Portál.cz > Portál v médiích > Úvod do současné ekologie

Úvod do současné ekologie

Autor: Tomáš Grim | Datum: 13.5.2002

Ekologie se v současné době stala jedním z nejmódnějších pojmů. Osudem snad každého takto postiženého termínu je buď jeho úplné vyprázdnění či nezamýšlený významový posun. Pojem “ekologie” se tomuto obecnému problému nevyhnul – z původního označení vědního oboru zabývajícího se vztahy mezi organizmy a procesy probíhajícími v přírodě se nakonec stala nálepka pro všemožná environmentalistická (ochranářská) hnutí, volební slogan a lákavá reklamní předpona “eko-“ na sáčcích s bramborami a tuřínem. Nakonec se dozvíme i od politiků (od nichž by jsme s jistou dávkou naivity očekávali alespoň minimální znalost témat, o nichž se tak suverénně vyjadřují), že “ekologie není věda”.

Toto neblahé rozmělnění termínu však naštěstí nijak neovlivnilo to, co ekologie opravdu je: vědní obor, který zkoumá, testuje hypotézy a snaží se nám něco říci o tom, jaký svět je a neplete do toho naše soukromé předpojatosti o tom, jaký by jsme svět chtěli mít.
Knížka D. Storcha a S. Mihulky se snaží uvést ekologii jako moderní vědu, která přináší nejen teoretické poznatky, ale také údaje, které se úzce dotýkají našeho vztahu k životnímu prostředí (viz 5. až 7. kapitola o diverzitě, ekologické variabilitě, stabilitě a ekologii globálního ekosystému). V dnešní době, kdy dochází ke stále silnějšímu překrývání různých oborů a narůstá počet interdisciplinárních projektů, je stále těžší definovat, co to vlastně ekologie je. Vzhledem k nejasnosti hranic a rozsáhlosti domény dnešní ekologie proto zvolili autoři jen několik základních témat (např. ekologická nika, životní strategie, kompetice, ostrovní biogeografie), které stručně a velice přehledně probírají ve své učebnici. Ta vlastně vznikla rozšířením před třemi lety vydané brožurky Ekologie (recenze viz Veronica č. 6/1999, s. 29). Tato publikace bohužel nebyla běžnému čtenáři příliš dostupná – byla vydána jako přípravný text pro účastníky biologické olympiády. Nová učebnice “Úvod do současné ekologie” je doplněna o řadu podrobnějších informací, boxů a ilustrativních grafů. Především je třeba ocenit velice přehledný, jasně formulovaný a srozumitelný text. Učebnice je výtečným úvodním čtivem pro zájemce o ekologii i evoluční biologii (řada kapitol by velice dobře zapadla i do učebnice evoluční biologie, např. subkapitolky “Trade-off“, “Vznik a zánik druhů a populací” nebo “Koevoluce – soužití v evolučním čase”). Po seznámení se základními pojmy, koncepcemi a metodologickými nástroji může student sáhnout po podrobné a obsáhlé učebnici Begon, Harper & Townsend (1997): Ekologie: Jedinci, populace a společenstva (recenze viz Veronica 1/1998, s. 40).
Učebnici D. Storcha a S. Mihulky bych bez váhání doporučil všem novým zájemcům o ekologii jako vědu, ať už studují střední či vysokou školu. Domnívám se však, že i mnohý odborník v této publikaci nalezne řadu zajímavých informací.
Tomáš Grim
Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0