Portál.cz > Úvodní stránka

Aktuálně

Vánoční první čtení s příběhem, který vás dojme

Zuzana Pospíšilová je jedna z nejplodnějších současných autorek pro děti. V edici První čtení s ní malí čtenáři řešili Záhady školní půdy, v knize Vánoční hvězda a splněná přání se příběh začíná v dětském domově u malé Idy. Své největší vánoční přání si nechává pro sebe. Mít rodiče.

Celý článek

Vánoční první čtení s příběhem, který vás dojme

Relaxační desetiminutovky pro děti? Ukážeme vám, že to není nemožné

Neklidné děti, co musejí být stále v pohybu? Pokud si myslíte, že je složité děti zklidnit, dokážeme vám opak. Pomocí jednoduchých návodů zjistíte, že relaxaci jde provádět i za chůze, vsedě a s její pomocí kontaktovat děti s příjemnými pocity.

Celý článek

Relaxační desetiminutovky pro děti? Ukážeme vám, že to není nemožné

Ošetřovatelka zvířat vytvořila kouzelné příběhy Karolínka a její zoo

Jaké by asi bylo mít doma zoologickou zahradu? Nebo tam rovnou bydlet? Karolínka v jedné žije a může vám potvrdit, že mimo otevírací hodiny a zraky návštěvníků, se tam dějí podivuhodné věci. Že si zvířata sama uklízejí? Že se vydají na výlet? Nebo dokonce něco uloupí?

Celý článek

Ošetřovatelka zvířat vytvořila kouzelné příběhy Karolínka a její zoo

Stopařem na této zemi - tak se cítí Ladislav Heryán

„Co je protikladem strachu?“ zeptal jsem se. Důvěra, řekli jedni, odvaha, říkali jiní, ale někteří z nich řekli to, co si myslím i já: protikladem strachu je láska. To je jedna z myšlenek, jež v nové knize Ladislav Heryán vyslovuje, a v dnešní době plné kdejakých démonů, kteří schválně podněcují strach, jsou jeho slova velice podnětná.

Celý článek

Stopařem na této zemi

Projektivní metody v psychologické diagnostice

Projektivní metody jsou nezastupitelné nástroje v psychodiagnostické práci. Jsou však zároveň také nástroje, které kladou značné nároky na schopnosti a znalosti odborníka. Právě k rozvoji či získání těchto znalostí a schopností chce přispět tato publikace autorského kolektivu K. Najbrtové, J. Šípka, K. Lonekové a D. Čápa.

Celý článek

Projektivní metody v psychologické diagnostice

Do pohádky se zvířátky - a genetickou metodou

Vychází již pátá knížka prvního čtení, která odpovídá pravidlům genetické metody výuky čtení.

Celý článek

Do pohádky se zvířátky

Tento týden sleva 30 % na vybrané knihy o zdraví

Osmnáct titulů o zdraví duševním i tělesném naleznete na našem e-shopu až do neděle se slevou 30 %!

Celý článek

30% akce

Další aktuality

Knižní novinky

Najbrtová, Kristina, Šípek Jiří (eds.), Loneková Katarína, Čáp David

Projektivní metody v psychologické diagnostice Přejde do e-shopu

Projektivní metody představují základní nástroj pro zkoumání osobnosti a jejích charakteristik. Jejich využití nalezneme napříč různými psychologickými disciplínami, zejména však v klinické oblasti. Práce s těmito metodami klade značné požadavky na schopnosti a znalosti odborníka a právě k jejich získání či rozšíření chtějí autoři přispět touto publikací. Kniha přináší orientaci v dělení projektivních metod i vhled do historie a teoretických východisek jednotlivých metod. Těžištěm textu je však popis a nastínění užití projektivních metod u dospělých osob. Představeno bude celé spektrum verbálních, grafických a manipulačních projektivních metod, ovšem větší prostor je věnován obtížnějším metodám, konkrétně Rorschachově metodě, Tematicko-apercepčnímu testu a Rosenzweigovu obrázkovému frustračnímu testu. Text je jedinečný tím, že je doplněn četnými příklady z používání projektivních technik v psychodiagnostické i psychoterapeutické praxi.
Autory publikace jsou psychologové PhDr. Kristina Najbrtová, prof. PhDr. Jiří Šípek, Ph.D., PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., a PhDr. David Čáp, Ph.D., kteří působí na katedře psychologie FFUK.

Projektivní metody v psychologické diagnostice

Heryán, Ladislav

Stopařem na této zemi Přejde do e-shopu

Kniha je volným pokračováním autorovy úspěšné a moudré knihy Exotem na této zemi. Příběhy z bohatého Heryánova života plného setkání s nejrůznějšími lidmi všech společenských vrstev se prolínají s jeho kněžskou službou a spojují se s výkladem biblických pasáží. Spojujícím leitmotivem je téma Boží velkorysosti, jejíž uvědomění vede člověka k radosti, svobodě a chuti podílet se na ní svou vlastní aktivitou pro druhé.
Ladislav Heryán je salesián, biblista, autor úspěšné knihy Exotem na této zemi.

Stopařem na této zemi

Horáková, Eva

Do pohádky se zvířátky Přejde do e-shopu

Knížka pohádek odpovídá pravidlům genetické metody výuky čtení. Pohádky jsou psány velkými tiskacími písmeny a jsou řazeny od pohádek složených pouze z jednoduchých jednoslabičných slov přes pohádky ze slov dvouslabičných až po pohádky s trojslabičnými a čtyřslabičnými slovy, které jsou již čtenářsky náročnější. Pohádky jsou přiměřeně krátké, aby je děti stihly bez problémů samy přečíst při hodině nebo za domácí úkol. Hlavním i hrdiny příběhů jsou zvířata, podtitulem každé pohádky je přísloví, takže pohádka přinese dětem i poučení.

Do pohádky se zvířátky