Portál.cz > Semináře > Přehled psych. kurzů

KURZ ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ

Obdivujete lidi, kteří působí rozhodně, kompetentně, vtipně a pohotově? A co brání vám, abyste působili stejně? Abyste vystoupili z poslední řady. Hledáte odvahu? Pomůžeme vám!


Lektorka: Iveta Clarke
Délka kurzu: jednodenní 9:00–16:00
Cena kurzu: 1800 Kč včetně DPH

Termín: 9. 3. 2018

Zájemci o kurz si mohou nezávazně rezervovat místo v něm již nyní, když napíšou mail se svým jménem, adresou a telefonním číslem na kurzy@portal.cz.

Zaměření:

V tomto workshopu se budeme zabývat odvahou jako lákavou osobní volbou. Účastníci si odnesou strukturovaný a praktický návod, jak kultivovat a procvičovat odvahu v obvyklých každodenních situacích a získají povědomí o tom, jak tato praxe může změnit jejich životy.
Během workshopu odvahu rozložíme na prvočinitele: na odvahu snít, vidět současnou realitu, odvahu ke konfrontaci, odvahu učit se a růst, odvahu být zranitelný a odvahu pustit se do akce.
Účastníci si také identifikují, který aspekt odvahy je pro ně přirozený a který je pro ně naopak výzvou. Prostřednictvím praktických cvičení a skupinové diskuse najdou své vlastní cesty, jak svou odvahu posílit.

OBSAH WORKSHOPU:


“Odvaha není absence strachu, ale zjištění, že něco jiného je důležitější než strach…”
F. D. Roosevelt

Otázky k sebereflexi:
1. Jaké situace ve vašem životě by teď snesly více vaší odvahy?
2. Jak tato odvaha může přispět k vašemu vlastnímu sebehodnocení?

K tomu, abychom dosáhli našeho lidského naplnění, a mohli mít pozitivní vliv na svět kolem nás, ať už je to v soukromých vztazích nebo v kontextu leadershipu, potřebujeme uvěřit, že máme co nabídnout a čím přispět, že jsme něčím platní. Potřebujeme věřit své vlastní hodnotě.

Mnozí se domnívají, že vnitřní sebeúcta (sebehodnota) se buduje a posiluje hlavně z vnějšku: pochvalou, povzbuzením, pozitivní motivací - a že míra naší sebedůvěry je výsledkem práce a přístupu našich rodičů, učitelů, manažerů, koučů, kolegů a dalších nám blízkých lidí. A protože se nám často tohoto potřebného povzbuzení nedostává, učíme se zasluhovat si ho: dosáhnout výš, více se učit, udělat nebo vydělat více, tak, abychom překonali všechna sociální očekávání a dostalo se nám co nejlepšího ocenění v porovnání s ostatními.
Toto vnější posilování sebedůvěry je ale jen pasivním, na druhých lidech závislým aktem, a ten jako takový vykoná při stavbě našeho sebevědomí jen poloviční práci: jenom dočasně nám pomůže utišit náš vlastní kritický hlas, který nás nabádá neustále dokazovat světu, že jsme dost dobří.

Nejsilnější a nejpevnější stavební kámen naší sebedůvěry a sebehodnoty je postaven na dennodenním procvičování a demonstraci naší schopnosti překračovat své vlastní hranice. Tyto hranice jsou střeženy sociálně zděděným a zkušenostmi získaným strachem z porovnávání, hodnocení, odsouzení zesměšnění, ztrapnění, možného selhání a – co je nejhorší ze všeho - z naší vlastní vnitřní sebekritiky.
K překročení těchto hranic strachu a tedy ke zdravému pojetí naší sebehodnoty potřebujeme aktivně kultivovat svou odvahu.
Odvaha je postoj za hranou. Je to pro-aktivní vědomá činnost, která vnáší obrovskou nálož pozitivní energie do systému našeho sebevědomí. Vědomé procvičování odvahy doslova znamená „ukázat srdce“. Přítomnost (nebo naopak nedostatek) odvahy v našich životech zásadně ovlivňuje, jak o sobě smýšlíme. A co víc, naše schopnost „sebrat odvahu a ukázat srdce“ neuvěřitelně inspiruje a motivuje druhé a tudíž z nás činí leadery, kteří jsou hodni následování. To ale není lehké. Odvaha je dnes sice vysoce žádaná, ale nedostatková hodnota.


Iveta Clarke, PCC, koučka

Znáte z časopisu Psychologie dnes!
Iveta Clarke pod osobním vedením Brené Brown absolvovala intenzivní certifikační výcvik "Connections Curricullum" v San Antoniu, Texas, zaměřený na pochopení sociálně psychologických souvislostí v oblasti lidského studu a jeho vlivu na mezilidské vztahy. Jako jediná v ČR má oprávnění tento materiál sdílet s veřejností. Iveta přináší tento výzkum do středoevropského kontextu a přidává k němu svoje zkušenosti - a samozřejmě - svoji podobu autenticity. O své spolupráci s Brené říká: “Brené je charismatická osobnost, která nejenže věří výsledkům své práce, ale sama je aplikuje ve svém životě a tím je absolutně autentická. Pro mě osobně bylo v tomto výcviku zásadní, že nabízí praktický způsob, jak posilovat naše sebevědomí a pocit náležitosti. V kontextu našich historických souvislostí neexistuje důležitější téma.” Obsah seminářů je určen pro všechny, které zajímají témata zranitelnosti, studu, empatie, a zejména odvahy k autentickému životnímu postoji.