Portál.cz > Portál v médiích > Vojtíšek: Encyklopedie náboženských směrů v ČR (V. Nosková)

Vojtíšek: Encyklopedie náboženských směrů v ČR (V. Nosková)

Autor: Věra Nosková | Datum: 19.5.2004

Užitečná encyklopedie

Současná česká náboženská scéna je velmi pestrá, rozkošatila se především po roce 1989. Velká i malá náboženství se rozrůstají, větví, obohacují, vznikají jejich nové odnože, směry a sekty, většina z nich k nám expandovala ze zahraničí, je tedy velmi obtížné se ve věcech náboženské víry orientovat. Encyklopedie náboženských směrů v České republice Zdeňka Vojtíška, s podtitulem Náboženství, církve, sekty, duchovní společenství, která právě vyšla v pražském nakladatelství Portál, je po krajině víry v zemích krajiny české a moravské přehledným, kvalifikovaným průvodcem.

Protože i tato oblast je z povahy věci globálním fenoménem, čtenář získává informace týkající se náboženství s celosvětovým rozptylem a vlivem. Jednotlivá hesla Encyklopedie jsou zpracována s ohledem na působení popisovaného náboženství v Česku, ale jsou uvedena historií a teorií onoho náboženství, hnutí či sekty. Tak například heslo Křesťanství, které zabírá 120 stránek knihy, shrnuje vývoj tohoto převažujícího náboženství (nejen) euroatlantického regionu od samotného začátku, popisuje reformní hnutí na konci středověku, vznik protestantismu. Pokračuje kapitolou Křesťanství u nás a pak se v jednotlivých kapitolách věnuje pravoslaví, katolicismu, římskokatolické církvi, protestantismu, luterským a kalvínským církvím a mnoha dalším, včetně například Společnosti svědků Jehovových.

Jednotlivá hesla končí samostatným odstavcem s názvem Diskuze, ta laikovi umožňuje vhled do problematiky očima poučeného a dobře informovaného Vojtíška, který dlouhá léta vedl Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, a je vydavatelem a editorem časopisu Dingir, který náboženskou scénu monitoruje, a na jehož stránkách se diskutuje o nejrůznějších tématech víry nebo o problematice mnohdy agresivních sekt. V odstavci věnovanému diskuzi autor uvádí reflexe právě popsaného náboženství ve společnosti, eventuální pochybnosti o jeho praktikách, ohlas v médiích, postoj veřejnosti k popsanému náboženství nebo sektě nejen v Česku, ale i jinde.

Zatímco v jedné části světa dochází k demokratizaci v oblasti náboženských ideologií, což mimo jiné znamená, že žádná náboženská společnost nemůže vznést legitimně své nároky na úkor společnosti jiné, jinde se náboženství radikalizuje a destabilizuje soužití lidí, je dokonce někdy ve svých výstřelcích hnacím motorem fanatických teroristů. Také proto je dobré znát svět náboženských ideologií, mít v jedné knize možnost srovnání, vyčíst z ní i dějinné a kulturní souvislosti. Hesla mapující výskyt věrouk a církví v Česku naznačují, že se v malém prostoru středoevropské země vyskytují v neuvěřitelné pestrosti a zrcadlí tak náboženský svět lidí v globálu. Vždyť na území dnešního Česka a jistě i Slovenska, kvete mimo velkých náboženství včetně islámu a buddhismu náboženská ufologie, zbožšťující mimozemšťany známé především ze sci-fi literatury a filmů, Hnutí nového věku, Haré Kršna, Hnutí Grálu (vzniklo na území Čech r. 1932) očekávající podobně jako mnohá jiná novější náboženská hnutí brzký konec světa.

Encyklopedie se věnuje také různým nábožensko-psychoterapeutickým technologiím jako je například Silvova metoda kontroly mysli, nechybí samozřejmě heslo Scientologická církev, která se sama charakterizuje jako „aplikovaná náboženská filosofie“. Jak se sluší na encyklopedii, autor nezaujímá k jednotlivým náboženstvím, jejich odnožím a sektám osobním postoje, ale usiluje o objektivní popis.

Vojtíškova Encyklopedie přispívá ke znalosti tohoto tématu, znalosti, která může být jistou hrází proti předsudkům, což je také funkce a účel každého vzdělání a pravdivých informací o světě kolem nás. Česká společnost je do značné míry tolerantní, mnohdy ale proto, že je většinově ateistická, a tedy k tématu náboženství a víry víceméně lhostejná. Náboženský život, jeho priority se ovšem dotýkají i ateistů, neboť jsou součástí veřejného prostoru.

Náboženská společenství mají svůj díl odpovědnosti, musí respektovat právní řád, spoluvytvářejí kulturu uměním, rituály a slavnostmi, podílejí se svým dílem na společných problémech a tématech dne – například vstupu do EU, především ale ta největší nastavila už před stovkami či tisíci let etický řád, který mnohdy přijali jako rozumný i pozdější ateisté. Ateisté většinou přiznávají, že společenské hodnoty k nimž vzhlížíme, vycházejí z křesťanských imperativů, především desatera, stejně jako altruismus a idea rovnosti, lidská solidarita.

V Encyklopedii jsou se stejnou znalostí věci reflektována i náboženství indická nebo čínská, neboť i ta mají ve středu Evropy své sympatizanty a věrné, kteří tato exotická náboženství praktikují. Jde například o čínské učení fa-lun-kung, které vychází z taoismu, obsahuje ale také náboženskou nauku s katastrofickým viděním světa. V šíření těchto kulturně i geograficky vzdálených náboženství hraje velkou roli internet.

S vírou pracuje ovšem také esoterika, mystika, okultismus, což jsou teorie a věrouky bez přesných hranic, které si jednotliví aktéři, léčitelé, psychotronici přizpůsobují a modifikují podle své potřeby a fantazie. Jsou tu ale také esoterické, víceméně náboženské ideologie (atropozofická medicína), společnosti (Česká Psychoenergetická společnost, Česká homeopatická společnost), instituty (Rhodos Miloše Rýce, Institut celostní medicíny Josefa Jonáše) a mnoho firem se službami či výrobky založené na teoriích odporujících přírodním zákonům a vyžadující víru spotřebitele pro údajný, vlastně zázračný efekt.

Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice je imposantní dílo, zvláště když uvážíme, že je dílem jen jednoho autora, ten ovšem této knize o 462 stranách věnoval několik let života.

Věra Nosková
Recenze z casopisu Rozmer (SR), a bude vysílána na ČRo Vltava (31. 5. 2004  v pořadu Mozaika (mezi 7 - 10 hodinou)


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0