5000
Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Psychologické kurzy Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Děti a my > Ukázky > Dobrodružství na vodě není tabu ani pro vozíčkáře

Dobrodružství na vodě není tabu ani pro vozíčkáře

Autor: Jan Hruša | Datum: 29.5.2006 | Vydání: 3/2006

Nevěříte, že i děti s postižením se mohou aktivně věnovat jachtingu, kanoistice, vodnímu lyžování či dokonce potápění? Při aktivitách katedry sportů v přírodě FTVS UK byste se v tom případě opravdu divili.

Pravidelně prováděné pohybové aktivity jsou důležité pro každého člověka, ale snad ještě důležitější jsou pro ty z nás, kteří jdou životem s nějakým handicapem. Jakýkoliv druh sportu přispívá ke zlepšení života, k lepší mu zapojení do rodiny i sociálního prostředí, k navázání nových kontaktů. Provozování sportu a úspěšnost v něm má samozřejmě pozitivní vliv na psychiku postiženého, odstraňují nebo alespoň zmírňují pocity méněcennosti, životní zbytečnosti, napomáhají seberealizaci.

Velkou skupinu pohybových aktivit tělesně postižených v letním období představují vodní sporty. Postižení se spolu se zdravými jedinci mohou věnovat jachtingu, kanoistice, vodnímu lyžováni, potápění apod. Většinu těchto rekreačních aktivit je potřebné provozovat pod odborným dohledem instruktorů - specialistů, případně zaškolených rodičů.

Kanoistika tělesně postižených

Nejrozšířenější rekreační aktivitou z vodních sportů je kanoistika. Jízda po hladině jezera nebo po řece, zážitek z přírody, osvojování si nových dovedností, rekreace s rodinou, to jsou možnosti, které poskytuje kanoistika. Není rozhodující, zda se jedná o rekreační pádlování na jezeře, na řece nebo mořské zátoce. Kanoistika pomáhá postiženým dostat se z bariér, které je obklopují na souši. Imobilita, která je v běžném životě omezuje, dostává na vodě jiný rozměr - podmínky jsou rovnocenné.

Každý zájemce musí nejprve absolvovat odborně vedený výcvik, který zahrnuje testování plavecké způsobilosti,výcvik specifických dovedností a výběr vhodného vybavení včetně kompenzačních pomůcek.

Nutnou výbavu kanoisty tvoří vhodné oblečení, typ lodě a pádla, záchranná vesta, případně ochranná přilba. U vozíčkářů je třeba věnovat specifickou pozornost oblečení, neboť mívají poruchy krevní cirkulace. Zvláště za nepříznivých klimatických podmínek je nutné chránit organismus proti prochladnutí či přehřátí.

Při výcviku paraplegiků jsou největší problémy při sezení bez opory a při záběru pádlem. Proto je nezbytné upravit sedátko v lodi přidáním zadních a bočních opěrek. Případně využijeme skořepinu, která se používá pro lyžování vozíčkářů. Aby problémy s rovnováhou byly co nejmenší, je potřebné umístit sedátko co nejníže do lodi, sníží se tím těžiště a zvýší stabilita. Výběr pádla je také velmi individuální podle postižení horních končetin.

Při výběru vhodného plavidla je rozhodující, aby bylo bezpečné, snadno ovladatelné a umožňovalo společnou jízdu s doprovodem. Tato hlediska splňuje například nafukovací deblka jak SEVYLOR. Je velmi stabilní, pevný a snadno přepravitelný. Pro stabilitu trupu má přídavné opěrky zad. Handicapovaným dětem umožňuje v doprovodu dospělého bezpečnou a snadnou jízdu.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu  děti a MY č. 3/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Objednejte si starší čísla Děti a my Rodina a škola