Portál.cz > Portál v médiích > Vývoj mýtů od raných kultur až po středověké legendy - recenze

Vývoj mýtů od raných kultur až po středověké legendy - recenze

Autor: Marie Haisová, M.B.A. | Datum: 28.5.2003

Žena a vesmír
Vytištěné přednášky Josepha Campbella odhalují čtivou formou stavební kameny našeho života, ze kterých jsou vystavěny mýty. Žena s dítětem je základní mytologický obraz, neboť první zkušeností každého z nás je setkání s mateřským tělem. Pokud člověk dokáže cítit svůj vztah k vesmíru stejně přirozeným způsobem, jakým dítě prožívá vztah k matce, je s ním v dokonalém souladu. Základní funkcí mytologie je, dle Campbella, uvést se do souladu s vesmírem a udržet se v něm. S rozvojem společnosti z její prehistorické úrovně nastává problém, jak udržet jedince ve stavu mystického spojení se společností, zejména žijeme-li ve velkém městě. „Společnost, která nemá mýty, jež by ji podpíraly a dodávaly jí soudržnost, spěje k rozkladu.“

Zrod války
Postavení ženy ve společnosti bylo až donedávna založeno na obsluhování a udržování lidského života. Úlohou samce bylo připravit a udržovat prostor, ve kterém budou samice rodit budoucí pokolení. Na samci nespočívala neustálá péče o mláďata, měl tudíž spoustu volného času. Mužské lovecké družiny, sportovní týmy a kluby jsou nesmírně starou institucí. Tím, že muži neměli co dělat, vynalezli, dle Campbella, válku. Provozovali válečnou hru se skutečnými oštěpy. Bitva skončila, jakmile byl zabit první muž, a nastalo období čekání na další útok. Muži měli co dělat. Po celou dobu byli na stráži, očekávali nepřátelský útok a připravovali se na něj.

Mýty amerických indiánů
Campbell v knize cituje slavnou řeč indiánského náčelníka Seattle z roku 1855, kterou psal jako reakci na požadavky prezidenta z Washingtonu na koupi jejich země. Je, dle jeho názoru, dokonalým vyjádřením citu původního člověka a jeho vztahu k přírodě. „Co postihuje zemi, postihuje i syny země. Země nepatří člověku, ale člověk patří zemi. Všechno je vzájemně spojeno jako krev, která spojuje jednu rodinu. Člověk nestvořil pohyb života, on je v něm pouze vláknem. Co uděláte tomuto pohybu, uděláte sami sobě….“

Od neolitu po svatý Grál
Campbell popisuje bohy a bohyně neologického věku, věnuje se vládě faraonů, Egyptu, exodu a mýtu o Usirovi. Posvátným zdrojem je věčná filozofie Východu, cestou k osvícení je buddhismus. Východní cesta od id k egu je kundaliníjóga, stejně tak cesta od psychologie ke spiritualitě. Na nebesa sestupuje tibetskou Knihou mrtvých a z temnoty na světlo mysterijním náboženstvím starověkého Řecka. Tam, kde není žádná stezka, jsou artušovské legendy a západní cesta. Šlechetné srdce vyjadřuje dvorská láska Tristana a Isoldy. Legenda o Percivalovi je hledáním svatého grálu.

Ubohá Evropa
Autor se diví, jak mohla Evropa vůbec přežít. Zakusila germánské vpády, muslimy na jihu, seveřany, Vikingy. O komplikované domluvě vypovídá jazykový babylon Evropy, kde francouzština vznikla z latiny, němčina ze staré germánštiny. Latina vyjádřila podmět a přísudek jedním slovem (amo-já miluji, amas – ty miluješ), v nově vzniklých jazycích se podmět začal od přísudku oddělovat, začalo docházet k důrazu na jedince (ich liebe, I love). V roce 1097 vyhlásil papež Urban první křížovou výpravu a hašteřivá Evropa se sjednotila s jediným cílem. Vypravit se na Blízký východ a vyrvat posvátní místa Svaté země z rukou muslimů. V jedenáctém a dvanáctém století se od každého mladého muže očekávalo, že bude válečníkem, rytířem a bojovníkem. Je-li životní náplní válka, jsou válečné hry zábavou. Odtud tedy tradice rytířských turnajů a klání: dámy při nich sledují rytíře, kteří usilují srazit se vzájemně z koně, přičemž rytíři odcházeli do bitvy s šátkem své dámy na přilbici. V knize jsou vědomosti, které pomohou porozumět zvykům a zlozvykům současného člověka.

Marie Haisová, M.B.A.
ředitelka Agentury GAIA


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0