5000
Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Psychologické kurzy Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Děti a my > Ukázky > Romské děti nastupují na střední školy

Romské děti nastupují na střední školy

Autor: Karin Marques | Datum: 29.8.2002 | Vydání: on-line

Obecně prospěšná společnost Nová škola připravuje děti se specifickými potřebami pro studium na středních školách. Mezi tyto děti patří zejména příslušníci menšin. Ze skupiny 10 žáků se letos 6 umístilo na střední škole s maturitou a 4 na středním odborném učilišti s možností maturity.

Mezi nimi i Maruška Ličartovská ze ZŠ Havlíčkovo nám. v Praze 3. Maruška má 11 sourozenců a oba její rodiče jsou v invalidním důchodu. Do projektu Nové školy byla přijata coby žačka 8. třídy ZŠ v září 2000. Letos úspěšně složila přijímací zkoušky na Střední odbornou školu služeb v Praze. Jednou by chtěla pracovat jako sociální pracovnice a pomáhat Romům. Dominik Štipák, jehož snem je pracovat jako psycholog, byl po dvou letech v projektu přijat na Pedagogické lyceum v Berouně

Cílem projektu Integrace je odstranění znevýhodnění dětí ve školách na základě jejich kulturního či sociálního původu. Rodičům romských dětí se v minulosti nedostalo plnohodnotného vzdělání, protože byli ve valné většině automaticky zařazováni do zvláštních škol, často jen z důvodu neznalosti češtiny. Cesta na střední školu byla tedy pro ně uzavřena. V mnoha případech je pro romské rodiče těžké vést svoje děti ke vzdělání, když s ním sami nemají prakticky žádnou zkušenost.

Také proto je jedním z principů, jak projekt Integrace funguje forma mentoringu. Mentor je důvěrník dítěte, jeho zkušený a spolehlivý rádce. Jedním z mentorů Nové školy, kteří provázejí cestu znevýhodněných dětí za vzděláním je Mariana Koláčková, studentka FF a PedF UK. Ve svém volném čase se věnuje Natálii, jejíž rodiče se do ČR přistěhovali teprve nedávno. Neorientují se tedy ve zdejším systému školství a Natálce by těžko poradili, jakou školu si vybrat a jak se na ní připravit.

Kromě výuky ČJ a M jsou součástí projektu klubové aktivity (např. výlety, hry, návštěvy divadel a výstav, víkendová vyučování v přírodě), které pomáhají dětem v motivaci k učení, ve výběru povolání, vhodné školy, orientaci v systému škol a v neposlední řadě v sociální a osobnostní výchově. Ve spolupráci se sponzory a partnery Nová škola organizuje pro děti kariérní dny, tzn. exkurze do různých podniků a organizací (např. GE Capital Bank, Linklaters).

Výběr žáků probíhá na základních školách v Praze prostřednictvím ředitelů a výchovných poradců. Po prvním roce projektu, jímž byl školní rok 2000/2001, byli 4 žáci přijati na střední školy s maturitou. Ve školním roce 2001/2002 bylo do projektu začleněno 24 žáků. V průběhu školního roku se počty studentů ustálily na 10 z 8 a 10 z 9. tříd. Ze skupiny 10 žáků se 6 umístilo na střední škole s maturitou a 4 na středním odborném učilišti s možností maturity. V současné době probíhá nábor žáků do 8. tříd pro školní rok 2002/2003. Zatím se přihlásilo 30 dětí, které mají o projekt Integrace zájem.

Projekt realizuje obecně prospěšná společnost Nová škola. Hlavním sponzorem projektu je GE Capital Fund. Projekt spolufinancuje zaměstnanecký fond RFE/RL, jazyková škola AKCENT, velvyslanectví Norského království a městská část Praha 7.

Bližší informace poskytne Karin Marques (karin.marques@novaskola.org).


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Objednejte si starší čísla Děti a my Rodina a škola