Portál.cz > Úvodní stránka

Aktuálně

Muži, rozkódujte přístup ke svým emocím! Robert Garfield vám k tomu dá klíč

Jako mužský kód označuje autor, americký psycholog a psychoterapeut, pevný soubor vodítek a norem, které muže vedly ke stoicismu, tichosti a síle - ovšem za cenu neschopnosti dát najevo své emoce. Změny mužské role v posledních desetiletích ale stále silněji vedou k nutnosti mnoho prvků tohoto starého mužského kódu přehodnotit či úplně opustit.

Celý článek

Muži, rozkódujte přístup ke svým emocím! Robert Garfield vám k tomu dá klíč

Věci, které dobře známe, do říkanky zamícháme

Hravá publikace především pro pedagogy v mateřských školách obsahuje celou řadu říkanek, rytmizací, melodizací, pohybových a relaxačních her, ve kterých hrají hlavní roli předměty, s nimiž se děti běžně setkávají.

Celý článek

Věci, které dobře známe, do říkanky zamícháme

Bruno Ferrero pořádá Hostinu pro duši

Vychází už čtrnáctá knížečka krátkých příběhů a poučení od italského salesiána Brunna Ferrera.

Celý článek

Bruno Ferrero pořádá Hostinu pro duši

Týdenní 30% slevana vybrané tituly z edice Spektrum

Edice Spektrum patří mezi nejvýraznější řady Portálu. Tento týden můžete koupit vybrané tituly z této edice se slevou 30 %.

Celý článek

30% akce

Totem a tabu, zajímavé dílo Sigmunda Freuda, rozšiřuje řadu Klasiků

Vznik incestního tabu, jeho souvislost s totemem a počátky náboženství a kultury: to jsou hlavní témata, kterými se Sigmund Freud v této knížce z roku 1912 zabývá. Jde o jeho nejslavnější dílo, ve kterém aplikuje psychoanalýzu na oblast antropologie a religionistiky.

Celý článek

Totem a tabu, nanejvýš zajímavé dílo Sigmunda Freuda, rozšiřuje řadu Klasici

Kocour Herkules je tu zase. A tentokrát na zámku!

S kocourem Herkulem a kočkou Komtesou jsme se mohli seznámit minulý rok v knize Alžběty Dvořákové Herkules a strašidla. A poté, co se se strašidly společně vypořádali, čeká je nyní další dobrodružství: na zámku!

Celý článek

Kocour Herkules je tu zase. A tentokrát na zámku!

Další aktuality

Knižní novinky

Ferrero, Bruno

Hostina pro duši Přejde do e-shopu

Nová kniha Bruna Ferrera, autora moudrých příběhů pro duši, představuje další soubor krátkých zamyšlení a podněty pro osobní rozjímání, společnou četbu nebo pro chvíle, kdy potřebuje člověk potěšit a nabrat nových duchovních sil.
Salesián Bruno Ferrero vydal v Portále řadu knih pro potěchu duše, naposledy např. Hvězdy pro duši, Rosa pro duši, Svítání pro duši.

Hostina pro duši

Garfield, Robert

Mužský kód Přejde do e-shopu

V minulosti se muži řídili tím, co autor nazývá mužským kódem – pevným souborem vodítek a norem, které vedly muže ke stoicismu, tichosti a síle. Změny mužské role v posledních desetiletích vyvíjejí na muže tlak, aby přestali své emoce skrývat. Zkušený psychoterapeut zkoumá jedinečné výzvy, jimž dnešní muži čelí, vybízí je k opuštění mužského kódu a rozvíjení mužství, které slučuje tradiční mužské vlastnosti s dovednostmi emoční intimity.
Ve svých „laboratořích přátelství“ vybízí muže, aby s ostatními muži vytvořili pouto založené na čtyřech pravidlech – kontaktu, komunikaci, závazku a spolupráci – jako základu smysluplných vztahů. Vychází ze skutečných příběhů i výzkumných poznatků a ukazuje, že důvěrné přátelství může být základem pro budování a udržení hlubokých vztahů se všemi blízkými, včetně partnerek, dětí a rodičů, a umožňuje mužům vést šťastnější a zdravější život.
Robert Garfield je americký psycholog a psychoterapeut, dlouhodobě se věnuje problematice mužství a rozvoji osobnosti u mužů.

Mužský kód

Horová, Ladislava

Věci, které dobře známe, do říkanky zamícháme Přejde do e-shopu

Publikace je určená zejména pedagogům v mateřských školách a dětských skupinách, mateřských centrech, případně rodičům předškolních dětí. Obsahuje množství nápadů a aktivit – říkanek, rytmizací, melodizací, pohybových či relaxačních her a improvizací, v nichž hlavní roli sehrávají předměty každodenní potřeby. Vazba slov a slovních spojení na rytmus, melodii a pohyb přirozeně a hravě podporují u dětí seznamování se s novými slovy, napomáhá procvičovat již známé výrazy, rozvíjet paměť i dětský řečový projev.

Věci, které dobře známe, do říkanky zamícháme