Portál.cz > Portál v médiích > Zase tělák, to je hrůza !!! (recenze M. Těthalové)

Zase tělák, to je hrůza !!! (recenze M. Těthalové)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 30.10.2002

Podobné výroky se občas ozvou snad ve všech školách. Tělocvik sice patří mezi výchovy a měl by sloužit především jako rekreace mezi ostatními předměty, některé děti jej ale nemají moc v lásce. Problém je nejspíše ve vedení tělesné výchovy. Někteří učitelé chápou tělocvik jako nutné zlo (přece se jej nevzdají, to by přišli o hodiny z úvazku), jiní jsou naopak zarytými sportovci a nemají pro ty zhýčkané bábovky (rozuměj žáčky) moc pochopení. Místo aby se děti unavené ze sezení ve školních škamnách osvěžily a zrekreovaly při tělesné výchově, bojí se dalších špatných známek z kotoulu vzad nebo šplhu. A vybavení některých tělocvičen nebohý tělocvik „dorazí“. Zkušený metodik tělesné výchovy Jan Neumann nabízí pomoc ve své knize Dobrodružné hry v tělocvičně.

Úvodem autor charakterizuje samotný pojem dobrodružství. To je podle něj spojeno s překonáváním překážek a řešením problémů. Náš současný život postrádá prvky dobrodružství (pomineme-li daňová přiznání), chybí v něm aktivita a zaujetí. I škola, v níž stráví naše děti asi šest hodin denně, nevyžaduje přílišnou aktivitu, ale spíš schopnost reprodukovat a příliš nevybočovat z řady. Mimoto snahu učitelů zavést do vyučování prvky dobrodružství a napětí brzdí obavy z nekázně nebo úrazu žáků. Autor ovšem nezapomíná na zásady bezpečnosti a po vymezení základních pojmů nabízí praktické rady k zajištění bezpečnosti žáků. Doporučuje zejména důkladně zajistit používaná nářadí a průběžně kontrolovat jejich stav.

Samotné náměty na dobrodružné hodiny tělocviku autor rozdělil do několika skupin. Hry na seznámení a zahřátí, kterými uvádí praktickou část, můžeme realizovat v úvodu hodiny. Tato cvičení nevyžadují použití nářadí, ovšem u některých her využijeme např. míče. Hry na vnímání a důvěru mají posloužit ke stmelení kolektivu a pochopení sounáležitosti jednotlivce s celkem. I tyto hry můžeme využít v úvodu hodiny, případně pro vyplnění přestávek mezi cvičením na nářadí.

Skupina her, které využívají nářadí jako překážky v tělocvičně, může být námětem pro vyplnění hlavní části vyučovací hodiny. Autor u každé hry upozorňuje na případná bezpečnostní rizika a radí, jak je eliminovat. Součástí dobrodružných aktivit by mělo být i překonávání překážek, a proto autor zařadil náměty na budování překážkových drah. I tato cvičení mohou být spojena s rizikem úrazu, a tak autor nezapomíná na bezpečností pokyny. Poslední skupinou cvičení jsou hry využívající prvků akrobacie. Najdeme zde základní akrobatické prvky i návod k sestavení lidské pyramidy.

Dobrodružství, napětí, překonávání překážek i vlastních limitů má tedy v hodinách tělocviku své místo. Dobrodružné aktivity představují smysluplné učení, při němž si děti rychleji osvojí požadované dovednosti. Pokud totiž vyžadujeme např. procvičování kotoulů bez jakékoli motivace, některé děti se je prostě nenaučí. Překážkové dráhy a zábavné hry plné napětí kladou na děti také poměrně velké nároky, ale děti při nich zažívají dobrodružství a jsou motivovány pro zvládnutí dílčích cviků. Kniha Dobrodružné hry v tělocvičně pomůže všem učitelům tělesné výchovy zavést do hodin tělocviku prvky napětí i zábavy. Dětem zase hry Jana Neumanna pomohou zlepšit spolupráci s ostatními a odbourat nechuť k tělesné výchově.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0