5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

2/2011

Informatorium 3-8 č.2/2011

Marie Těthalová, 9.2.2011

Únorové Informatorium 3-8 se vrací k tématu standardů pro předškolní vzdělávání, tentokrát k tomu, jak celou věc vnímají učitelky mateřských škol. V rozhovoru s psycholožkou Alenou Vávrovou se zabýváme situacemi, které mohou nějak zasáhnout do světa malého dítěte – rozvod rodičů, úmrtí v rodině, ale třeba i stěhování. Víte, co byste měli dělat, když se dítě bouchne do hlavy? A jak poznáte, že pravděpodobně utrpělo otřes mozku nebo dokonce krvácí do mozkové tkáně? I na to vám nabízí odpověď únorové číslo. Nechybí v něm ani legislativa a knižní tipy. Tak pěkné čtení!

Celý článek

Informatorium 3-8 č.2/2011

Poškození mozku

Marie Těthalová, 9.2.2011

Lidský mozek je úžasný, ale také velmi zranitelný orgán. Může ho poškodit nejenom nádor či mozková mrtvice, ale také úraz.

Celý článek

Poškození mozku

Legislativa

MŠMT ČR, 9.2.2011

Právní poradna - plat učitelů v mateřské škole.

Celý článek

Co dělat, když se dítě udeří do hlavy

Marie Těthalová, 9.2.2011

Autonehoda, jízda na kole nebo kolečkových bruslích bez přilby, uklouznutí a pád na zem, nehoda při sportu… Nejen to může být příčinou poranění mozku. Úrazy přitom nejsou vzácným jevem; v České republice se každou minutu stane úraz nebo nehoda dítěte.

Celý článek

Co dělat, když se dítě udeří do hlavy

Hra je zrcadlem vývoje dítěte

Marie Těthalová , 9.2.2011

Všichni si přejeme, aby naše děti vyrůstaly v harmonickém prostředí, které jim svědčí. O tom, jak takové optimální podmínky pro vývoj dítěte vypadají a co je může „nabourat“, i jaké výchovné přístupy se osvědčují, jsme mluvili s psycholožkou Alenou Vávrovou.

Celý článek

Hra je zrcadlem vývoje dítěte

Předškolák očima učitelek mateřských škol

red, 9.2.2011

V prosincovém a lednovém vydání časopisu Informatorium 3–8 jsme se několikrát zastavili u novinky, která nyní na čas „odpočívá“ – standardů pro předškolní vzdělávání.

Celý článek

Předškolák očima učitelek mateřských škol

SAMOSTUDIUM UČITELKY MŠ

9.2.2011

Má učitelka MŠ nárok na samostudijní volno? Případně za jakých podmínek jej lze čerpat? Vztahuje se nějakým způsobem k pracovní smlouvě? Nemám na mysli studijní volno. Jaký je rozdíl mezi samostudijním a studijním volnem? Volno na samostudium upravuje § 24 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Učitelka mateřské školy je pedagogickým pracovníkem, proto se jí toto ustanovení také týká. Volno na samostudium je využíváno zejména v době, kdy klesne počet dětí (např. o vedlejších prázdninách, v případě epidemie). Pokud ředitelka mateřské školy vyšle učitelku na akci v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, nejedná se o volno na samostudium. Termín „studijní volno“ není v zákoně o pedagogických pracovnících ani v zákoníku práce používán. Podmínky v případě prohlubování kvalifi kace a zvýšení kvalifi kace upravuje zákoník práce (§ 230, 231 a 232).

Celý článek

Komunikace jako základ zdárného fungování školy

Monika Kovalská, 9.2.2011

Domlouváme se spolu na úrovni pracovních vztahů, komunikujeme s rodiči dětí, se spolupracujícími partnery, zřizovateli a samozřejmě s dětmi. Komunikace s dětmi je základ pro rozvoj jejich osobnosti po všech stránkách.

