Portál.cz > Aktuality > První česká encyklopedie sociální práce

První česká encyklopedie sociální práce

Datum: 29.4.2013

Encyklopedie sociální práce, kterou připravil Oldřich Matoušek s kolektivem, obsahuje přes 200 hesel ze všech oblastí sociální práce. Jedná se o první českou soubornou publikaci tohoto typu z oboru sociální práce. Vychází už 9. května!

Encyklopedie sociální práce (ESP) je postavena na interakčním pojetí sociální práce. Jedinečnost sociální práce spočívá v tom, že operuje v poli mezi klientem a jeho sociálním prostředím; pracovník je v obecném smyslu mediátorem mezi jednotlivcem a společností. Jeho úkolem je napomáhat sociálnímu fungování klientů a pomáhat společnosti, aby citlivě reagovala na potřeby svých členů. Tato dvojitá mediační role je role angažovaná. Je zakotvená hodnotově v náboženství nebo v humanitních ideálech.

V podobě tematicky uspořádaných samostatných hesel poskytuje toto rozsáhlé dílo přehled psychologických a sociologických teorií a přístupů s dopadem do sociální práce, náboženský, filozofický a společenský kontext oboru. Přináší přehled klíčových pojmů, technik a metod sociální práce, ohrožených skupin a poskytovaných služeb.

Samostatnou část tvoří hesla charakterizující profesi sociálního pracovníka a hesla zabývající se výzkumem v oblasti sociální práce. ESP reflektuje domácí vývoj oboru v evropském kontextu a zohledňuje i širší mezinárodní zřetel. Hesla popisují daný jev a jeho historii, hodnotová východiska, aplikační možnosti a výzkum.

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, editor knihy, působí na katedře sociální práce FF UK v Praze. Má za sebou dlouholetou praxi klinického psychologa a psychoterapeuta, zabýval se výzkumy školství a mládeže i organizací programů pro rizikové děti a mládež. Je autorem řady odborných knih a publikací, v posledních letech zejména z oblasti sociální práce.

Spoluautory jsou další přední odborníci v oblasti sociální práce a souvisejících oborů z vysokých škol i praxe: Libor Musil, Pavel Navrátil, Igor Tomeš, Martin Smutek, Alois Křišťan, Helena Válková, Radka Janebová, Kateřina Kubalčíková, Hana Pazlarová, Hana Janečková a další.

Více o knize Encyklopedie sociální práce včetně ukázek. Přečtěte si také rozhovor s editorem knihy doc. Oldřichem Matouškem (záložka Další informace).

Katedra sociální práce FF UK v Praze pořádá u příležitosti vydání ESP konferenci

ČESKÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU

Hosté:
prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Fakulta sociálních věd Ostravské univerzity
doc. Michal Kaplánek, Th.D., ředitel Jabok
doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Součástí konference bude prezentace Encyklopedie sociální práce.

16. května 2013 ve 13 hod.
Filozofická fakulta UK v Praze, katedra sociální práce, U Kříže 8, Praha 5
přednáškový sál č. 1035

Prodejní výstava nakladatelství Portál
Encyklopedie sociální práce i další knihy z oboru budou k dispozici na místě v rámci prodejní výstavy vybrané produkce nakladatelství Portál. Sleva 20 % na vystavené tituly.
11 – 17 hod., prostor před přednáškovým sálem č. 1035

ESP_pozvanka_m

Nepřehlédněte ani další knihy Oldřicha Matouška:
Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny
Metody a řízení sociální práce – 3., aktualizované vydání
Mládež a delikvence + také jako e-kniha
Slovník sociální práce
Sociální služby + také jako e-kniha
Sociální práce v praxi + také jako e-kniha
Základy sociální práce


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0