Portál.cz > Aktuality > PRVNÍ KNIŽNÍ NOVINKY 2012

PRVNÍ KNIŽNÍ NOVINKY 2012

Datum: 19.1.2012

19. ledna začíná Portál vydávat letošní produkci. První novinka potěší všechny, kteří usilují o bezproblémovou komunikaci s okolím. Další týden si na své přijdou pracovníci pomáhajících profesí a zájemci o trénink mozku. Následovat budou nové příručky pro rodiče o výchově dětí, tituly pro pedagogy a psychology a sbírky námětů pro hry všeho druhu. Více v příspěvku.

VYCHÁZÍ 19. LEDNA
Barbara Berckhan
Komunikace bez zábran
Jak se naladit na společnou vlnovou délku
Správně s druhými mluvit a komunikovat znamená především umění naslouchat jim a vnímat je. Komunikace nikdy neznamená monolog nebo umění přesvědčit druhého o své pravdě, ale vidět se v druhém jako v zrcadle a jako při tanci s ním najít společný rytmus myšlenek a řeči. Komunikovat bez zábran a napětí umí ti, kdo jsou s to ustoupit ve správné chvíli, ale přitom si zachovat tvář a názor. Takoví lidé mohou být zároveň přesvědčiví, protože druhým své pravdy nesugerují, nehypnotizují je, ale jsou jim partnery „na společné vlnové délce“.
Více o knize zde

VYCHÁZÍ 26. LEDNA
Soňa Vávrová
Doprovázení v pomáhajících profesích
Každý člověk je v průběhu svého života doprovázen druhými lidmi a naopak. Stává se tak subjektem i objektem doprovázení. Kniha přináší nový sociologizující pohled na význam doprovázení v životě člověka, a to v kontextu jeho životní dráhy. Jádro knihy tvoří koncept doprovázení – jeho součástí je typologie, v jejímž rámci nejprve členíme doprovázení na laické a na profesionální. Laickými doprovázejícími jsme všichni. Profesionálními doprovázejícími se stáváme, když se rozhodneme pro některou z pomáhajících profesí.
Více o knize zde

Philip J. Carter, Kenneth A. Russell
Trénujte si mozek
Na 500 zábavných cvičení pro každého k procvičování slovní zásoby i verbální inteligence, logického myšlení, prostorové představivosti, jednoduchých číselných operací a všeobecně užívaných zkratek a symbolů obsahuje oblíbené přesmyčky, doplňovačky, číselné a logické řady i další typy úloh ke zlepšení výkonu mozku a k plnému využití jeho potenciálu. Mozkovou „gymnastikou“ si můžete zvýšit IQ, osvojit si umění myslet komplexně a posílit schopnost adaptovat se na rychle se měnící podmínky.
Více o knize zde

VYCHÁZÍ 2. ÚNORA
Michael Carr-Gregg
Psychické problémy v dospívání
Dospívání – raná puberta a adolescence – je období plné emocí, které někdy zaplaví nejen dospívajícího člověka, ale i jeho okolí. Autor v knize vysvětluje, jak vypadají běžné projevy dospívajících, a velmi přístupnou formou objasňuje psychické obtíže, s nimiž se dospívající mohou potýkat. Publikaci doprovodila předmluvou Jana Kocourková.
Více o knize zde

Karl Heinz Brisch
Bezpečná výchova
Budování jisté vztahové vazby mezi rodiči a dětmi
Nastávající a „čerství“ rodiče mívají řadu otázek: Jak být dobrým otcem a dobrou matkou? Nerozmazlujeme své dítě? Jaké hranice naše dítě potřebuje? Autor v knize provádí nastávající rodiče obdobím těhotenství a prvními lety života, přičemž jeho cílem je přispět k vybudování jisté vztahové vazby mezi rodiči a dětmi. Jistá vazba je bezpečným základem pro vývoj dítěte, které je díky ní do života vybavené sebejistotou, sociální kompetencí a schopností snášet zátěž.
Více o knize zde


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 4, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0