Portál.cz > Portál v médiích > Trénink pro partnerský život (recenze J. Holého)

Trénink pro partnerský život (recenze J. Holého)

Autor: Jindřich Holý | Datum: 6.11.2002

Po úvodní obhajobě egoismu následuje jedenáct pravidlech partnerského života a pokynů, jak se na partnerství připravit. V těchto čtyřech úvodních kapitolkách získává čtenář základní náhled autorova pojetí partnerství. Čtenář s ním může nesouhlasit, ale to je jediné, co vlastně může, protože kniha polemice mnoho nepřeje.

Následuje sedm cvičení, které slouží k opakování a propracování základních egoistických a racionalistických tezí. Každé ze sedmi cvičení je uzavřeno malým shrnutím a celá kniha pak autorovým doslovem. Ten je osobním vyznáním sedmdesátiletého Rakušana čtyřicet let šťastně ženatého. Na obálce knihy se dozvíte, že autor je televizní redaktor a moderátor. Dlouho pracoval jako poradce v oblasti politiky a sportu.
První dvě cvičení nastolují zdánlivě prostou otázku, proč chcete žít s partnerem a co jste připraveni přinést do partnerského soužití. Pomocí systematických otázek vede autor čtenáře k uvědomění si pohnutek, pro které vstupujeme do partnerských vztahů. Otázky směřují proti idealizacím vztahů a přísahám věrnosti. Autor v nich apeluje na rozum, podporuje čtenáře k vědomí oběti a ke kultivaci očekávání, vede partnery k dohodám. Třetí cvičení je věnováno tvorbě plánů a pravidel partnerského soužití. Čtvrté cvičení pojednává o možných způsobech dodržování pravidel a uskutečňování plánů. Páté a šesté cvičení rozpracovává techniky soužití. Zejména podporuje schopnost vývoje, opouštění konfrontačních nálad a odstraňování napětí, přijímání druhého takového, jaký je v každodenním soužití. Sedmé cvičení nabízí možnost překonávání překážek šťastného soužití sebekontrolou a osobním rozvojem.

Kniha má řadu předností. K nim bych řadil jakousi radikalizaci psychoterapeutického náboje, odvržení idealizované lásky a odmítnutí glorifikace partnerské poddajnosti. Autor odmítá psychoterapii, ale zná některé původně její postupy a používá jejích předností.
Autor se presentuje jako zastánce egoismu. Domnívám se však, že v jeho pojetí egoismu jde především o autonomii a svobodnou svrchovanost jedince, o podporu snahy nepodléhat svůdnému pohodlí dvojakosti přijetí a odmítnutí, které nejen charakterizuje, ale i poškozuje závislý vztah. V pojetí nezávislosti jedince navazuje J. Kirschner na své předchozí knihy: Bible egoistů a Trénink egoistů. Často z nich i cituje. Jeho egoista je ideálním životním partnerem, protože nezneužívá partnera k řešení svých problémů, nemanipuluje a ním, srozumitelným, svobodně pravdivým a sebevědomým postojem usnadňuje možnost dohody.

Autorův člověk je denně a vlastní silou dosahující svého štěstí a svobody. Nezná pokleslost do závislosti ani oddání se. Svého štěstí dosahuje nejdříve sám a pak společně s partnerem. Odmítá lásku, protože ta problémy spíše přináší nežli řeší. Je zastáncem vztahů, ve kterém mohou lidé vlastní silou dosáhnout více štěstí, nežli každý z nich sám. Takové pojetí štěstí mi sice nepřipadá dost radostné, ale třeba může být uspokojivě konejšivé. Nezná samotu ani vášeň, ale také nedovoluje ukrývat úzkostný útěk ze samoty do vztahu pod iluze lásky.
Autorovo pojetí člověka a jeho vztahu odvážně odkrývá úzkost a strach partnerů. Chápe je jako osobní problémy, které by si měl každý řešit především sám a nezatěžovat jimi partnerské vztahy. Domnívám se, že štěstí usilovného pojetí života takových partnerů a pevnost jejich soužití předpokládají bolestivou dynamiku vnitřních rozporů každého z nich a obou dohromady.

V partnerském i širším společenském pohledu dělí J. Kirschner lidi na Hlupáky, Chytráky a Moudré. Hlupáci neřeší své problémy, převážně přijímají řešení, která jim nabízí nebo dokonce vnucují Chytráci. Chytráci mají pohotové odpovědi. Znají odpověď na všechno, aby vzali Hloupým možnost samostatného myšlení. Pohotově vnucují své návody Hlupákům, myslí za ně a ovládají je. Moudří prohlubují svoji autonomii, jsou sami sobě trenéry a podporují názorovou výměnu, možnost dohod, kompromisů a spolupráce.
Toto ostré dělení sice může odkrývat mnohé pokrytectví závislých vztahů, avšak přehlíží pestrost, bohatost významů a dynamiku vztahů, do kterých lidé zároveň vstupují. Takové dělení lidí nepodporuje možnost proměny vztahů za meze soupeřivosti a svádí k absurdním schématům, podle kterých by mohl být Sokrates Hlupákem Xantipy, obecným Chytrákem a k tomu ještě milovníkem moudrosti. Nežije člověk mnohé vztahy v jakési harmonii citů? Není druhému pochopitelnější ze svého citového rozpoložení, z naladění v náladách?

Autorův radikální způsob myšlení a úsporné vyjadřování ho vedou k povrchnostem a zjednodušením. Ty tvoří možnost nedorozumění. Proto ani jeho text není prostý otisku Chytráka, který nabízí čtenáři – Hlupákovi jakýsi egoizmus ve dvou. Přestože na mnoha místech autor zdůrazňuje, že sám čtenář je svým vlastním trenérem, vnucuje mu citově oploštěný obraz světa trenéra a managera. Ten může slavit úspěchy především v businessu, v koučování sportovního a politického života, méně pak asi v milostném soužití.
Autor jistě záslužně bourá iluze, sentimenty a milostné kýče, ale spolu s nimi zavrhuje i lásku. Není cynicky bezcitný, ale jeho skutečná citovost může zůstat nepovšimnuta pod rozhodnutím egoisty, který „nejdříve sám a pak i s partnerkou každodenní silou dosahuje štěstí a svobod“. Autor své poněkud tvrdé, chladné a nepoetické rozvržení soužití tmelí formalizací podpory společného štěstí.

Nepozorný čtenář může snadno přehlédnout nevýraznou, formalizovanou a schematizovanou autorovu citovost. Může si klást otázku, zda tam někde, za zjednodušujícími výroky, mezi řádky nebo v pozadí textu nějaký cit vůbec je. Mně se nejzřetelněji ukazuje autorova citlivost v odvaze hledat, v tématech přiznávání strachu, v opakující se zásadní otázce, zda partneři jdou spolu nebo proti sobě, v tělesném prožitku společné chůze partnerů a především pak v každodenní péči o společné štěstí obou.

Jindřich Holý


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0