Portál.cz > Portál v médiích > Říčan: Cesta životem (M. Renotiérová)

Říčan: Cesta životem (M. Renotiérová)

Autor: PhDr.Marie Renotiérová Ph.D. | Datum: 13.7.2004

Co je lidský život? Jak mu smysluplně porozumět? Jak jej žít a svobodně utvářet? Jaký má život význam? To jsou otázky, které provázejí lidstvo již od nepaměti. Čím hlouběji porozumíme motivům, které nás vedly k jednání v situacích, které přináší život, čím více pochopíme naše sklony, možnosti, meze, i to, co nás přesahuje. Takto i lépe a hodnotněji můžeme prožít svůj život.

Tím, co tato kniha přináší o zákonitostech a možnostech ve vývoji člověka, chce být praktická. Jen pochopením vývojových cest a složitostí cesty životem můžeme poznat sami sebe, být obratnější a opravdovější při řešení krizí a úkolů, jež na nás život klade.

Prvá kapitola knihy Pavla Říčana "Cesta životem", která vysvětluje základní pojmy a metody jednoho odvětví psychologie, používá méně známý výraz "biodromální". Pojem "bio-" je obecně známý. Uveďme si významy slova "dromos", neboť velmi dobře ilustrují obsah publikace.

Ve starém Řecku dromos označoval běžecký závod. V Egyptě pak slavnostní, sochami lemovanou cestu k chrámu. Antická města měla vždy dromos, tj. nejvýznamnější, "hlavní" ulici. A v neposlední řadě mykénská a etruská kultura tímto slovem označovala cestu ke skalním hrobům.

Od počátku vzniku psychologie můžeme vysledovat dva proudy. Ten prvý je směr, používající převážně racionalistické až technicistní pojetí, plně v souladu s metodologií současných přírodních věd. Zabývá se především dobře ohraničenými problémy, podobně jako např. současná medicína. Naproti tomu druhý proud je zaměřen spíše humanističtěji a snaží se více porozumět člověku a jeho jednání.

Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc., přední český odborník v oblasti psychologie osobnosti, klinické a vývojové psychologie, se úspěšně pokusil o syntézu obou směrů. Výsledkem je popis lidského života, který "bude dávat smysl a povzbudí čtenáře, aby hledal a vytvářel smysl své vlastní existence". Život takový, jaký je, bez iluzí, někdy zdánlivě krutý, pokud si neuvědomíme jeho relativistický aspekt. Definovaný je především tím, ze které strany jsme ochotni (a někdy i schopni) jej nazírat a tedy i vytvářet.

Autor předkládá publikaci, jejíž označení "popularizující" je snad i zavádějící. Lze říci, že jeho snaha pohlédnout na život člověka s co největšího nadhledu, s přístupem, který je možno právem označit jako celostní, byla velmi úspěšná. Svědčí o tom perfektní a srozumitelné syntéza všech "prvků", které v publikaci použil. Čtenář zajisté pozitivně ocení použití informací nejen z různých směrů psychologie, ale i prózy, poezie, aspektů filozofie i výrazových prostředků a postojů umění.

Autor vybral a doporučil čtenáři v závěru knihy zhruba 50 publikací, ve značné většině odborných. V textu knihy, formou poznámek pod čarou, pak uvádí další desítky knih v široké škále nejrůznějšího zaměření. Nalezneme zde citovanou poezii i prózu, divadlo, film i rozsáhlá historická fakta. Se samozřejmostí autor cituje Cicera vedle Junga, Bergmana i Exupéryho, dovolává se Artura Millera. Obdivuhodné autorovy znalosti z etologie - nauky o chování zvířecích druhů - využívá k přiblížení některých složitostí lidského chování.

Široké, dá se říci i "prožité" vědomosti autora, spolu s citlivě popisovanými příběhy z klinické praxe, jsou zajisté jednou z hlavních příčin, že se z této knihy, naprosto nevytrácí lidský rozměr. Lze zdůraznit úspěšnost snahy o vyvážení technicistního a humanitního přístupu ke zpracovávané látce. Dovolte citovat jednu z poznámek autora, např. z kapitoly o životní cestě po šedesátce. Domnívám se, že velmi významnou pro naši současnost. "Mobilita pracovní síly, oblíbený pojem ekonomů, vyjadřuje absurditu ekonomického myšlení, jež ignoruje lidské psychologické potřeby".

Kniha se čte, přes svou odbornost, velmi lehce. Poznámky pod čarou vysvětlují zřetelně všechny odborné výrazy, případně je rozvádějí patřičným směrem. Čtenář tak získává další rozměr probíraného tématu. Grafy i kresby jsou bezezbytku a srozumitelně vysvětlovány, stejně tak, jako mnohdy dosti složitá schémata.

Publikace je rozčleněna do 14 kapitol, které jsou nazvány výstižně, takřka poeticky. Například: "Na vlastních nohou" (věk batolete), "Čas první lásky" (pubescence), "Druhý dech" (40. až 50. léta). Každá z kapitol je rozdělena do částí, které se zabývají jednotlivými tématy probíraného období. I zde autor nešetřil vtipnými názvy: "A koho si vzít?", nebo "Manželství = práce". Mnohdy používá doslova literárně prozaického zpracování. Tak text nejen zlidšťuje, ale předkládá i lehce pochopitelný, svěží výklad probíraného fenoménu.

Autor se nevyhýbá ani tématům, které byly donedávna trochu mezi neodbornou veřejností "tabu". Např. samota, agrese, problémy impotence, psychické potíže ve stáří, umírání, euthanasie. Tyto a podobné otázky probírá vždy s plným pochopením a citlivostí.

Zvláštní pozornost si zaslouží též poslední, krátká část 14. kapitoly, výstižně nazvaná "Ohlédnutí", která uzavírá celou knihu. Představuje jakési vyznání autora, které je nutno si s pochopením přečíst.

Všechna probíraná témata autor pedagogicky účinně ozřejmuje do značné odborné hloubky, přesto s vysokou srozumitelností i pro méně zasvěceného čtenáře. Snaží se vhodně poradit, či alespoň pozitivně nasměrovat. Vysoce naplňuje svou snahu, vyjádřenou v úvodu: "Tato kniha chce být praktická".

Je obtížné krátce postihnout v celistvosti téměř čtyřistastránkovou publikaci. Představuje srozumitelný, avšak odborně hluboce fundovaný a rozsáhlý úvod do praktické problematiky vývojové psychologie. Publikace představuje průvodce životem člověka, text takřka "ke každodennímu použití". Zároveň však knihu uvítají i vysokoškolští studenti příslušných oborů, i terénní pracovníci pomáhajících profesí.

Kniha, jak autor uvádí v "Ohlédnutí", prý nevznikala lehce. Působí však jako svěží a čtivá, přestože jde o četbu vysoce odbornou.

Malá poznámka úplně pod čarou: Kniha z mého psacího stolu často "mizela". Podle rozečtených stran bylo možné odhadnout, kterého člena rodiny zaujala...

PhDr.Marie Renotiérová Ph.D.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0