Portál.cz > Portál v médiích > Výpravy do přírody

Výpravy do přírody

Autor: Mgr. Marie Těrhalová | Datum: 28.5.2002

Poznávání přírody, ochrana jejího bohatství a také zajímavé zážitky z pobytu v ní jsou základním kamenem řady oddílů dětí a mládeže. Patří mezi ně Skaut, Junák, TOM, oddíly zálesáků a woodcrafterů. Ve všech těchto sdruženích dorůstající členové postupně přebírají různé funkce, podílejí se na tvorbě programu výprav a táborů. Pomůckou při vytváření programu jim může být kniha Jiřího Červinky Výpravy do přírody.

Kniha je popisem činnosti dětského oddílu Rysů. Náplní jeho činnosti byly schůzky a výpravy do přírody. Aby výpravy měly úspěch a nebyly pouhým pochodovým cvičením, museli členové oddílu získat určité zálesácké dovednosti a znalosti. Další nutnou podmínkou bylo správné vybavení začínajících zálesáků. Správný nůž, zápisník, tužka, uzlovačka a šátek jsou základní výbavou na schůzku a výpravu. Městské děti často ani nevědí, jak se mají na výpravu obléci. Proto průvodce celou knihou-zálesák Zubr-radí svému oddílu, jaké oblečení je vhodné pro pobyt v přírodě, které vlastnosti musí mít batoh, co potřebují k rozdělání ohně. Vysvětluje, jak správně stavět stan nebo přístřešek, jak jednoduše vařit na ohni nebo jak modelovat „pravěkou“ keramiku a vypálit ji v ohništi. Všechny rady doplňuje jednoduchý návod, který je „schován“ v příhodě oddílu Rysů.
Hlavním zájmem Rysů bylo jistě poznání přírody a jejích krás. My dnes často nevidíme, jaké poklady se skrývají na louce a v lese. Zubr svým zálesákům představuje i obyčejnou trávu jako rovnocennou součást přírody. Lesní zvěř a ptáci jsou domácími pány přírody. Respekt k jejich životním cyklům má být zachován při každé výpravě nebo táboření. Pod vedením Zubra poznávají Rysové i kouzlo hvězdné oblohy.
Schůzky a výpravy zpestřuje ve většině oddílů hra. Hry, které najdeme ve Výpravách do přírody, nepotřebují složité pomůcky a vybavení. Potřebné věci vždy nabízí příroda, k některým je třeba šátek (ten patří do povinné výbavy). Zubr se ve svém oddíle snažil rozvíjet důležité dovednosti a schopnosti. Jeho hry vycházejí z tradice zálesáků a jsou určeny k rozvíjení smyslů, paměti, pozorovacích schopností a soustředění. Oddíl Rysů k nim nepotřeboval fáborky z krepového papíru ani drahé pomůcky. Zubr nabádá zálesáky k respektu k přírodě.
Výpravy do přírody a tábory jsou důležité pro další rozvoj oddílu. Proto by na nich měla být respektována tradice a úcta k přírodě. S tradicí souvisí některé rituály, např. Slavnostní oheň. Ten není určen opékání a vaření. Je to slavnostní událost pro celý oddíl. Samozřejmostí je rozdělávání ohně třením dřev, křesáním, případně jednou sirkou. Malí zálesáci najdou v knize radu, jak připravit správně troud nebo pochodeň i jak posléze zahladit ohniště.
Výpravu nebo tábor mohou později připomenout různé vlastnoručně vyrobené předměty. Zubr radí svým Rysům, jak vyřezat lodičku z kůry a hlavně která kůra je pro vyřezávání nejvhodnější. Nezůstává však pouze u lodičky, pod jeho vedením můžeme zkusit uplést pomlázku nebo sluníčko z proutí, vyřezat dřevěnou miniaturu nebo třeba plést na karetkách. Respekt k přírodě a její ochrana je podmínkou i u vyrábění a tvoření.
Celou knihou prolíná úcta k přírodě. Všechny činnosti vycházejí z přírody a mají být vedeny s maximální ohleduplností. Přesto autor není staromilec, který by zavrhoval moderní vymoženosti (bez moderních spacích pytlů nebo batohů si dnes táboření neumíme představit). Kniha Výpravy do přírody poslouží vedoucím dětských oddílů a táborů. Velmi vhodná je pro začínající vedoucí. Těm je někdy nepříjemné radit se se staršími. V knize Jiřího Červinky najdou metodický postup vedení oddílu, který je podložený dlouholetou zkušeností.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0