Portál.cz > Semináře > Přehled psych. kurzů

NAŠE VZTAHOVÉ VZORCE

Jak žít kvalitně své vztahy? Opakují se vám ve vztazích stejné konfliktní situace? Chcete svým vztahům rozumět lépe? Opakování chyb předejít? Kde se naše chybné strategie vzaly? A jak jim předcházet?


Lektorka: Andrea Květoňová
Délka kurzu: jednodenní školení 9 – 16 h
Cena kurzu: 1800 Kč včetně DPH.

Kurz vám pomůže sebezkušenostním způsobem zmapovat vzorce, které ovlivňují vaše vztahy. Podíváme se, jak se naše vztahové vzorce utvářely v původních rodinách a kde nám v současném životě brání žít naše nové vztahy naplno a kde nám naopak jsou či mohou být oporou.
Kurz probíhá s lektorem s bohatou zkušeností z terapie, koučování, výcviků i z oblasti krizové intervence. Je vhodný jak pro veřejnost, tak pro zájemce z oblasti pomáhajících profesí, dobrovolníky, pracovníky center a sociálních služeb.

Termíny:

NOVÝ TERMÍN 24. 11. 2017

Zaměření:

Kurz bude probíhat interaktivní a sebezkušenostní formou. Budeme kombinovat teoretické poznatky s vlastními životními zkušenostmi a prožitky, a to způsobem individuální i skupinové práce. Důležité je pro nás nabídnout účastníkům možnost osobního prožívání. Budeme proto využívat různé formy neverbálních a projektivních technik a imaginace. Ty nás mimo jiné budou učit „číst situaci jinak“.

Z NÁPLNĚ SEMINÁŘE:

• Naše role v mezilidských vztazích( – pomocí projektivních technik zmapujeme naši sociální pozici ve vztazích
• Komunikační a emocionální vzorce blízkých vztahů( – schémata, která si přinášíme z původní rodiny
• Specifika tzv. blízkých vztahů
• Citová vazba (attachment) – kvalita prožité citové vazby k blízké osobě a jaké zkušenosti s citovou vazbou si neseme životem
• Kompenzační strategie( – které z nich nám pomáhají a které nám naopak ve vztazích škodí


Andrea Květoňová

Vystudovala ekonomii a finance a profesně působila zejména v oblasti financí jak v České republice, tak v zahraničí (PricewaterhouseCoopers, Nokia, Nestlé). Od roku 2010 se aktivně zabývá profesním mentoringem a koučingem, kde využívá zkušeností z komerčního sektoru a oblastí psychosociální pomoci. Pracuje jako krizová interventka na Lince bezpečí a mentorka pro Britskou obchodní komoru. Své vzdělání si rozšířila akreditovanými výcviky pro práci s lidmi v krizových situacích a po traumatech při MPSV ČR, absolvovala také výcvik sexuologické práce při Evropské akademii somatického vzdělávání (EASE) a je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku.