Portál.cz > Portál v médiích > R. Wilhelm: I-ťing, Kniha proměn (M. Renotiér)

R. Wilhelm: I-ťing, Kniha proměn (M. Renotiér)

Autor: Mgr. Mario Renotiére | Datum: 17.8.2004

Není příliš známo, že jmenovaná kniha představuje jeden z nejstarších světových textů. Je v něm skryta vyzrálá moudrost nejméně tří tisíciletí. Počátky I-ťingu je možno vysledovat až do mýtického starověku. Význam tohoto textu pro součastnost ilustruje např. citát filozofa a historika McEvilliho, který se o I-ťingu vyjadřuje jako o v podstatě "moderní" publikaci těmito slovy: "Skutečnost, že se člověk neseznámil s Knihou proměn, se v dnešní době dá považovat za téměř neodpustitelné zanedbání v duchovním životě" (1968).

I-ťing je mnohdy mylně považován za publikaci určenou pouze k věštění znamému či příbuznému i např. jako čtení budoucnosti z karet. Že opak je pravdou nám mohou napovědět historicky prokázaná fakta. Knihou proměn se zabývali nejen nejvýznačnější čínští i východní myslitelé, ale i vladaři a vojevůdci až do současnosti. Připomeňme si např. Konfucia či akupunkturu, která přímo vychází ze zákonitostí "operátorů" jin a jang.
I-ťingem se - kupodivu - zabývali i významní vědci. Jmenujme namátkou geniálního matematika Leibnitze a hlubinného psychologa C.G. Junga, jejichž díla Kniha proměn význačně ovlivnila. Problematikou hexagramů se zabývají i někteří současní fyzikové a nalézají v jejich téměř neuvěřitelné souvislosti. Např. s teorií molekulární genetiky či s algoritmy cyklů světových dějin.

Kniha proměn využívá v široké míře jazyka podobenství a symbologie. Jeden ze základních požadavků při jejím studiu je pochopit tento metajazyk způsobem co největšího přiblížení se myšlení doby, v níž I-ťing vznikal. To vyžaduje zcela odložit technicistní způsob myšlení. Nejvhodnější cestou je, "uchopit" obrazy, uváděné v Knize proměn, intuitivně. Tak postupně dojdeme k poznání, že soustavným studiem lze této, vpravdě geniální knize, postupně porozumět.
Kniha proměn je založena na skutečnosti, že základní zákon, který platí v celé přírodě, představuje obecně neustálou proměnu. Nic není trvalé, stabilní. Vše plyne, podobně jako proud řeky, bez zastavení, jak výstižně ve svém podobenství pronesl Mistr Kung.

I-ťing je možné používat dvěma základními způsoby. Ten prvý, zřejmě nejběžnější, lze s jistou nadsázkou pojmenovat jako velmi specifický, dynamický způsob předvídání budoucnosti. Filozofie Knihy proměn je si dobře vědoma zákonitosti, že předem určená budoucnost neexistuje. Tu si vytváří, v rámci svých obecných schopností, kterákoli entita, a tedy i člověk, svou činností. C.G.Jung chápe používání I-ťingu jako komunikaci s hlubokým podvědomím. Odpovědí Knihy proměn jsou pak srozumitelné rady, jak v kritické, či významné situaci jednat co nejsprávněji. To znamená, jak dospět k lidsky žádoucímu výsledku.
Prezentované rady I-ťingu obsahují etické prvky, které stimulují osobnost člověka k jeho obecně žádoucímu rozvoji. To poukazuje na další možnost využití této vzácné Knihy. Jako studnici moudrosti, založené na obecném zákonu binarity všech jevů v přírodě.

Knihy proměn je možné se ptát na cokoli. Nemůžeme však očekávat odpověď typu "ano-ne". I-ťing tazatele vede k tomu, aby se získanou informací pracoval, a zvláště, aby se jí ve svém životě alespoň pokusil řídit. Mnohdy se stává, že Kniha proměn se jakoby "dotazovala" člověka samotného. Toto "vedení" je v souladu s přirozeným řádem věcí. Výsledkem pochopení je cesta k plnohodnotnému prožití života.

Jak se s Knihou proměn pracuje? Kombinací symbolů nepřerušené čáry (jang) a přerušené čáry (jin) - binární podstaty všech jevů - vzniklo 64 hexagramů. Každý z nich obsahuje několika symbolickými způsoby vyjádřenou informaci - odpověď na dotaz. K získání šesti čar hexagramu, tvořenýých symboly jin či jang, se dříve používalo stonků řebříčku. Tento velmi složitý rituál byl nahrazen jednodušším. Šestinásobným házením tří mincí. Každá strana mince má hodnotu "panna" nebo "orel", tedy jin a jang. Za pomocí odpovídajícího hexagramu, který takto vznikne, se můžeme pokusit o výklad otázky.

Validita získání "správného" hexagramu je ve značné míře závislá na schopnosti tazatele koncentrovat se a kontaktovat se svým podvědomím. Správnost výkladu předpokládá porozumění podobenství a symbolickému jazyku. Proto je vhodné, pokud se dotaz týká vážných záležitostí, obracet se na zkušeného a znalého člověka. V každém případě doporučuji nenechat se odradit, ale pokoušet se proniknout do hlubokých "tajemství" I-ťingu. Náš život jeho moudrost jistě pozitivně ovlivní.

Největší problém obecně představuje exaktní překlad podobenství a symbolů. Popisují totiž skutečnosti, které nejsou striktně fyzikálně měřitelné. Dotýkají se převážně oblasti psychologie člověka, jeho pocitů, obtížně definovatelných jevů, atp. Je třeba pečlivě vážit každé slovo, aby nedošlo k porušení vnitřního smyslu a obrazu podobenství.
Překlad uvedené publikace považuji za zdařilý. Překladatel Petr Patočka je evidentně výtečným znalcem Číny a její historie. Přesto by některé výrazy mohly být zřejmě použity uváženěji, třeba i v souladu s dosažitelnými dřívějšími překlady. Např. "podobenství" namísto "nápodoby", "tvořící" namísto "tvoření" (prvý trigram), "čáry" místo "linie". Pojem "kormidla" oproti původnímu "vesla" (s.272), nebo "O rázu" namísto "O povaze" (s.281), či "jednotu bytosti" oproti "jednotu bytí" (s.285) poněkud mění vnitřní smysl vět. Stejně tak bych doporučoval tradiční překlad pojmu "Tao" jako "Cesta" a nikoli "Smysl".

Graficky je kniha velmi dobře uspořádaná. V "Seznamu obrazových znamení" (s.300) je však číslování (pořadí) po levé straně hexagramu poněkud matoucí, neboť neodpovídá jeho skutečnému číslu. Názvy hexagramu 54, 53, 21, 60 jsou uvedeny chybně.
O Knize proměn by se dalo psát velmi rozsáhle. O důkladnosti původního Wilhelmova překladu svědčí skutečnost, že vznikal více než deset let a význam textu byl mnohokráte testován zpětným překladem z němčiny do čínštiny a naopak. Toto dílo lze vřele doporučit všem čtenářům, kteří se zabývají hlubším smyslem dění okolo nás.

Mgr. Mario Renotiére


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0