Celý článek

Dítě s handicapem v MŠ

Mgr. Iva Uzlová, 9.2.2011

Do naší mateřské školy by mělo nastoupit dítě s kombinovaným handicapem (DMO diparetická forma - chlapec chodí s berličkami a na delší cesty jezdí na kočáru -, navíc má zrakovou vadu a mentální handicap). Rodina mu zajistí osobního asistenta, který s ním bude chodit do mateřské školy. Chlapec nastoupí až na začátku příštího školního roku, ale již nyní se občas přijde do školky podívat a účastní se různých mimořádných akcí (besídka, karneval…), na něž jej zatím doprovázejí rodiče. Protože na situaci chceme připravit ostatní děti a jejich rodiče, chceme se poradit. Jak bychom měli ostatním dětem vysvětlit chlapcův handicap? A jak pracovat s dítětem, které má svého osobního asistenta? Máme při zadávání různých úkolů komunikovat s dítětem, nebo s asistentem? Co když si s asistentem nebudeme rozumět nebo se nám bude zdát, že asistent s dítětem nepracuje, jak by měl - máme jako škola právo nějak intervenovat na rodiče, když je asistent v podstatě jejich zaměstnanec? Chceme se před nástupem dítěte do naší školky s rodiči i asistentem sejít. Co důležitého bychom měli probrat, aby pak nenastávaly nějaké problémy?

Celý článek

Já to nechci jinak!

PhDr. Daniela Kramulová, 9.2.2011

Děti mají rády jistotu, předvídatelné situace, opakující se rituály - kdo někdy nečekaně vnesl inovaci do vyprávění oblíbené pohádky, ví o dětské rigiditě své. Nicméně někdy se ve třídě najde kluk nebo holčička, s nimiž je při sebemenší změně opravdu těžké pořízení…

Celý článek

Jak pomoci plachému dítěti

9.2.2011

Plachost je poměrně běžná vlastnost; ostatně všichni se cítíme přinejmenším rozpačitě, pokud zažíváme nějakou novou situaci. Míra plachosti souvisí s naší osobnostní výbavou, někdo je plašší „po rodičích“ a plachost souvisí i s předchozími zkušenostmi. Co dělat, pokud je dítě extrémně plaché a stydí se prakticky kdykoli? Podle odborníků z Child Development Institute je dobré počítat s „nastavením“ daného dítěte. Musíme se snažit vnímat, jaké zájmy má dané dítě, jak se cítí a jak je schopno navazovat vztahy s ostatními. Měli bychom podporovat rozvoj sebevědomí plachého dítěte. Stydlivé děti o sobě nemají moc dobré mínění, proto bychom měli ocenit vše, co se jim podaří, a vést je k pozitivnímu sebehodnocení. Plachým dětem také pomůže, pokud jim zprostředkujeme sociální dovednosti. Když dítě vedeme k tomu, aby vždy slušně požádalo a poděkovalo, dělilo se s ostatními a respektovalo sociální role, bude si jistější. Pomáhají i hry zaměřené na spolupráci spoluhráčů. V každém případě si ale musíme uvědomit, že plachost není negativní vlastnost a že určitá zdrženlivost a odstup nemusí být na škodu, naopak může dítě ochránit před případným nebezpečím. Podle Child Development Institute

Celý článek

Děti na okraji společnosti

Mgr. Marie Těthalová, 9.2.2011

Sociální znevýhodnění a vyloučení - fenomény, které se týkají rodin, jež se dlouhodobě potýkají s komplexem životních problémů, jako je nezaměstnanost, neadekvátní bydlení či nezvladatelné předlužení.

