Portál.cz > Portál v médiích > V. Lechta a kol.: Diagnostika narušené kom. schopnosti (D. Fousková)

V. Lechta a kol.: Diagnostika narušené kom. schopnosti (D. Fousková)

Autor: Mgr. Dagmar Fousková | Datum: 7.1.2004

"První a zatím jediné vydání publikace, která se nyní dostává do rukou čtenářů v českém překladu, bylo velmi brzy rozebráno. Přispěli k tomu značnou měrou i čtenáři v českých zemích. Od roku 1995 dosud nevyšla jediná odborná kniha, ve které by byla takto podrobně prezentována diagnostika narušeného komunikačního procesu. Kolektiv autorů vedený profesorem Lechtou zde představuje nejen všeobecné zákonitosti platící pro diagnostiku obecně, ale i konkrétní metody a techniky vyšetřování jednotlivých druhů poruch. Přesná diagnostika vyvíjející se nebo již vzniklé poruchy je nezbytná pro stanovení terapeutického plánu a základní podmínkou úspěšné terapie.." Po těchto úvodních slovech z předmluvy k českému vydání knihy prof. Viktora Lechty a kol. nazvané Diagnostika narušené komunikační schopnosti (Portál, 2003, 360 s.) není třeba vysvětlovat, o jak významné vydání ojedinělé publikace se jedná. Jeden z nejnovějších vydavatelských počinů nakladatelství Portál (kniha se na pultech knihkupectví objevila v samém závěru roku) si zaslouží pozornost především odborné veřejnosti z několika důvodů.

Autoři je před několika lety uvedli v předmluvě k prvnímu vydání svého díla v Bratislavě v roce 1994. Především zdůraznili, že předkládaná publikace, na jejímž vzniku se podíleli odborníci z oblasti logopedie, psychologie i medicíny, je dílem mezioborovým a současně mezinárodním v tom nejlepším slova smyslu.

"Komunikační schopnost člověka je narušena tehdy, když některá rovina jeho jazykových projevů (příp. několik rovin současně) působí interferenčně vzhledem ke komunikačnímu záměru." Tak zní v současnosti užívaná definice narušené komunikační schopnosti. Ta představuje složitou oblast zahrnující široké pole problémů špatnou výslovností jednotlivých hlásek či celých hláskových skupin počínaje a závažným narušením symbolických procesů konče. Cílem diagnostiky komunikační schopnosti je zjistit stupeň jejího narušení, odhalit jeho možné příčiny, ať už objektivní, či subjektivní, a pokusit se stanovit prognózu dalšího vývoje. Proto musí být tato diagnostika co nejpřesnější. Především by měla určit, zda vůbec jde o narušení, a nikoli o fyziologický jev, jaká je jeho příčina a jaký je charakter, popř. stupeň tohoto narušení – zda jde o narušení vrozené, či získané.

Všeobecná část knihy upozorňuje zejména na důležitost těchto kroků, vysvětluje principy a specifika diagnostiky narušené komunikační schopnosti a narušenou komunikační schopnost člověka definuje ve vztahu ke komunikačnímu záměru. Diagnostické metody a techniky pak musí respektovat především zásadu skutečné komplexnosti vyšetření s co nejobjektivnějším posouzením komunikační schopnosti. Ony tři úrovně diagnostiky, jež umožňují pátrat po příčině narušené komunikační schopnosti, zahrnují orientační vyšetření ( screening, depistáž), základní vyšetření (stanovení základní diagnózy, tedy určení toho, o jaký druh narušené komunikační schopnosti se jedná), a vyšetření speciální, jehož úkolem je upřesnit základní diagnózu.

Speciálním vyšetřením je pak věnována druhá, obsáhlejší část knihy. Vedle přehledu klinických metod, postupů a testových přístupů, jež speciální vyšetření zahrnuje, jsou zde specifikovány otázky terminologického vymezení, etiologie a patogeneze narušeného vývoje řeči a dosavadní i moderní diagnostické přístupy. V těchto podrobně rozpracovaných kapitolách se autoři zabývají etiologií, diagnostikou a metodikou vyšetřování příslušného druhu narušené komunikační schopnosti – dyslalie, afázie, dysartrie, mutismu, dětského autismu, breptavosti, poruch čtené a psané řeči a koktavosti – a přehledně shrnují dosavadní poznatky o diagnostice jednotlivých druhů narušené komunikační schopnosti. V závěru každé z kapitol je uvedeno záznamové schéma pro vyšetřování příslušné poruchy.

Publikace je určena logopedům, psychologům, speciálním pedagogům, foniatrům, psychiatrům a neurologům, bližší informace najdete na adrese http://obchod.portal.cz/kniha.asp?csl=10257

Dagmar Fousková
redaktorka serveru http://www.medicina.cz/


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0