Portál.cz > Portál v médiích > Učení-mučení! - Mgr. M. Těthalová

Učení-mučení! - Mgr. M. Těthalová

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 27.10.2003

Představte si, že by se Vám zničehonic přeházela písmenka na klávesnici počítač. Místo m byste psali třeba n, místo p by se najednou objevovalo d. A co když by někdo provedl něco s Vaší prostorovou orientací. Najednou byste měli problém rozlišit, zda jsou věci kolem Vás vpravo, vlevo, nahoře nebo dole. A k tomu všemu byste byli peskováni za to, že Vám nejde psaní, že se nevyznáte ve věcech kolem sebe a že nejste schopni správně přečíst jednoduchý text. Asi podobně se může cítit malý školák, který si do školy nedonesl jen aktovku, ale bohužel také poruchu učení. Pokud má smůlu na pedagoga, bude pro něj učení opravdu mučením. I učitel, který má dobrou vůli pomoci a pochopit, se může bez správných metodických postupů dopustit různých chyb. Učitelům a také rodičům dětí se specifickou poruchou učení je určena publikace Poruchy učení, kterou napsala Olga Zelinková.

Knihy Olgy Zelinkové vynikají perfektní strukturou. Autorka se pokusila (dlužno říci, že v podstatě úspěšně) postihnout celou problematiku specifických poruch učení. velkou předností knihy je fakt, že v ní najdeme přehled terminologie související s poruchami učení. autorka vymezuje základní pojmy, s nimiž v této oblasti pracujeme, a nabízí přehled nápravných prostředků, s nimiž lze zmírnit obtíže s učením. Pokud ovšem srovnáme knihu Poruchy učení s publikací Věry Pokorné Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování, překvapí nás drobné rozdíly v definicích pojmů a v celém přístupu k lidem s poruchou učení. Věra Pokorná zastává systémový přístup k osobnosti člověka s poruchou učení, Olga Zelinková se zaměřuje více na poruchu než na celek.

Určité výhrady ke stylu však nesnižují význam knihy Poruchy učení. Pokud by vycházela z chybných představ o problematice, tak by se jistě nedočkala několika vydání a posléze přepracování a rozšíření. Velkým přínosem publikace je zpracování problematiky výuky starších žáků a výuky cizích jazyků. Tato problematika byla u nás zatím Popelkou, moc se o ní nevědělo a starší žáci s poruchou učení byli často vyřazováni z náprav. Velmi zajímavé jsou také připomínky k struktuře učiva českého jazyka. Autorka připomíná, že se v hodinách českého jazyka věnuje spousta prostoru např. určování slovních druhů nebo větnému rozboru. Na trénink komunikačních dovedností nebo čtení s porozuměním pak nezbývá čas.

Publikace Poruchy učení bude užitečná pro všechny učitele, kteří mají ve své třídě dítě s poruchou učení, pro studenty učitelství, ale také psychology a pochopitelně také pro rodiče dětí s poruchou učení. Zájemcům o hlubší proniknutí do problematiky bych však rozhodně doporučila nejen knihu Poruchy učení, ale také zmíněnou publikaci Věry Pokorné Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0