Celý článek

Politický mozek

Pavla Petrů-Kicková, 9.2.2011

Téma letošní, v pořadí už jedenácté přednášky Dr. Františka Koukolíka, která se opět konala na akademické půdě PedF UK a pod záštitou Asociace předškolní výchovy, znělo „politický mozek“. Zajímavé téma, a to v každé době. Nejen v současnosti. Vždyť všechno je politikum - i škola. Kořeny určitého druhu lidského chování jsou výsledkem biologie. Proto se s nimi, jak míní František Koukolík, nedá hnout. Zatímco výsledkem kulturní evoluce jsou větve a koruna, které jsou tvárnější a dají se ohýbat. Proč lidé touží po moci jako takové, a také po politické moci? Jednak chtějí prosadit své vlastní zájmy a rozšiřovat vlastní hodnoty. Ale nejen to, především jim moc přináší slast a uspokojení. V každé lidské společnosti existovali, existují a budou existovat lidé, kteří touží po moci. Už v prvobytně pospolné společnosti měli moc starší muži. A když v dalších obdobích začala společnost vytvářet nadvýrobu, vytvořila se i sociální třída, která ve své hierarchii nesla moc. Pokud byla hierarchie stabilní, lidský mozek se nemusel namáhat. Proto ať je hierarchie jakkoli špatná, podstatná je její stabilita. John Duckitt přišel s teorií, jestliže je dítě při vrůstání do společnosti tvrdě trestáno, stane se z něj konformista. Pokud je vedeno bez citu a lásky, chápe svět jako džungli a stává se sociálně dominantním. Anglický filozof Thomas Hobbes (1588-1679) říká, že člověk je v zájmu přežití nucen vytvářet stát. Podle něj neexistují žádné sociální svobody a hodnota člověka jako jedince je taková, zač stojí. Není naprostá, ale závisí na úsudku jiných lidí. Lidé podle Koukolíka chtějí věřit, že společenský systém, ve kterém žijí, je spravedlivý. Proto také vytvářejí stabilní skupiny nebo společenství, která mají větší šanci na přežití, i když se potýkají se skupinovou hloupostí. Ale přirozený naturel člověka nelze změnit, pouze se s ním dá naučit zacházet, tedy žít. Jen dva druhy v sobě mají zakódovánu vraždu jedince vlastního druhu - šimpanzi a my lidé. A to je ve světle toho, že naše společnost narazila na své ekologické limity -ropu a především vodu, alarmující zjištění. Model spravedlivější společnosti existuje, ale jen pro menší skupiny (200-2000) lidí. Dál nastupuje abstrakce. Jak se s těmito fakty vyrovnají pedagogové, kteří mají za úkol vysvětlit dětem pojem spravedlnost? Recept Františka Koukolíka zní takto: „Čtěte dětem pohádky, které ukazují jevy z minulosti nebo představy budoucnosti, ale zároveň jim ukazujte realitu.“ A jaký je lék pro naše školství? „Pevnost. Fundamentem humanizace ve školství je pevná výchova.“

