Portál.cz > Aktuality > MÁTE DOMA PŘEDŠKOLÁKA?

MÁTE DOMA PŘEDŠKOLÁKA?

Datum: 24.7.2013

Nepodceňte přípravu na školu a vyberte si z naší široké nabídky knih pro práci s předškoláky. Pracovní sešity a publikace z Portálu vám pomohou a udělají z učení zábavu. Vaše dítě bude umět vše, co bude pro úspěšné zvládnutí 1. třídy potřebovat.

Výběr titulů, které pomohou připravit děti na vstup do školy

Iva Nováková: Hurá do školy!
Pracovní sešit zaměřený na všestranný rozvoj dítěte. Je postaven jako soubor dvoustran, kde první strana je tvořena příběhem v kresleném seriálu, druhá strana tematicky navazuje na příběh a rozvíjí ho úkoly zaměřenými na grafomotoriku, počítání, cvičení postřehu atd. Více o knize.

Jindřiška Ptáčková: Hry a úkoly, než půjdu do školy
Publikace obsahuje náměty na činnosti, které se týkají rozvíjení pohybových dovedností, znalostí o světě, prostorové představivosti, logického myšlení, grafomotoriky, mluvního projevu a tvořivosti. Děti např. spojují části těl zvířátek, procvičují si geometrické tvary, luští labyrinty apod. Více o knize.

Markéta Mlčochová: Neobyčejný rok předškoláka
Soubor her a aktivit inspirovaných dny - významnými výročími spjatými především s dětským světem. Kalendárium dětem prohloubí znalosti o světě, činnosti potom kladou důraz na rozvoj výtvarného a hudebního cítění, jemné motoriky, grafomotoriky, na učení prožitkem. Více o knize.

Kateřina Lauberová, Martina Miosgová: Předškoláci ve školce
Soubor pracovních listů, s nimiž děti rozeznávají nejjednodušší geometrické útvary, osvojují si číselné představy, rozvíjejí si sluchové vnímání, zrakovou orientaci i sluchovou a zrakovou paměť. Knížka slouží také ke zdokonalování připravenosti dětí na psaní a čtení. Více o knize.

Iva Nováková: Zázračná proměna opičky Pepiny
Děti spolu s opičkou Pepinou procházejí příhodami, které jsou doprovázeny úkoly. Při nich dokreslují, vymalovávají, volí správné varianty, procvičují si základní pravidla a návyky v oblasti hygieny, životosprávy, oblékání, stolování, bezpečného chování na silnici, ekologie apod. Více o knize.

Pavel Svoboda: Zábavná cvičení pro rozvoj čtení
Pracovní listy pomáhají zábavnou formou při nácviku čtení. Jsou vhodné pro individuální práci s dětmi, které si chtějí nebo potřebují zlepšit čtenářské dovednosti, lze je využít v domácím i školním prostředí. Více o knize.

Jiří Nevěčný, Alena Nevěčná: Matesova abeceda
Pracovní listy se soustřeďují na procvičení psaní tiskacích a psacích písmen abecedy. Úkoly zábavnou formou rozvíjejí jemnou motoriku a procvičují správné vedení tahů písmen, nabízejí i hádanky, cvičení pro rozvoj logického myšlení, výtvarného cítění aj. Více o knize.

Pavel Svoboda: Cvičení pro rozvoj jemné motoriky a psaní
Kniha nenásilnou a zábavnou formou učí děti správně držet a vést psací náčiní. Při plnění jednotlivých úkolů se zdokonalí v psaní a zároveň si zasoutěží a poznají nové zeměpisné názvy. Publikace bude dobrým pomocníkem pro dysgrafiky. Více o knize.

Zdeňka Michalová: Předškolák s problémovým chováním
Kniha zkušené odbornice nabízí vysvětlení příčin poruch chování, možnosti jejich prevence a také ovlivnění projevů problémového chování. Vychází z mnohaleté praxe speciální pedagožky a jednotlivé tipy a strategie ilustruje pomocí kazuistik z praxe. Více o knize.

Šimonovy pracovní listy 1 – 19
Velmi oblíbené pracovní sešity zaměřené na rozvoj jednotlivých dovedností předškoláků. Více o jednotlivých sešitech včetně ukázek i výhodného nákupu se slevou 10 %.


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0