Portál.cz > Portál v médiích > Terapie uměním (recenze M. Těthalové)

Terapie uměním (recenze M. Těthalové)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 17.9.2002

Jednou z možností současné medicíny a psychologie je využití alternativních cest. Lékař už není odkázán pouze na klasické preparáty (tím je však rozhodně nelze zavrhnout), ale může mimo jiné využít i pomoc psychoterapeuta. Arteterapie je jednou z technik, které používá psychoterapie při zmírňování psychických a někdy i fyzických obtíží. Lidem, kteří se arteterapií zabývají, a také studentům psychologie, pedagogiky a arteterapie je určena kniha Základy arteterapie.

Její autorka Jaroslava Šicková-Fabrici se velmi bránila tomu, aby její kniha byla vydávána za základy oboru. Považovala toto pojmenování za velmi závazné a necítila se jako „matka zakladatelka“ tohoto oboru. Přesto kniha Základy arteterapie, v níž autorka shrnuje své bohaté zkušenosti, poskytuje základní orientaci v oboru.

Arteterapie je poměrně mladý obor - poprvé se začala užívat ve třicátých letech 20. století. Vycházela z toho, že klient má v sobě konflikt, který prostřednictvím umění uvolní a převede jej do vizuální podoby. Cítíme, že první motivace arteterapie vycházela z psychoanalýzy. Postupně se očekávala nejen projekce vnitřního konfliktu, ale i posílení klientova ega a smyslu pro vlastní identitu. Začínaly se studovat produkty arteterapie a dospělo se k závěru, že lidé s duševní poruchou se výtvarně projevují jinak než lidé duševně zdraví. V současnosti arteterapie zaznamenává rozkvět a stává se uznávanou disciplínou.

V úvodu knihy autorka uvádí teoretická východiska arteterapie. Psychoanalyticky orientovaní terapeuti vycházejí z Freuda nebo Junga. Freudovské pojetí zdůrazňuje sexualitu a vyměšování, Jung zase pracoval s archetypy. Další možností pohledu na tuto disciplínu je tvarová psychologie. Ta vychází z předpokladu, že jevy jsou úplnými celky nebo tvary, preferuje tedy celostní, holistické chápání jevů. Humanistický přístup požadující nedirektivní postoj terapeuta vychází z jedinečnosti klienta. Věří, že každý má vnitřní zdroje vedoucí k růstu a že je v naší přirozenosti být konstruktivní a hledat pravdu.

Východisek a teorií je mnoho, ale důležitá je především osobnost terapeuta. Arteterapeuti, kteří se věnují tomuto oboru v Čechách a na Slovensku, nemají zatím vymezen jasný statut a jejich profese není zařazena v platových tarifech. Přesto je mnoho nadšenců, kteří se této náročné práci věnují s plným nasazením. Entusiasmus je jistě výhodou, autorka však doporučuje i odpovídající vzdělání. Základem by měla být znalost psychologie, tvořivá osobnost, která má chuť se stále učit, a smysl pro umění. Arteterapie slouží hlavně jako podpůrná metoda. Umožňuje však i diagnostiku klienta pomocí rozboru prací. Autorka se vyhýbá jednoznačným interpretacím různých detailů, přesto však upozorňuje na různé indicie, které nesmíme nechat bez povšimnutí. Jedná se především o některé typické projevy dětí, které jsou sexuálně zneužívány. Také uvádí specifika práce s klienty, kteří mají mentální postižení.

V praktické části knihy nacházíme mnoho kazuistik i konkrétních doporučení. Ačkoli arteterapie jako tvůrčí proces musí být spontánní a přirozená, uvádí autorka řadu možných postupů a technik. Celou knihou proniká nejen zkušenost terapeutky a výtvarnice, ale úcta a respekt k jednotlivým klientům. Autorka popisuje své klienty jako osobnosti se svými specifiky a ačkoli jsou její rady odborné a věcné, cítíme z nich, že má ke svým klientům opravdový vztah.

Kniha Základy arteterapie nabízí přesně to, co odborník zabývající se léčebným uměním potřebuje. Odborné rady a teoretická východiska nestačí, pokud mezi klientem a terapeutem chybí lidský vztah. Odbornost bez lidského rozměru nebo pouhé nadšení by bylo málo. Autorka má v sobě oboje. Zkušenost a vzdělání spojené se zralou osobností pomohly vzniknout Základům atreterapie, i když se tomuto názvu autorka bránila.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0