5000
Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Psychologické kurzy Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Děti a my > Ukázky > Eva Cílková, Irena Hříbková: Děti hrají divadlo (Scénáře pohádkových her a příběhů pro děti od 5 do 12 let)

Eva Cílková, Irena Hříbková: Děti hrají divadlo (Scénáře pohádkových her a příběhů pro děti od 5 do 12 let)

Autor: Jana Dočkalová | Datum: 24.3.2006 | Vydání: 2/2006

Možná jste někdy zkoušeli nacvičit s dětmi pásmo říkadel a písniček na besídku pro rodiče, možná jste dokonce sehráli pohádku...

Autorky knížky Děti hrají divadlo již léta učí na základní škole, kde zároveň vedou divadelní kroužek. A protože stále narážely na nedostatek vhodných (krátkých a jednoduchých) textů a scénářů pro malé děti, začaly je vymýšlet samy. V knize se s vámi podělí o své dlouholeté zkušenosti, za nimiž je patrné velké nadšení všech zúčastněných, ale také spousta práce, dřiny, vytrvalosti, počátečních nejistot a konečně společně prožívaných úspěchů.Kniha nabízí celkem 15 scénářů, rozdělených do dvou částí podle obtížnosti. První část, určená mladším dětem, obsahuje jednodušší scénáře s kratšími texty. Podstatnou roli zde hraje postava vypravěče, který je zpravidla mladším a méně zkušeným hercům zároveň oporou i nápovědou. V druhé části naleznete scénáře pro starší děti, kde už vypravěč nehraje tak významnou úlohu. Zajímavé je dvojí zpracování vánočního příběhu o Ježíškovi, na němž můžete porovnat oba přístupy.Kromě scénářů s námi autorky otevřeně sdílejí, dle mého názoru velmi cenné, zkušenosti spojené s přípravou divadelního představení. Z vyprávění je patrné, že samotný proces tvorby vnímají autorky jako mnohem podstatnější než konečný výsledek (i když ten je z hlediska celkového vyznění také důležitý). Vypovídá o tom už samotný nábor herců - kdo se přihlásí, hraje, bez ohledu na míru talentu (počet rolí se upravuje podle počtu herců, vznikají alternace). Děti se účastní všech rozhodování od výběru hry (pohádky), přes rozdělení rolí, po volbu vhodného kostýmu. Mohou mluvit do úprav textu a někdy dokonce do celkového vyznění příběhu. V rámci zkoušek improvizují, podílejí se na tvorbě kulis i rekvizit, spolupracují s rodiči i jinými kroužky (např. výtvarným). Učí se umění diskuse i argumentace. Důraz je kladen na spisovný jazyk a slušné vystupování.Najdete zde i odkazy na jiné zdroje scénářů, na literaturu i hudbu, návody na výrobu jednoduchých kulis, ale také argumenty, proč s dětmi divadlo vůbec hrát (m.j. rozvoj představivosti a fantazie, kultivace mluveného projevu, možnost prožít jiné role než v životě, umění dovést práci až do konce, rozvoj tvořivosti, hra, odreagování, mezilidské vztahy - spolupráce, vzájemný respekt a pomoc).Podle autorek lze hrát divadlo prakticky kdekoliv. Zdůrazňují potřebu motivace, následného rozboru a pozitivní zpětné vazby.Několik jejich představení jsem měla možnost shlédnout na vlastní oči. Pravda, nebylo to profesionální divadlo (ostatně, to by měl člověk nejspíš hledat jinde), ovšem úsilí a nasazení malých herců a vážnost a opravdovost, s jakou ke hře přistupovali, byla dojemná. Dětská naivita a upřímnost obohacuje nás, dospělé diváky a má snad i ozdravný efekt.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Objednejte si starší čísla Děti a my Rodina a škola