Portál.cz > Portál v médiích > Zábavná cvičení, hlavolamy a bludiště (recenze)

Zábavná cvičení, hlavolamy a bludiště (recenze)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 5.6.2002

Školní docházka klade na dítě vysoké nároky. Školní zralost dítěte závisí na jeho vyspělosti v oblasti rozumové, citové a sociální. Úroveň rozumové vyspělosti ovlivňuje nejen dědičnost, ale i podněty z okolí dítěte, jeho výchovné prostředí. Většina rodičů dítě chystá na školu. Budoucí prvňáček najde pod stromečkem aktovku, přibude penál, desky, sešity, pastelky. K úspěšnému zvládání požadavků školy však nestačí jen krásné pomůcky, dítě musí být připraveno i psychicky.

Předškoláček by se měl naučit reagovat na pokyn, vydržet alespoň dvacet minut pracovat, potřebuje mít základy početní představivosti. Měl by umět napodobit jednoduché tvary a orientovat se v prostoru. Naštěstí se mnoho rodičů zamýšlí nad přípravou i z pohledu vyspělosti psychiky dítěte a s dítětem pracují. Také mateřské školy v předškolních třídách nabízejí programy pro přípravu na školu. K zajímavé práci potřebují rodiče a učitelé mnoho atraktivního materiálu. Jednou z možností je soubor Zábavná cvičení, hlavolamy a bludiště Věry Krumphanzlové.

Soubor Zábavná cvičení, hlavolamy a bludiště obsahuje několik typů úloh. K procvičení schopnosti kombinace, smyslu pro detail a celek jsou určeny půlené obrázky. Dítě je vybarví, vystřihne a sestaví. Úkol vede dítě k trpělivosti a pečlivosti, pokud je práce přesná, výsledek jej potěší. Logické myšlení, uvažování o souvislostech, shodách a rozdílech procvičujeme pomocí „popletených“obrázků. Dítě určuje, který prvek do zobrazeného výjevu nepatří, hledá rozdíly mezi obrázky. Některé obrázky zobrazují děj. Dítě je vybarví, vystřihne a pak seřadí. Mělo by přitom popisovat, co se na obrázku děje. Malé děti mají potíže s prostorovou orientací, pojmy nad, pod, vzadu, vepředu jsou pro ně náročné. Autorka proto připravila i úlohy na procvičení těchto pojmů.

Pro rozvoj zrakové paměti a grafomotoriky připravila autorka řadu nedokreslených obrázků. Dítě má co nejpřesněji doplnit chybějící detail. Tato cvičení rozvíjí postřeh a soustředění, jemnou motoriku a zrakovou analýzu a syntézu. Doplňování obrázků pomůže dítěti později lépe zvládat psaní. Serialita, smysl pro posloupnost, je další procvičovanou dovedností v tomto typu úloh. Předškoláček doplňuje řadu geometrických tvarů a musí nejen přesně vystihnout tvary, ale i zachovat jejich sled. Oblíbená bludiště procvičí držení tužky i postřeh a orientaci. Pracovní materiál zahrnuje také rozvoj početní představivosti a poznávání barev. Všechna cvičení připomenou dítěti omalovánky. Atraktivní kresby autorky Věry Krumphanzlové znají děti např. z časopisu Sluníčko. Soubor Zábavná cvičení, hlavolamy a bludiště mohou používat i učitelé prvních tříd základních škol a vzhledem k přehlednému zpracování je vhodný i pro děti se speciálními potřebami.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0