Portál.cz > Portál v médiích > Tajemství šťastných dětí - Mgr. D. Fousková

Tajemství šťastných dětí - Mgr. D. Fousková

Autor: Dagmar Fousková | Datum: 26.9.2003

Otázkou, jak žít s dětmi a vychovávat je takovým způsobem, aby byly šťastné, se po léta zabývá australský klinický psycholog Steve Biddulph. Své bohaté zkušenosti z oblasti rodinného poradenství zúročuje nejen při své práci terapeuta, poradce a školitele, ale snaží se je tlumočit i prostřednictvím svých knih. První z nich s příznačným titulem Proč jsou šťastné děti šťastné, vydalo nakladatelství Portál v roce 1997. Na jejích stránkách zpracoval autor humornou čtivou formou téma, jež se bytostně dotýká každého z nás. Praktické rady sepsané lehkou rukou a svěžím stylem si tehdy u nás našly mnoho vděčných čtenářů, stejně jako předtím ve světě. Informace o tématech, jakými jsou pozitivní a asertivní výchova, zvládání emocí dětí i rodičů, význam širší rodiny pro rozvoj dítěte, přednosti a zápory institucionalizované výchovy v raném věku, dětská šikana a mnohé další se také zásluhou nakladatelství Portál staly součástí širšího společenského povědomí a předmětem hlubšího zájmu rodičů a všech, kteří se snaží být co nejkvalitněji účastni na výchově dětí.

V průběhu několika uplynulých let úspěšný autor své životní téma nadále promýšlel, prohloubil o další poznatky a zkušenosti z praxe a prostřednictvím knižních stránek pokračuje ve svém dialogu s těmi, kteří chtějí naslouchat. Stěžejním tématem volného pokračování úspěšné knihy je i tentokrát způsob výchovy, jenž pomáhá utvářet šťastné děti. Biddulphovo Tajemství výchovy šťastných dětí, s nímž přichází nakladatelství Portál na trh v těchto dnech, vychází z prostého požadavku formulovaného v úvodním slově: "Pro rodiny je třeba něco udělat – mnoho rodičů si opravdu neví rady…Myšlenka něžné a přísné lásky, o které se v této knize dočtete, může váš rodinný život změnit. Míří totiž k cílům rodičovství – vychovat mladé dospělé lidi, kteří mají dobré srdce a dokážou se řídit správnými zásadami." Pobídkou k naplnění těchto cílů je autorův vlídný apel na sebeuvědomění, citlivost, vnitřní kázeň – zdravý rozum rodičů: „Z této knihy vyplývají pro matky a otce dva důležité úkoly: vzdát se při výchově metod, které jsou založeny na násilí a strachu; vychovávat své děti, nepřenechávat tuto práci nikomu jinému."

Kniha je moudrým "návodem" k tomu, jak dostát zdánlivě prosté, a přitom tak často obtížně naplnitelné potřebě vyrovnané lásky a spokojeného rodičovství v různých vývojových etapách dítěte, s přihlédnutím ke specifikům obou pohlaví. Vedle sdělnosti slova pečlivě redakčně ošetřeného přispívá k čtivosti publikace též přehledně členěná forma a oživení četnými ukázkami a příklady. Autor neopomíjí tak důležité téma, jakým jsou ekonomické kořeny a průvodní jevy současné podoby a kvality výchovy. Tím spíše, že zmíněné aspekty jsou, zdá se, společné mnoha tzv. vyspělým ekonomikám – i se svými často neblahými důsledky. Ve světle všech těchto přehledně předestíraných faktů se Biddulphovo krédo, uvedené jako motto knihy, nejeví vůbec nadneseně. Naopak, nelze jinak než souhlasit: „Srdcem poznáte, co je správné."

Dagmar Fousková
redaktorka www.medicina.cz


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0