Portál.cz > Portál v médiích > Slovník symbolů (recenze J. Holého)

Slovník symbolů (recenze J. Holého)

Autor: Jindřich Holý | Datum: 30.10.2002

Slovník Dr. Udo Beckera, dlouholetého šéfredaktora německého nakladatelství Herder má několik předností, které může český uživatel slovníku ocenit. Je současnou reflexí kulturního dědictví symbolů. Je nově zpracovanou historií symbolů, pojatou současným Evropanem, který váží dědictví smyslu symbolu nám blízkým způsobem.

Slovník je dílem jednoho autora. To sice nemusí být zárukou úzce odborné propracovanosti všech hesel, ale za to je oporou jednotného pohledu autora. Ten přispívá ke srozumitelnosti hesel, k jejich vzájemné provázanosti, k jednotnému pojetí jejich výběru i zpracování a tím i k ucelenosti čtenářova prožitku. Umožňuje čtenáři snadněji nalézt vztah k autorovi, k jeho slovníku, k jeho pohledu na symboly. Nabízí jednotu slovního a obrazového vyjádření, dovoluje ocenit jejich jednotný výraz.

Slovo je živé v básni a vymezené ve slovníku. Které slovo není symbolem a která věc nepoukazuje k jiné? Vedeni snahou obstát nebo dokonce porozumět, otevíráme básně a jindy zase slovníky. Hledíme porozumět světu, ve kterém jsme někdy i rozumějící. Slovník symbolů je v přirozené polaritě slova a symbolu. Nahlédněme tedy alespoň tato dvě hesla:

„slovo, nehledě na jednotlivé významy spojené s hláskami a souhláskami (alfa, alfa a omega, písmena, omega, tau), celkově symbol božské stvořitelské moci. Různá náboženství zdůrazňují různé aspekty tvoření slovem. Egyptský bůh Ptah tvořil jako velký kouzelník svým srdcem (duch) a jazykem (slovo), byl tedy označován jako „ten, který se zjevil jako srdce, který se zjevil jako jazyk …“ Bůh v Genesi tvoří vyslovením své vůle. Povahu jeho Slova pak přibližuje začátek Janova evangelia („To Slovo byl Bůh“). Lidská řeč může zachycovat božský řád rozeznělý Božím jménem, jako např. v judaistické kabale, podle které stvoření proběhlo na základě 22 písmen hebrejské abecedy a deseti sefirot. Podobný systém božského řádu zachyceného v určitém národním jazyce představuje i japonské učení kotodama. Slova mohou mít i magickou moc, jako např. mantry v systémech vycházejících z indických kořenů nebo obecně jména.“

„symbol, [z řec. Symballein = shrnout], souhrnné, výstižné vyjádření málo známé a jinak nezachytitelné skutečnosti. Je komplexní povahy. Z jedné strany svůj obsah nabízí lidskému rozumu, z druhé strany je rozumem nepostižitelný, neboť obsahuje iracionální sdělení. Oslovuje tedy myšlení i cítění. Na intenzitě prožitku symbolu se zakládá jeho živost jako jedna z důležitých charakteristik. V informační teorii je s. většinou znakem.“

Slova jsou v autorově pojetí původně božská. Symboly ukazují k tajemství. Člověk byl od pradávna v nich a ony v něm. Tvořil z duše a pro duši. Tradičně výživná výměna duše se světem se však v moderních dějinách začala hroutit. Dějiny harmonie člověka a světa, Boha, slova a symbolu uzavírá mocná síla nevázaného a nerozumného rozumu. Žijeme vleklou krizi víry, věd i umění. Symboly odlidštěného člověka se projevují s větší naléhavostí a někdy i řádí. Překračují řád, ve kterém od pradávna žily. Tyto současné, často i bolestivě zraňující symboly však již autor nereflektuje. Ve svých heslech hledí do doby minulé, symbolicky stabilizované, do klidu symbolů zralých, minulých kultur.

Kdo nezatoužil pochopit skryté významy pověstí, pohádek, mýtů, písma, snů nebo klasických uměleckých děl? Kdo se nikdy neradoval z odkývání jejich mnohavrstevných významů? Kdo nikdy nezatoužil mít k tomu oporu ve slovníku symbolů? V prvním seznamování se symboly se slovník symbolů zdá být nenahraditelnou pomůckou. Teprve mnohem později se můžeme dopracovat k poznání, že symbolický jazyk je především osobní a živý. Je přemýšlivě citlivý, je citově rozvážný, je žitý. Jeho jedinečnost a dynamiku nemůže slovník postihnout.

Slovník symbolů může být člověku oporou a partnerem v prvních nebo nejistých krocích k symbolům, které dosti důvěrně nezná. Avšak každý osobnější krok do tajemného je provázen i stále osobnější symbolikou, která se často a v mnohém vzdaluje tradici. V orientaci v osobní symbolice by nás mohl provázet jen takový slovník symbolů, který bychom si sami a stále dopisovali.

Autorův slovník nepostihuje současnou symboliku a může se i míjet s mnohými základy naší osobní symboliky. Ale neponechává nás bez pomoci. Nabízí srozumitelně a jednotně zpracovanou historii symbolů.

Jindřich Holý


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0