Portál.cz > Aktuality > PORTÁL KE SVĚTOVÉMU DNI AUTISMU

PORTÁL KE SVĚTOVÉMU DNI AUTISMU

Datum: 1.4.2010

2. duben je od roku 2008 na podnět OSN vyhlášen Světovým dnem autismu. Má za cíl především zvýšit povědomí veřejnosti o tomto postižení, protože počet lidí postižených autismem vzrůstá a jejich zapojení do společnosti neprobíhá uspokojivým způsobem. Portál se do kampaně zapojuje stálým hledáním nových témat, která v knižním zpracování osvětlují řadu aspektů poruch autistického spektra.

Autismus je celoživotní vývojové postižení, které se projevuje během prvních třech let života a vyplývá z neurologického postižení, jež ovlivňuje fungování mozku. Většinou postihuje děti a je charakterizován postižením v sociální interakci, problémy ve verbální i neverbální komunikaci a omezeným, repetitivním chováním, omezenými zájmy a aktivitami.

Portál již několik let vydává knihy k tématu autismu, a to jak pro odborníky, tak pro rodiče autistických dětí či jejich učitele. Aktuálně je na trhu k dispozici téměř dvacítka titulů, které přinášejí jak konkrétní příběhy osob trpících autismem (Nikdo nikde, Život za sklem), tak možnosti výchovného působení (Autismus – zdravotní a výchovné aspekty, Autismus a hra, Výchova dětí s autismem) i odborné informace (Poruchy autistického spektra, Autismus u dospívajících a dospělých, Dětský autismus, Aspergerův syndrom ad.).

K letošnímu Světovému dni autismu Portál připravil další dvě publikace. Již 15. dubna vyjde Život s Aspergerovým syndromem, který spojuje jak laický, tak odborný přístup k této poruše autistického spektra. Autorka Christine Preissmann je lékařka a současně pacientka, ve 27 letech u ní byl diagnostikován Aspergerův syndrom. V knize popisuje průběh své psychoterapie, navazování terapeutického vztahu a rozkrývá potřeby a přání, které člověk v Aspergerovým syndromem pociťuje. Osobní výpověď autorky dodává knize zcela specifický rozměr. (Více o knize najdete na http://obchod.portal.cz/produkt/zivot-s-aspergerovym-syndromem/.)

Na jaře se na pultech objeví i další kniha, tentokrát českých autorů Miroslava Vosmíka a Lucie Bělohlávkové Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Je určena především pedagogům, kteří z ní mohou načerpat informace o nejnovějších trendech integrace žáků s poruchou autistického spektra na 2. stupni ZŠ, na víceletých gymnáziích a středních školách. Autoři nabízejí také své osobní pedagogické zkušenosti a prokládají je konkrétními kazuistikami studentů integrovaných do výuky. (Více o knize najdete na http://obchod.portal.cz/produkt/zaci-s-poruchou-autistickeho-spektra-v-bezne-skole/.)

Vydáváním knih s touto tematikou chce Portál pomoci snazšímu a kvalitnějšímu začlenění lidí s autismem do společnosti. Nejedná se o okrajové téma, neboť:

- autismem trpí 60 milionů osob na světě a 60.000 – 100.000 obyvatel ČR

- autismem je postiženo každé 100. narozené dítě (zdroj: www.apla-jm.cz ).

Zajímavé odkazy a aktivity ke Světovému dni autismu najdete např. zde:

http://www.apla-jm.cz/index.php?a=cat.63
http://www.autismus.cz/novinky-o-autismu/2.duben-svetovy-den-autismu-3.html
http://www.postizenedeti.cz/content/2-duben-svetovy-den-informovanosti-o-autismu-den-otevrenych-dveri-v-apla-jm-os .


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0