Portál.cz > Portál v médiích > Z lektorského posudku Stanislava Kratochvíla

Z lektorského posudku Stanislava Kratochvíla

Autor: Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. | Datum: 26.11.2003

Kniha Klinická psychologie v praxi je napsána svěže a podnětně. Vychází ze široké informovanosti autorky, a to nejen v oblasti vlastní klinické psychologie, ale i z oblastí blízkých a z jejího celkového kulturního rozhledu. Odráží se v ní i výrazné sociální cítění rozšiřující zájem klinické psychologie z uzavřených pracoven odborníků do širší společnosti. Autorka využívá jak své bohaté praktické zkušenosti nejen v klinické psychologii, ale i dalších pomáhajících profesích, které s klinickou psychologií účelně propojuje. Ke každému probíranému tématu si dovedla vždy opatřit nejvýznamnější novou zahraniční literaturu, která u nás většinou není běžně dostupná. To je velká výhoda, protože přináší nové aktuální informace. Zároveň se snaží čtenáře odkazovat k prohloubení znalostí na dostupnou literaturu českou, které už v současnosti naštěstí také není málo. Z množství nabízeného materiálu dovede vybrat otázky, které jsou důležité a dovede do nich čtenáře vtáhnout. Z čistě vědeckého pohledu by bylo možno autorce vytknout místy se projevující žurnalistický styl, který poněkud narušuje představu o vědecké přesnosti. Podobná vyjádření však mají většinou charakter výroků podněcujících k přemýšlení a diskusi než vnucování názoru a jsou studenty vesměs přijímána příznivě.
Kniha je velmi vhodným pokračováním a doplňkem již vyšlého svazku „Základy klinické psychologie“ (2001).

Vybráno z lektorského posudku
Prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0