Portál.cz > Portál v médiích > Školka není jen „úschovna dětí“!

Školka není jen „úschovna dětí“!

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 8.9.2003

Známý americký spisovatel Robert Fulghum nazval jednu ze svých knih „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“. Dozvěděl se tam, že by neměl nikoho bít, že by se měl vždycky rozdělit s ostatními, že si nemůže bez dovolení brát cizí věci a mnoho dalších důležitých věcí. Školka totiž neslouží jen k hlídání dětí, jejichž rodiče jsou právě v práci, není však také „pouhou“ přípravou na školu. Předškolní věk má své zvláštnosti-děti jsou velmi hravé, snadno se unaví, přitom jsou velmi zvídavé. Vzdělávací program pro předškolní věk musí zohledňovat vývojovou úroveň malých dětí a respektovat jejich potřebu pohybu a hry. Juliana Gardošová a Lenka Dujková (s dalšími autorkami) nabízejí všem, kdo se věnují výchově malých dětí, Vzdělávací program Začít spolu pro předškolní vzdělávání.

Autorky publikaci koncipovaly jako metodického průvodce pro své kolegy v oboru. Nenajdeme zde (tak jako ve starších metodikách pro mateřské školy) rozdělení na jednotlivé výchovné složky ani nástin pevného režimu dne. Učitelka v mateřské škole musí pochopitelně respektovat určité hygienické požadavky na režim dne (odstupy mezi jídly, odpočinek dětí), v programu Začít spolu (stejně jako v základních školách pracujících podle této metodiky) probíhá „výuka“ v projektech. Autorky nabízejí inspiraci k vytváření jednotlivých center aktivity, v nichž se děti věnují aktivnímu poznávání světa kolem nás. Seznamování např. s životem v lese tedy neprobíhá „staticky“ na lavičce za pomoci obrazového materiálu, ale vycházkou do lesa. Prohlížení přírodnin a publikací o přírodě, výtvarné zpracování (malování, modelování, koláž), dramatizace pohádky z lesního prostředí, tím vším se děti zabývají v jednotlivých centrech aktivity.

Mateřská škola, ve které se pracuje podle Začít spolu, je plná ruchu. Autorky nabízejí řadu zkušeností, jak co nejlépe realizovat program v praxi. Denní program bývá velmi náročný, proto je dobré využít pomoci ochotných rodičů. Ti mohou asistovat v jednotlivých centrech nebo děti seznámit se svými dovednostmi a schopnostmi. V každé skupině bývají děti starší a šikovnější, které můžeme využít jako pomocníky pro ty menší a nezkušené. Bylo by chybou nevyužít schopností zralejších dětí.

Metodický průvodce Začít spolu pro předškolní vzdělávání není pouhým „mladším bratrem“ podobné metodiky pro základní školy. Oba programy ale mají mnoho společného-respekt k osobnosti dítěte, vedení k aktivnímu poznávání světa a projektové vyučování. Začít spolu není jen módním výstřelkem, jeho efektivita byla ověřena výzkumem (průběh a výsledky výzkumu čtenář najde v závěru publikace). Děti, které mají možnost začít spolu, naplňují jednu z rad Roberta Fulghuma: „Žij vyrovnaně-trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj“.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0