Portál.cz > Úvodní stránka

Aktuálně

Mikulášský týden

MIKULÁŠSKÝ TÝDEN SLEV (NEJEN) PRO STUDENTY. Letos se přidá i e-shop!

Celý článek

Mikulášský týden

Beseda s Pavlem Beněm a provedení knihou Šarmantní násilníci

Skrytý psychický nátlak na pracovišti, tzv. mobbing, v Česku zažívá až 8% zaměstnanců, jde tedy o jev rozhodně ne zcela okrajový. Nakladatelství Portál nyní k této problematice vydává novou knihu PhDr. Pavla Beňa Šarmantní násilníci. Knihu představí osobně Pavel Beňo 15. prosince 2015. Přihlašte se na besedu, kapacita míst je omezená!

Celý článek

Beseda s Pavlem Beňem a provedení knihou Šarmantní násilníci

Živá kronika české pomoci posledního čtvrtstoletí – Šimon Pánek

Kniha Aby dobro neškodilo, knižní rozhovor Davida Klimeše se Šimonem Pánkem, vychází téměř přesně v den 20. výročí Daytonské konference, která ukončila konflikt v Bosně a Hercegovině. Vzpomínky Šimona Pánka na tuto dobu jsou jedním ze stěžejních témat knihy. Ale rozhodně ne jediným.

Křest knihy se uskuteční v pondělí 7. 12. 2015 v 17.30 hod. v Divadle Metro na Národní třídě v Praze

Celý článek

Živá kronika české pomoci posledního čtvrtstoletí – Šimon Pánek

Speciální pedagogika může slavit! Nový slovník reflektuje proměnu celého oboru po revoluci

Celý školský systém čeká změna v podobě společného vzdělávání. Podle novely zákona z jara letošního roku mají všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření ve škole. Slovník speciální pedagogiky je základní literaturou oboru, ke kterému se úpravou zákona učitelé na běžných školách přiblížili.

Celý článek

Speciální pedagogika může slavit! Nový slovník reflektuje proměnu celého oboru po revoluci

Další aktuality

Knižní novinky

Ginott, Haim

Umění komunikace s dětmi Přejde do e-shopu

Jak děti vychovávat, aniž bychom je ponižovali, hodnotit je, aniž bychom je soudili, vyjadřovat hněv, aniž bychom je zraňovali, jak uznat, co děti cítí, prožívají a co si myslí, aniž bychom jejich vnitřní svět zpochybňovali a sráželi jejich sebevědomí. Většině rodičů totiž navzdory nejlepší vůli a lásce, kterou ke svým dětem cítí, chybí rodičovské dovednosti, které se na žádných školách nevyučují. Samotná láska a selský rozum často nestačí, do výchovy je potřeba zapojit i rozum, nadhled a odstup dospělého, který se těmto dovednostem může naučit. Čtivý text spojuje moudrost s humorem, nadhled a odstup, ale i zkušenosti dětského psychologa s bohatou terapeutickou praxí.

Umění komunikace s dětmi

Matoušek, Oldřich a kol.

Děti a rodiče v rozvodu Přejde do e-shopu

Publikace má jak profesionálům (sociálním pracovníkům vykonávajícím sociálně-právní ochranu dětí, advokátům, soudcům, soudním znalcům, mediátorům, manželským poradcům, psychoterapeutům), tak veřejnosti přinést informace o možnostech podpory dospělých i dětí v rozvodové situaci. Snaží se přispět k vyjasnění kompetencí zúčastněných profesionálů a nastínit způsoby, jakými by mohli spolupracovat. Charakterizuje intervence jednotlivých profesí do rozvodové situace a ukazuje příklady dobré praxe. Nastiňuje také možný vývoj v oblasti spolupráce profesionálů s rodiči a dětmi, kteří procházejí rozvodem.

Děti a rodiče v rozvodu

Klimeš, David

Pánek Šimon - Aby dobro neškodilo Přejde do e-shopu

Šimon Pánek je výrazná osobnost veřejného života a humanitární manažer. Knižní rozhovor představuje obě roviny jeho celoživotní práce a od konkrétních životních situací se dostává k obecnějším, nadčasovým problémům. Rozhovor zachycuje proměny a vývoj humanitární pomoci z různých životních perspektiv Šimona Pánka – od studenta pořádajícího sbírku pro Arménii v roce 1988 přes vznik Nadace Lidových novin až po profesionální pomoc prostřednictvím Člověka v tísni. Jako řídící manažer Člověka v tísni nyní musí zvažovat další vývoj organizace, nové možnosti financování, nové oblasti pomoci i neustálé vyvažování mezi idealismem dobrovolníků a firemní kulturou.

Pánek Šimon - Aby dobro neškodilo