Portál.cz > Úvodní stránka

Aktuálně

Naučte se posilovat duši s knihou Trénink psychické odolnosti

„Člověk nemusí být nutně už jako dítě optimista, aby se jím stal v dospělosti. A neexistuje sice žádná královská cesta k duševní odolnosti, ale zato mnoho konkrétních možností, jak ji vědomě posílit.“ To jsou základní poznatky, které vedly Fabienne Berg k napsání této knihy.

Celý článek

Trénink psychické odolnosti

Tento týden sleva 30 % na vybrané dětské knihy

Osmnáct titulů pro děti můžete koupit na našem e-shopu až do neděle se slevou 30 %!

Celý článek

30% akce

Dyspraxie, to neznamená jen horší známku z tělocviku

Dyspraxie patří mezi poruchy učení, ale není jí věnována taková pozornost jako např. dyslexii, dyskalkulii, dysgrafii či dysortografii. Zkušenosti ale ukazují, že dyspraxie ovlivňuje život stejně negativně jako jiné poruchy učení.

Celý článek

Dyspraxie

Navštivte fantazii dítěte s knihou O kouzelném semínku

Tím, že spolu otevřete tuto knížku a vydáte se na cestu do fantazie, dáte dětem dar, o který je už nikdy nikdo nepřipraví. Navíc je prokázáno, že úspěšní lidé mají bohatou fantazii a jsou kreativní. A čím snadno fantazii rozvíjíte? Přece správným položením otázky.

Celý článek

Navštivte fantazii dítěte s knihou O kouzelném semínku

Tři zářezy na pažbě v katalogu Nejlepší knihy dětem

Zabodovali jsme s našimi knihami, a tak je můžete najít ve výběru toho nejlepšího z dětské literatury pro děti na rok 2016/2017.

Celý článek

Tři zářezy na pažbě v katalogu Nejlepší knihy dětem

Každé dítě potřebuje vědět, že lidé kolem jsou fajn a že jim může věřit

Úzkosti se nevyhnou žádnému věku, ani předškolnímu. O tom, jak s dětmi s úzkostí pracovat a co je základem psychoterapie dětí, si povídala redaktorka časopisu Informatorium 3-8 Marie Těthalová s terapeutkou Lucií Bělohlávkovou.

Celý článek

Každé dítě potřebuje vědět, že lidé kolem jsou fajn a že jim může věřit

Další aktuality

Knižní novinky

Zemanová, Olga

O kouzelném semínku Přejde do e-shopu

Vyprávěcí kniha pro děti předškolního a mladšího školního věku je založená především na inspirativních ilustracích doplněných jednoduchými, avšak pečlivě volenými otázkami, díky nimž děti samy rozvíjejí a vyprávějí příběh o kouzelném semínku, nalezeném na cizí planetě. Díky kombinaci ilustrací a doplňujících otázek se děti mohou vydat na cestu do vlastní fantazie, aniž by byly někým ovlivňovány a směrovány.

O kouzelném semínku

Zelinková, Olga

Dyspraxie Přejde do e-shopu

Kniha je určena pro rodiče, jejichž dítě trpí dyspraxií, pro dospívající a dospělé osoby s touto poruchou, pro pedagogy a další zájemce, kteří se setkávají s dětmi i dospělými, kteří touto poruchou trpí. Hlavním cílem je pomoci čtenáři orientovat se v problematice, uvědomovat si příčiny a projevy, hledat cesty, jak obtíže spojené s poruchou překonávat, chápat a tolerovat projevy spojené s dyspraxií. Jedním z cílů je též upozornit na vzájemné souvislosti mezi všemi poruchami učení, projevy, které jim mohou být společné (vývojové deficity v oblasti zrakové percepce, pravolevé a prostorové orientace, vnímání sebe sama, sebeorganizace atd.).
Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., je speciální pedagožka zabývající se především problematikou specifických poruch učení. Je autorkou řady knih, v Portále vyšly Poruchy učení, Dyslexie v předškolním věku?, Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, Pomoz mi, abych to dokázal a Mám dyslexii.

Dyspraxie

Berg, Fabienne

Trénink psychické odolnosti Přejde do e-shopu

Konceptu odolnosti je v současné psychologii věnována velká pozornost. Jednou z prvních otázek, kterou si výzkumníci kladli, byla: „Proč někteří lidé překonají těžkou minulost, aniž by je významněji poznamenala, a u jiných tomu tak není?“ I autorka předkládané knihy se přiznává k tomu, že prožila těžké dětství, což ji inspirovalo k tomu, aby se věnovala právě odolnosti a napsala tuto knihu, obsahující 50 cvičení. Ta jsou velmi rozmanitá, ale nejčastěji při nich čtenáři mají něco napsat, namalovat nebo si představit. Cvičení jsou uspořádána do osmi oblastí, které se v rámci konceptu odolnosti ukázaly jako klíčové: jde o práci s optimismem, přijetím, zodpovědností, orientací na řešení, schopností odpoutání či nového zaměření, zapojením do sociálních sítí a spiritualitou.
Kniha je vhodná pro osoby, které chtějí překonat traumatické zážitky z minulosti, i pro ty, kdo si přejí zvládat krize, stres či prostě zvýšit vlastní vnitřní sílu. Lidé s ní mohou pracovat samostatně, ale právě tak ji využije psychologický a zdravotnický personál pro práci s individuálními klienty i skupinami.
Fabienne Berg vystudovala sociální vědy s důrazem na vzdělávání dospělých. Žije v jižním Německu. Z vlastní zkušenosti ví, že chceme-li v životě umět překonat těžké chvíle, je důležité posilovat vlastní duševní odolnost. Zabývá se tělesnou terapií, relaxací, jógou, prací s imaginací či vnitřním dítětem.

Trénink psychické odolnosti