickou gnosí leccos společného. Jako směr v islámu se konstituoval v letech 800 až 850 n.l.. Název je odvozen od slova súf , což je vlněný oděv a súf í je osoba jež ho nosí. Pochopitelně jej nosí proto, že je laciný a ukazuje tak svůj odstup od materiálního světa a hluboké duchovní poznání. Ve stejných oděvech chodily i významné postavy Bible, které súfijové považují za mistry duchovní cesty. Od projevení se proroka Muhammada již považují za správné být muslimem, pokud se člověk nechce odchýlit od spirituální cesty. V zásadě však platí, že: „Pokud člověk dospěje k cíli, pak je cesta, kterou kráčel, nepodstatná.“

„Podle súfijských učitelů bylo (a je) studium šarí’y pouze základní průpravou, jež byla potřebná pro získání přístupu k vyššímu duchovnímu vydělání na univerzitě. Tento pokročilý stupeň se nazýval taríqa, tzn. cesta. Všeobecně platil názor, že taríqa představovala střední fázi spojující šarí’u s haqíqou (pravda nebo osvícení) a že samotný Boží zákon nestačí k nalezení pravdy.“ Po Cestě vedli adepty poznání duchovní mistři. Aby byl mistr pravý, musel svou pozici dokázat v posloupnosti mistrů až k Alímu. Alí, který byl zasvěcen přímo Muhammadem, zasvětil čtyři své následovníky: al-Hasana a al-Husajna, své syny a Kumajla a Hasana al-Basrího. Od těchto čtyř pírů odvozují svůj původ všechna duchovní bratrstva, poskytující pomoc a vedení těm, kdo hledají poznání v Bohu, neboť podle ústředního bodu súfismu - jedinosti bytí - je existence, včetně veškerého všehomíra, projevem Božích přívlastků, a tedy jako taková od něho není odloučena.
Oněmi mistry z jejichž děl, anebo z legend o nich, se zde cituje jsou: Al-Halládž, první mučedník súfismu umučený za slova „Já jsem pravda.“, jimiž se de-facto prohlásil za Boha. Abú Saíd, propagátor a patron extatického tance a deklamace básnických textů. Faríduddín Attár, který začal vysvětlovat spirituální cestu prostřednictvím příběhů a bajek. Hakím Nizámí, autor romantických eposů Lajlá a Manžnún a Chosrau a Šírín a autor básnického stylu mathaví. Džaláluddín Rúmí, nejvýznamnější perský básník a zakladatel Řádu tančících dervišů. A konečně Abdurrahmán Džámí, poslední velký perský klasický básník.

Jako vějičku Vám prozradím, jak se stal Attár (tj. Lékárník nebo Voňavkář) súfím.
Jednou přišel pro lék do Attárovy lékárny derviš a užasl nad nádherným vybavením. S široce otevřenýma očima se rozhlížel kolem a pak si začal pozorně prohlížet i Attára. Attár se zeptal, proč na něj tak zírá.
„To bych rád věděl, jak hodláš zemřít, když budeš muset opustit takové bohatství,“ odpověděl derviš.
Attár uraženě a nahněvaně odsekl: „Umřu stejně tak jako ty.“
„Ale já se nemusím o nic starat. Všechno co mi patří, je můj plášť a tenhle kaškúl (miska na žebrání). tak co, stále si ještě myslíš, že zemřeš jako já?“
„Samozřejmě,“ zněla Attárova odpověď.
Když to derviš uslyšel, lehl si na zem, položil si kaškúl pod hlavu jako polštář a s Božím jménem na rtech zemřel.

A velkoryse ještě přidám jednu o Abú Sa’ídovi, jmenuje se Mlýn:
Abú Sa’íd byl na cestách se svými společníky, když narazil na mlýn. Zastavil koně a zaposlouchal se do zvuků mlýna. Pak se zeptal: „Jestlipak někdo z vás ví, co ten mlýn říká?“ Všichni zavrtěli hlavami. Abú Sa’íd pokračoval: „Připomíná vám, co je to súfismus. Dostanu hrubé zrno a vydám zpět jemné. Obíhám kolem sebe a pohyb mám i v sobě, co nepotřebuji, rozpráším do okolí.“

Recenze byla původně napsána pro www.neviditelnypes.cz. Autor souhlasí s jejím zveřejněním.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0