Portál.cz > Portál v médiích > Trénink emocí (recenze J. Kopečka)

Trénink emocí (recenze J. Kopečka)

Autor: Jaromír Kopeček | Datum: 10.9.2002

Kniha Alberta Ellise je „laickým“ shrnutím racionálně emoční terapie (RET), autorova vlastního dítěte, které povil v roce 1955, zklamán psychoanalýzou již léta provozoval a naopak okouzlen kognitivně-behaviorální terapií. Do upoutávky by se jistě slušelo napsat, že Ellis vyvinul vcelku netradiční cvičení otrlosti proti ostudě – venčení banánu, které má, ostatně jako celá metoda, zbavit stísněnosti, úzkosti a emoční nepohody vůbec.

Edice Spektrum se kromě jiného věnuje též monografiím jednotlivých psychoterapeutických metod. Toto je jedna z nich. Je to jednak manifest metody z pera jejího vynálezce (7 stran odkazů na vlastní práce), druhak návod „na získání duševního zdraví a štěstí“ formou příručky pro samostatné studium (praktická cvičení v každé kapitole a sebehodnotící formuláře na konci)

Tato kniha vám chce sdělit na první pohled možná zvláštní myšlenku – že prakticky všechno lidské trápení a citové zmatky jsou docela zbytečné a dalo by se říci, že i nemorální. RET by vás měla zbavit tísně a strachu „před nenaplněnými očekáváními a nesplněnými úkoly“. Za tímto účelem v rovině ideové odděluje individuum od jeho skutků a emoce, které se k nim váží, dělí na zdravé (tedy ty, které nezbývá než přetrpět) a nezdravé, které se lze nastíněnými postupy odnaučit.

Nezdravé emoce si působíme sami tím, že na sebe klademe nerealistické, dogmatické požadavky. Odhalování těchto „musturbací“ je první fází RET, ačkoliv nikterak samospásnou: Vhled, dokonce i když je správný, z vás automaticky neudělá šťastnějšího člověka, ale pokud jej použijete správně, může vám pomoci.
Psychoanalytický vhled je ještě horší. Je totiž založen na mnoha různých a vzájemně protichůdných odhadech, z nichž některé jsou patrně nepravdivé. Jestliže jste tedy přesvědčeni, že rozhodně musíte vydělat milion dolarů, abyste si mohli vážit sami sebe, různí psychoanalytikové se vás budou snažit přesvědčit, že tomu věříte proto, že … 2. jste podvědomě přesvědčeni o tom, že pytel peněz představuje vaše přirození; vaše posedlost penězi tedy vlastně znamená, že toužíte po promiskuitním sexu. Dvojka značí, že se jedná o druhé ze sedmi podobně vypečených řešení. Zásadní odluce od psychoanalýzy, respektive její kritice, věnuje autor vůbec hodně prostoru, ani se nechce věřit, že býval sám zběhlým psychoanalytikem, nežli zběhnul.

Mimo spásné hodnoty vhledu Ellis psychoanalýze i dalším terapeutickým systémům vyčítá, že pacientům pomáhají „vyvlékat se z odpovědnosti za vlastní neurózy“ tím, že jim umožňují svalit vinu na rodiče a učitele. Přitom jste to vy, kdo naslouchá rodičům a učitelům. RET problém odpovědnosti řeší rozlukou osoby a skutku: Když děláte špatné nebo zlé skutky, jste člověkem, který špatně jedná, ale nikdy nejste špatným člověkem. V čemž já spatřuji také velký vyzouvací potenciál.

Výsadní postavení mají v knize tzv. postřehy RET – každému je věnována kapitola. Druhým z nich se RET dovolává kontinuity s filozofií stoiků (rozřadník článku o stoicismu ). Slovy Epiktetovými: Nikoliv věci samy, nýbrž představy o nich činí člověka nešťastným. Ne nadarmo se RET považuje za nejfilozofičtější terapeutický směr. Od determinismu se ovšem distancuje tvrzením, že člověk není naprosto odpovědný za své potíže, „jak tvrdí některé radikální kulty“.Ve skutečnosti není RET přesvědčena o absolutní škodlivosti iracionálních postojů, netvrdí, že veškerá emoční nespokojenost pramení z iracionálních postojů, protože nespokojenost a neklid mohou mít i jiné důležité příčiny. Připouští, že většina iracionálních postojů vám projde bez újmy na emoční rovnováze. RET pouze tvrdí – a v tom je jedinečná – že pokud člověk neochvějně zastává iracionální postoje, zbytečně si přivodí nešťastné pocity a pravděpodobně překazí splnění svých nejvytouženějších cílů.

