Portál.cz > Semináře > Přehled psych. kurzů

GRAFOLOGIE PRO ŽIVOT

(aneb grafický projev jako okno do duše)


Školitel: Eva Kubová
Délka kurzu: 10 hodin
Pět večerních setkání vždy v úterý od 18:00 - 20:00 hod. Obsah lekcí na sebe navazuje, nutno absolvovat celý cyklus.
Cena kurzu: 2800 Kč včetně DPH

Termíny:

Kurz na pokračování probíhá vždy v úterý od 18 hodin. Začátek 25. 10. 2016

Zaměření:

poznáte základy grafologie, rozbory písma, osobnostní typologie. Studium formou workshopu, sami si vyzkoušíte rozbory písma a jeho interpretaci pod vedením zkušené grafoložky. Na konci kurzu obdrží každý účastník certifikát, s přihlédnutím k absencím a práci ve skupině.


Eva Kubová

Znáte z časopisu Psychologie dnes!
Autorka je grafoložka, lektorka a publicistka. Vystudovala sociální a mediální komunikaci, aplikovanou psychologii, sociálně-politickou publicistiku, absolvovala tříletý psychoterapeutický výcvik v humanistické psychoterapii. Od roku 2008 se věnuje profesionálně lektorské činnosti v oblasti Soft Skills a aplikované psychologie.