Portál.cz > Portál v médiích > Tošner, Sozanská: Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích (M. Haisová)

Tošner, Sozanská: Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích (M. Haisová)

Autor: Marie Haisová M.B.A. | Datum: 16.2.2004

Jak získávat a řídit dobrovolníky v občanských sdruženích, sociálních a zdravotnických organizacích, školách i dalších formách pomoci člověka člověku

Na počátku tisíciletí vyhlásila OSN rok dobrovolníků (2001), kterým upozornila na nezištnou, obecně prospěšnou činnost. V Čechách byla v minulosti dobrovolná práce běžná, nicméně čtyřicet let komunismu a následné tržní džungle vykonalo své. I přes obecně uznávané názory, že „zadarmo ani kuře nehrabe“, se v nemocnicích či v ústavech sociální péče bez dobrovolníků neobejdou.

Nakladatelství Portál vydalo knihu o formě pomoci člověka člověku bez nároku na odměnu autorské dvojice JiříhoTošnera a Olgy Sozanské. Je rozdělena na tři části: obecnou, speciální a praktickou. V obecné části se dozvíme o dobrovolnictví ve světě a u nás, o rozdílech v pojetí dobrovolnictví v USA a Evropě, seznámíme se s mezinárodními dobrovolnickými organizacemi a s výzkumem, který byl dělán na toto téma v České republice. V obecných informacích je definice, kdo je dobrovolník, co se skrývá za terminologií dobrovolnictví, jaké jsou typy a charakteristika dobrovolné činnosti a služeb, kdo se této činnosti věnuje, jaké má motivy, jak se česká veřejnost staví k dobrovolnictví a jaké jsou bariéry rozvoje dobrovolnictví. „Motivy lidí chovat se k sobě přátelsky, navzájem si pomáhat, nebo naopak si škodit a ubližovat, utvářejí celé lidské dějiny. O tom, zda jsou lidé v zásadě dobří, či zlí, se přou filozofové již třetí tisíciletí. Na pozitivním či negativním náhledu na podstatu lidské povahy jsou postaveny i ideologie, které hýbou světem…. Každý, kdo zodpovídá za práci s dobrovolníky, by měl být informován o existenci motivů, které jsou zejména pro nezištnou službu jiným lidem nebezpečné….“

Ve speciální části se čtenáři seznámí s metodikou práce s dobrovolníky, s rolí dobrovolníků v organizaci, s přípravou organizace a výběrem činností pro dobrovolníky, s koordinací, získáváním, výběrem, výcvikem, supervizí, hodnocením a oceněním dobrovolníků. Seznámí se s právní stránkou dobrovolnictví i s tím, jaké jsou nejčastější nepeněžní příjmy a jak bezplatné příjmy a dary zaúčtovat, jak uzavírat kontrakty s dobrovolníky, jak je pojišťovat. Dozví se o roli dobrovolnických center, jejichž posláním je propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve společnosti a spolupráce s neziskovými organizacemi v regionu s cílem zapojení co největšího počtu obyvatel do řešení problémů komunity. Centra spolupracují s masmédii, obcemi, samosprávami i státními orgány, mají vlastní dobrovolnické programy, spolupracují s regionálními partnery, vzdělávají a organizují výzkum, spolupracují na mezinárodní úrovni.

V praktické části je přehled činností dobrovolnických center v Ústí nad Labem, na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity a ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. V knize je řada příkladů dobrovolnických programů při farních charitách Pražské a Českobudějovické diecéze, v Domově sv. Karla Boromejského, programu Pět P... O tom, že dobrovolnictví může viditelně prospět v boji proti nezaměstnanosti, chudobě a sociálnímu vyloučení, jdou signály z Evropské unie, která se tématu věnuje. V knize se seznámíme se zajímavým projektem „Rozvoj občanských ctností – dobrovolnictví a dárcovství dětí a mládeže“, jehož cílem je zařazení tématiky dobrovolnictví a dárcovství do každodenního života škol, kde jde o praktickou aplikaci principů občanské výchovy mladého člověka. V závěru knihy je uvedena Všeobecná deklarace o dobrovolnictví, které je základním stavebním prvkem občanské společnosti, neboť uskutečňuje nejvznešenější aspirace lidstva – touhu po míru, svobodě, příležitostech, bezpečí a spravedlnosti pro všechny. V době globalizace a nepřetržitých změn se svět stále zmenšuje, je složitější a vzájemná závislost vzrůstá…. Na úsvitu nového tisíciletí se dobrovolnictví stalo nepostradatelným prvkem každé společnosti. Účinně a prakticky převádí deklaraci Spojených národů, kde se praví: „My, lid“ máme moc změnit svět, do běžného života.

Marie Haisová M.B.A.
ředitelka ekologické Agentury GAIA


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0