Při vyvedení z míry RET doporučuje vyhledání dogmatických iracionálních příkazů, které si sami dáváme a jejich následné naleptáváním cestou zpochybňujících otázek, jimiž je sami ve svých očích zesměšníme a připravíte o věrohodnost (což je esence RET jdoucí za analytické rozkrytí problému). RET si totižto povšimla, že jakmile se jednou začnete něčím trápit, snadno se začnete trápit nad svým trápením. RET člověka nabádá, aby nejprve vyřešil svůj emoční neklid (problém pramenící z problému), a teprve potom se důkladně zamyslel nad praktickým řešením prvotního problému. Snadno se totiž stane, že kňouráním nad tím, že se musíte rozhodnout, strávíte tolik času, že na skutečné rozhodnutí vám nezbude čas.

Přesvědčování a převychovávání sama sebe není nic snadného, viz. devátý postřeh: I když naprosto přesně víte, že se sami uvádíte do stavu rozčilení a že se kvůli tomu zbytečně cítíte bídně, svou situaci zlepšíte jedině usilovnou prací a procvičováním. Jen tak dokážete aktivně změnit své postoje, jež jsou zdrojem vašich potíží, a dokážete jednat proti nim. V metodách potlačování iracionálních postojů se nejsilněji projevují behaviorální kořeny metody. Sem patří i v perexu zmiňované venčení banánu, jako jedna z metod cvičení otužilosti proti ostudě, které mělo odstraňovat pocity zahanbení, dokonce i po nesmyslných a bláznivých kouscích. (Zajímavé nakolik se zde metody A. Ellise podobají metodám dona Juana, ačkoliv cíle obou jsou si vzdálené.) Do sebepřesvědčovacích metod patří i písně, známé nám spíše z protialkoholních léčeben, respektive filmů z tohoto prostředí:

JSEM ŠPATNÝ, ACH TAK ŠPATNÝ
Jsem špatný, ach, tak špatný, jsem bezcenný klacek!
Jemináčku, jémine, kdypak to pomine, jsem jen hrozný fracek!
Jsem tak špatný, zasloužím si trpět!
…..
postarejte se někdo o mě
ano, postarejte, postarejte,
někdo se musí postarat o mě!

Ukázku jsem nevybral ani tak proto, že by vynikala textově nad jiné, ale spíše z důvodů ryze nacionalistických, nápěvem je totiž Návrat domů ze symfonie Z Nového světa Antonína Dvořáka.

Překonávání iracionálních postojů je proces dlouhý a bolestný, se kterým vám nikdo nepomůže a jehož neúspěch nebudete mít na koho svést. Prostě vám nebude stačit, „muset“ se snažit: Možná, že se vám bude zdát snadné změnit své pocity. Chcete-li však změnu udržet, musíte pracovat, pracovat a pracovat. Stal by se zázrak, kdybyste se po odstranění emočního neklidu již nikdy nevrátili do původního stavu. Pokud to nastane, vraťte se zpět do školních lavic RET. Snažte se znovu a znovu!

Na www-stránkách vydavatele si můžete přečíst část kapitoly „Zkuste posílit svou obranu před škodlivými pocity“, která tak trochu shrnuje výše uvedené, aniž by byla skutečným shrnutím. Rovněž na sobě můžete vyzkoušet jedno racionálně emoční cvičení (konkrétně číslo 16). Zcela ve shodě s výše uvedeným se vám musím přiznat, že jemu navzdory uplynuly mezi dočtením Ellisovy knihy a napsáním tohoto článku více než čtyři měsíce.

Vydal Portál v roce 2002. Na internetu také naleznete obsah knihy a její profesnější zhodnocení přispěvatelem serveru www.psychoterapie.cz Nahlédnout můžete i na stránku Institutu Alberta Ellise (anglicky). Přehled Ellisovy kariéry, jakož i publikací naleznete na konci knihy. 

 Jaromír Kopeček


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0