Portál.cz > Aktuality > Násilí je třeba se bránit i mít odvahu ho vidět

Násilí je třeba se bránit i mít odvahu ho vidět

Datum: 13.11.2015

Víte, kam se obrátit, kdy jste svědky násilí na Vás či jiných? U příležitosti Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí (19.11.) a Mezinárodního dne proti násilí na ženách (24.11.) chceme obrátit pozornost veřejnosti k tomuto problému. Přivíráním očí problémy nezmizí.

My Example

Locika pomáhá dětem

Nezisková organizace ACORUS pomáhá obětem domácího násilí již od roku 1997. Letos v květnu otevřela v Praze 7 centrum Locika, zaměřující se speciálně na pomoc dětem, které se setkaly s domácím násilím. Zájem o jeho služby je již od počátku enormní.

Děti, které jsou vystaveny domácímu násilí, patří mezi nejvíce ohrožené skupiny dětí. Domácí násilí silně deformuje psychický i sociální vývoj dítěte, jeho vztahy k rodičům i jeho vztahy budoucí. Takovéto děti neznají dětskou bezstarostnost, žijí v dlouhodobém stresu a strachu o zdraví i o život svůj i svých blízkých. Doc. Oldřich Matoušek, uznávaný odborník v práci s dětmi z ohrožených rodin, uvádí: „Z naší dlouholeté praxe máme potvrzeno, jak domácí násilí negativně ovlivňuje další život a vývoj dětí ve všech podstatných oblastech. Tyto děti často trpí vysokou nemocností, jsou ohroženy jejich sociální dovednosti, výsledky ve škole, vztahy s vrstevníky i jejich budoucí partnerské vztahy. Jde o děti vysoce ohrožené syndromem týraného a zneužívaného dítěte, často hluboce traumatizované. Tyto děti potřebují specializovanou odbornou péči. Věřím, že díky našemu centru dostává více dětí novou šanci zažít normální dětství.“

O centru se můžete více dozvědět na stránce www.centrumlocika.cz.

Selhávající prevence je problém

Skutečnost, že je o služby centra velký zájem, ovšem rozhodně není potěšující. V ideálním případě by totiž ke zneužívání vůbec nemělo docházet. K tomu je nejdůležitějším krokem účinná prevence. „Jak ukazují různé výzkumné studie, je právě selhávající prevence spoluzodpovědná za vysoký počet sexuálně zneužitých dětí,“ říká MUDr. Eva Vaníčková, členka České společnosti na ochranu dětí, v předmluvě knihy Nenech si to líbit od Jocelyne Robert.

A právě k této prevenci se nakladatelství Portál rozhodlo při příležitosti Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí (19.11.) a Mezinárodního dne proti násilí na ženách (24.11.) přispět speciální akcí zaměřenou na tituly věnující tématu domácího násilí nejen na dětech. V týdnu od 16. do 22. listopadu tedy budete moci zakoupit na e-shopu se slevou 30% tyto tituly:

Týraná - Příběh ženy, která čelila domácímu násilí

Rozbitá - Příběh zneužívaného a odvrženého dítěte

Nenech si to líbit - Ochrana dítěte před sexuálním zneužitím

Násilí v partnerských vztazích - Příběhy 9 žen a tří mužů

Komerční sexualizované násilí na dětech - Pro základní orientaci v problematice

Domácí násilí - Odborný pohled obohacený příběhy a kazuistikami

Šarmantní násilníci - Antimobbingová příručka

Zneužití - Léčba následků sexuálního či emočního násilí

Závislé vztahy - Léčba a uzdravení závislé poruchy osobnosti

Násilí je třeba se bránit i mít odvahu ho vidět


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0