5000
Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Psychologické kurzy Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Děti a my > Ukázky > A za měsíc zase škola

A za měsíc zase škola

Autor: Kateřina Lipinská | Datum: 30.7.2008 | Vydání: 4/2008

I když jsou prázdniny teprve v polovině, začněte se svými dětmi pomalu myslet znovu na školu. Začátek školního roku je tu dříve, než se nadějete...

Na rozdíl od natěšených prvňáčků, ne všechny starší školáky připomínka školy potěší. Začněte proto něčím příjemným a jednoduchým, třeba revizí školních potřeb. Nové věci nakupujte vždy společně a kromě funkčnosti berte v úvahu i vkus školáka. Pamatujte na nějakou milou drobnost nebo nový hezký kousek školního oblečení, který ho vzhledem k nástupu do školy pozitivněji naladí.

Spolu s obstaráním školních pomůcek je potřeba i začít budovat školní stereotyp. Vhodný čas je asi týden před začátkem školy, kdy by již dítě mělo být z prázdnin doma a zvykat si na pevnější režim. Stejně jako na Nový rok, mnoho školáků si s rodiči dává hezká předsevzetí. O tom, že si nenechají hned na začátku roku naložit špatné známky, budou se pravidelně učit a z některých předmětů se zlepší. Po prázdninách odpočatému a smířlivě naladěnému dítěti se možná zdají reálná, ale rodiče by si měli uvědomit, jak to s podobnými rozhodnutími končívá a zabránit příliš velkým cílům, jejichž nedodržení by vedlo ke konfl iktům nebo zklamání a demotivaci dětí.

Čas na učení

Spokojte se s málem. Dohodněte se už o prázdninách na vyhrazení určitého času pro učení, který se bude pravidelně a důsledně dodržovat. Toto jednoduché a jasně formulované předsevzetí může pomoci nejen k lepším výsledkům, ale hlavně k minimalizaci konfl iktů a sporů ohledně domácích úkolů. Podle věku, požadavků školy a schopností školáka vymezte určitý čas, který každý den věnuje domácím úkolům a učení. Je dobré se domluvit, že to nebude pozdě večer, protože to svádí k odbývání úkolů a snahám dítěte odložit učení na dobu, kdy je už příliš pozdě. Pravděpodobně již své dítě i školní požadavky znáte natolik, abyste dokázali odhadnout, jak dlouhý tento čas na učení má být, počítejte ale raději s nějakou dobou navíc, protože vyšší ročník přinese i vyšší požadavky.

Tento čas pro učení začněte dodržovat již asi týden před začátkem školy. Ze začátku může být kratší, protože i doba soustředění dítěte asi bude kratší, postupně prodlužujte na dohodnutou dobu. Oprašte loňské sešity a spolu s potomkem si zopakujte látku. Nejde jen o oživení zasutých informací, přinejmenším stejně důležité je nastavení pracovního stereotypu. Zpočátku bude jistě pro dítě náročné „přepnout“ a zkoncentrovat se na školu, proto mu velmi pomůže, budete-li mu nápomocni, podpoříte jej a zapomenuté informace dovysvětlíte. Nepožadujte příliš mnoho, cení se hlavně snaha.

Když se školák trochu adaptuje, začněte postupně nechávat učení spíše na něm. Zadávejte mu úkoly, které zvládne, a nechejte jej alespoň nějakou dobu pracovat samostatně. Tuto dobu prodlužujte, stejně jako celkovou dobu opakování, až se dopracujete k tomu, že dítě bude schopné samostatně pracovat na zadaném úkolu po většinu doby, na které jste se domluvili jako na „čase pro učení“.

Jak na úhybné strategie

Většina dětí dělá domácí úkoly spíše nerada. Pravděpodobně tedy zjistíte, že potomek sice odsouhlasil čas pro učení, ale po prvních dnech udělá všechno proto, aby jej odložil, zkrátil nebo se z něj jinak vymanil.

Budu se učit pak

Dohadování se vyhnete, pokud se na čase pro učení domluvíte dopředu. Nemusí být stanovená pevná doba, která by se asi dodržovala problematicky, ale může být dohodnutá určitá hodina, do níž mají být povinnosti splněny. V případě dalšího smlouvání doporučuji být nekompromisní (ač vím, jak je to těžké, když je dítě vynalézavé) a všechny aktivity odsunout na později. Zároveň potomka upozornit, že čas pro učení je dán a odbytí úkolu jej nijak nezkrátí. 

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu  děti a MY č. 4/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Objednejte si starší čísla Děti a my Rodina a škola