Portál.cz > Portál v médiích > Zlatý fond her II (recenze)

Zlatý fond her II (recenze)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 5.6.2002

Kursy pořádané Prázdninovou školou Lipnice (PŠL) nabízejí programy z řady oblastí, mimo jiné psychologie, ekologie nebo tvořivosti. Základem všech jejích programů je hra. Hra jako silný fenomén nabízí hráčům vstup do fiktivních světů, zprostředkuje zajímavé prožitky, rozvíjí individuální dovednosti a vlastnosti.

Zlatý fond her II je souborem her, které hráli a hrají účastníci PŠL. Jsou to tedy hry pro dospělé. Může se zdát, že v dospělosti není pro hru místo. Dospělost je seriózní, vážné životní období, v němž pro práci a starosti není na hru čas. Jako byznysmen z knihy Malý princ přepočítáváme hvězdy, možná se jako pijan stydíme za své zlozvyky, nebo jako domýšlivec očekáváme bezmezný obdiv. Hrát si jako děti? I to je možné, a proto již dvacet let programy PŠL umožňují seriózním dospělým cestu za sebepoznáním a prožitkem formou hry.

Úspěch jakéhokoli programu vyžaduje pečlivou přípravu. Podmínkou je vyzkoušení vybraných her před samotnou akcí. Přípravný tým by proto měl realizovat tréninkovou sehrávku, při níž pozná, zda správně chápe instrukce, zda v pravidlech nejsou „díry“ a jestli není potřeba nějak upravit rekvizity. Správná motivace je dalším předpokladem úspěchu hry. Pokud je hra uvedena mdle, bez nadšení, je doslova zabitá. Naopak nadšenec, který hráče strhne, má vystaráno. Samozřejmostí je, že vedoucí hru chápe a dokáže zodpovědět dotazy hráčů. Hru musí vždy následovat hodnocení a vyhlášení výsledků. Oceněni by měli být všichni účastníci-hrajeme pro radost. Hry uvedené v publikaci Zlatý fond her II jsou určeny lidem od čtrnácti let. Autoři dělí hry do několika kategorií podle cíle hry. Hry rozvíjející intelekt zahrnují cvičení paměti, pozornost a logického myšlení. Hry na rozvoj tvořivosti vyžadují představivost a schopnost netradičního vidění situace. Hra může rozvíjet i sociální dovednosti, schopnost komunikace, altruismus, empatii a týmovou spolupráci. U tohoto typu her závisí úspěch právě na tom, jak spolu hráči vyjdou. Hry rozvíjející motoriku najdeme v programu každého tábora. Rozvíjejí sílu, obratnost a vytrvalost. V publikaci jsou obsažené i další kategorie her.

Pro lepší orientaci čtenáře v souboru her vytvořili autoři symboly, které umožní rychlý výběr požadované hry. Pomocí symbolů zjistíme úroveň fyzické a psychické zátěže při hře, potřebný čas na pečlivou přípravu, délku trvání hry (při plánování je vhodné počítat s časovou rezervou). Můžeme také zjistit, kolik lidí potřebujeme na přípravu a kolik pak na samotnou realizaci a také kolik lidí může hru hrát. Důležité je také prostředí hry (některé hry lze hrát kdekoli, jiné vyžadují určité přírodní podmínky) a denní doba pro realizaci hry.

Samotné scénáře her jsou zpracovány s velkou pečlivostí. Jsou velmi přehledně formulovány, aby nedošlo k chybám z nepochopení instrukce. Přestože jdou do detailu, lze se v nich velice dobře orientovat.Všechny hry jsou prověřené na kurzech PŠL. Autoři Jan Hrkal a Radek Hanuš vytvořili praktickou příručku pro vedení volnočasových aktivit mládeže a dospělých. Hry mohou úspěšně zpestřit výuku občanské a rodinné výuky. Prožitek ze hry, pocit sounáležitosti s ostatními a autentičnost situace by možná i absolutnímu vládci, kterého navštívil malý princ, pomohl zapomenout na pocit moci nad světem. Nám nabízí cestu k poznání sebe sama, svých možností a tužeb. Pokud si budeme hrát i jako dospělí (a žádný věk není „stropem“), snad se z nás nestane domýšlivec nebo byznysmen.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0