Portál.cz > Úvodní stránka

Aktuálně

Rajská hudba pro vaše uši! 30% sleva na tituly o hudbě, zpěvu či tanci

S písničkou na rtech je svět hned veselejší. A protože veselí máme rádi a s přicházejícím podzimem ho bude hodně potřeba, zlevnili jsme na tento týden o 30% tituly související s hudbou, zpěvem i tancem.

Celý článek

30% hudba

Rozšířený a aktualizovaný bestseller Sourozenecké konstelace pomůže pochopit vaše postavení v rodině

Chcete proniknout do myšlenek a pocitů osob, které milujete? Pochopit, proč děláte to, co děláte? Sourozenecké konstelace, tedy pořadí, v němž jsme se narodili, ovlivňuje způsob našeho myšlení a chování. Sourozenecké konstelace nejsou jednoduché téma, ale s informacemi, které najdete v této knize, bude pro vás snazší se v něm zorientovat. A jakmile zjistíte, v jaké sourozenecké konstelaci se nacházíte, stejně jako konstelace těch, které máte rádi, budete mít ve hře života náskok.

Celý článek

Rozšířený a aktualizovaný bestseller Sourozenecké konstelace pomůže pochopit vaše postavení v rodině

Jak se stát dobrým psychoterapeutem poradí Zbyněk Vybíral v nové knize edice spektrum

Co všechno má umět dobrý psychoterapeut? Jaké má mít schopnosti a čemu se naopak má vyhýbat? Jak má přistupovat ke klientům a jak naopak nemá? V nové knize edice Spektrum radí budoucím i již praktikujícím psychoterapeutům profesor Zbyněk Vybíral.

Celý článek

Jak se stát dobrým psychoterapeutem

Nová bylinková pohádka Daniely Krolupperové už Jde sem lesem.

Kdo jednou vstoupí do lesa, musí si dát pozor na bludný kořen! Malý Toník, který je na prázdninách u babičky, nevědomky a za trest jeden nastražený bludný kořen překročí a ztratí se v lese. Co provedl? Nechoval se příliš dobře a tím rozzlobil lesního skřeta. V tajemném lese musí Toník překonat mnoho strastí, ale zároveň pozná kouzelnou moc léčivých rostlin. A díky nim brzy ochutná výborné babiččiny borůvkové knedlíky.

Celý článek

Jde sem lesem

Kniha o léčbě závislostí pro terapeuty i jejich klienty

Na stránkách knihy Kognitivně behaviorální terapie v léčbě závislostí se autorka zabývá nejen syndromem závislosti a cestami jeho terapeutického řešení, ale především člověkem samým s celou pestrostí a hloubkou jeho životního příběhu.

Celý článek

Kniha o léčbě závislostí pro terapeuty i jejich klienty

Další aktuality

Knižní novinky

Leman, Kevin

Sourozenecké konstelace Přejde do e-shopu

Nové, přepracované vydání
Aktualizovaná a rozšířená verze bestselleru o výchově sourozenců v rodině. Autor s vhledem a humorem nabízí čtenářům fascinující a často úsměvný pohled na to, jak pořadí ve skupině sourozenců ovlivňuje osobnost, manželství a vztahy, výchovný styl, kariéru a děti. Pořadí mezi sourozenci výrazně formuje způsob interakce s ostatními, ať už doma, nebo na pracovišti. Autor naznačuje, jak lze tyto hluboce zakořeněné tendence překonat.
Kromě dalších výrazných změn textu a jeho struktury přináší aktualizovaná verze knihy například výsledky posledních výzkumů, podrobněji se zabývá „superprvorozeným“, tedy jedináčkem, přináší dotazníky a kontrolní otázky pro každou skupinu, uvádí nové kazuistiky, výčty a shrnutí.
Kevin Leman je americký psycholog a publicista, autor mnoha úspěšných populárně naučných knih, je otcem pěti dětí a dvou vnoučat a žije se svou rodinou v Tusconu v Arizoně.

Sourozenecké konstelace

Vybíral, Zbyněk

Jak se stát dobrým psychoterapeutem Přejde do e-shopu

Tato odborná příručka je užitečná pro všechny, kdo podstupují psychoterapeutický výcvik, psychoterapií se živí, uvažují o této profesi nebo v ní začínají, i pro zájemce o psychoterapii. Kniha slouží jako průvodce, který usnadní vstup do této pomáhající profese i orientaci v ní. Dobrý psychoterapeut má umět odložit stranou své předpojatosti, když se setká s novým klientem. Má mít vyzkoušeny terapeutické postupy, ale také být schopen přijmout jedinečnost každého terapeutického vztahu. Úkolem psychoterapeuta je dobře spolupracovat s klienty, umět vést rozhovor, uvědomovat si vlastní protipřenosy, které vůči nim má, trpělivě naslouchat, dodržovat etiku a nebát se improvizovat. Kniha je mimo jiné opřena o výpovědi řady zkušených psychoterapeutů, kteří si postupně vytvořili vlastní styl terapie. Přestože se jedná o text, jenž vychází z výsledků řady výzkumů, důraz je kladen na srozumitelnost a čtivost textu.
Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., působí na Katedře psychologie FSS MU. Byl editorem a spoluautorem knihy Současná psychoterapie (2010). V minulosti pracoval jako psychoterapeut i jako lektor psychoterapeutického výcviku. Zastává pozici senior editora v časopisu Psychoterapie. Je členem mezinárodní Společnosti pro výzkum psychoterapie a autorem řady publikací (např. Psychologie komunikace, Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci, Psychologie jinak, Úskalí internetového poradenství).

Jak se stát dobrým psychoterapeutem

Krolupperová, Daniela

Jde sem lesem! Přejde do e-shopu

Bylinková pohádka
Cesta lesem se stala pro malého chlapce Toníka napínavým dobrodružstvím a přinesla mu také seznámení s některými léčivými rostlinami. Chlapec tráví prázdniny na venkově u babičky, a protože se nechoval příliš dobře, musí za trest nevědomky překročit bludný kořen a ztratí se v lese. Čtenář sleduje Toníkovo napínavé dobrodružství s panenkami z květin a skřítky, kteří se mu snaží pomoci najít cestu z tajemného hvozdu. Děti se při četbě seznámí s některými léčivými rostlinami, pochopí, že každá rostlina má na světě své místo, a poznají také, že řada rostlin může být pro lidi užitečná. Aby si získané poznatky upevnily, mohou si společně s rodiči zodpovědět otázky na konci každé kapitoly. V poznávání rostlin dětem pomáhají názorné ilustrace.
Kniha je určena dětem mladšího školního věku, k předčítání i předškolákům, jejich rodičům a učitelkám mateřských škol.
Daniela Krolupperová je překladatelka, novinářka, spisovatelka, autorka úspěšných a oceňovaných dětských knih. V Portále vyšly její tituly Putování za nejmocnějším kouzlem, Zákeřné keře, Rybí sliby, Mizící hmyzíci a naposledy O modrém světle.

Jde sem lesem!