Celý článek

Saunování patří do činnosti MŠ

MUDr. Antonín Mikolášek, 9.2.2011

Celý článek

Ve zdravém těle zdravý duch

Pavla Zichová, 9.2.2011

Tak toto platilo, platí a platit bude. Pro zdraví našeho těla je třeba se pořádně a stále hýbat. Bude fajn, když ve sportovním duchu budou děti vyrůstat od malička, a ne se přidávat k dnešní interiérové mládeži. V naší školičce je pohyb na denním pořádku - ranní cvičení, cvičení v tělocvičně, pohyb při pobytu venku, zařazování pohybových chvilek do řízené činnosti. Nejinak tomu bylo při prožívání zimní olympiády 2010 v kanadském Vancouveru, kde byla velmi úspěšná Martina Sáblíková, rodačka ze Žďáru nad Sázavou, což je kousek od naší školičky. Proto se při plánování dětské olympiády zrodil nápad, aby nám olympijský oheň zapálila právě Martina Sáblíková osobně. Díky známostem s trenérem Petrem Novákem se podařilo domluvit datum návštěvy Martiny a trenéra pana Nováka u nás na jaře roku 2010. Celý týden jsme se na olympiádu pečlivě připravovali. Každá třída zastupovala jeden kontinent. Kuřátka byla z Afriky, Berušky z Ameriky, Koťátka z Evropy, konkrétně z České republiky. Trénovali jsme různé sporty, povídali si o kontinentech a hlavně chystali dresy. Každé dítě si doneslo bílé tričko, na přední stranu si děti vyťupaly houbkou tvar svého světadílu podle šablony. Na zadní stranu si děti textilními fixy nakreslily olympijské kruhy. Takto připraveni jsme se těšili na Den D. Bílé „fáro“ řízené trenérem Novákem přivezlo naši olympioničku. S Martinou jsme si dali sraz v tělocvičně. Zde bylo nachystáno posezení, olympijská vlajka, oheň (louč se zajištěným dozorem dospělé osoby), klobouk s otázkami a malý dárek od Školičky Kamarád. Jakmile se Martina a trenér pohodlně usadili, začal nástup družstev. Družstvo z Afriky vedla krásná černoška, družstvo z Ameriky indián a družstvo z Evropy český Honza. Zazněla píseň pro Martinu - Jede, jede Martina, všechno tady začíná… Po přivítání se na naši návštěvu začaly hrnout otázky. Z odpovědí jsme se dověděli, jakou zmrzlinu má Martina ráda, jaká pohádka se jí líbí, od kolika let bruslí, jaký je její oblíbený zpěvák a jiné. Děti vydržely po celou dobu vyprávění naslouchat, za což byly trenérem Novákem pochváleny. Otázky byly vyčerpány a olympiáda mohla začít. Zazněla naše hymna, vlajka stoupala vzhůru a Martina zapálila olympijský oheň. Před rozloučením s návštěvou ještě každé dítě získalo podpis Martiny Sáblíkové na tričko, děti si prohlédly zlatou medaili a ukázaly návštěvě naši školičku. Po společném fotografování jsme popřáli Martině i panu Novákovi hodně zdraví a úspěchů, a návštěva putovala do ZŠ, kde ji také všichni nadšeně očekávali. No a my hurá soutěžit, vždyť jsme byli na olympiádě. Prvním olympijským sportem byla štafeta, druhým skok do dálky a třetím hod do dálky. Výběr disciplín vycházel ze sportovních her mateřských škol, které se každoročně konají po celé České republice. Každý dal do soutěžení všechny své síly, aby právě jejich kontinent zvítězil. Po zdolání všech disciplín jsme se opět sešli v tělocvičně, kde proběhlo vyhodnocení olympiády. Zvítězila Amerika, druhá byla Afrika a třetí Evropa. Každý kontinent si odnesl pravý pohár a papírové medaile. Naposledy zazněla hymna, vlajka sjela dolů a oheň zhasl. Všechno jednou skončí, ale nám to nevadí, protože my jsme odcházeli s nezapomenutelnými zážitky a snad i se zasazeným sportovním semínkem v srdíčku.

Celý článek

Masopust

9.2.2011

Dnes je svátek, velký bál, děti mají karneval… Tato slova nás provázela celý týden před oslavou Masopustu a také v den oslavy. Během tohoto týdne se děti seznámily s tradicí Masopustu a jeho zvyky. A když nastal Den D., již od rána se začala školka hemžit princeznami, piráty, šašky, tygříky. Navštívil nás i Bořek stavitel, pavoučí muž a Marfuša z pohádky Mrazík. Děti hned na začátku oslavy začaly plnit soutěžní disciplíny. Bravurně zvládaly běh mezi kuželkami, skoky v pytli, hod na cíl, přetahování lanem a hola-hop. Odměnou jim bylo sladké překvapení v podobě masopustních koláčků, které přichystala naše kuchařka. Na závěr děti předvedly své masky při promenádě a všichni si společně zatancovaly. Velký dík patří i rodičům, kteří masky vyrobili. Masopustní veselice se vydařila a děti odcházely domů s úsměvem na tváři a s novými zážitky.

Celý článek

Sněhulákový den

Jiřina Laurincová, 9.2.2011

Začátek letošního roku byl ideální k zimním aktivitám. Konečně jsme se dočkali sněhu a mohli jsme si postavit sněhuláka a zkusit některé zimní sporty. Děti se celý týden připravovaly na sněhulákový den. Vyrobily si čepici, otiskly na ni sněhuláky a závody mohly začít. Vyzkoušeli jsme si házení koulí na cíl i na dálku, a také závody na lyžích nasucho. Děti a rodiče dostali úkol vyrobit sněhuláka jakoukoli technikou. Zapojilo se jich hodně.

Celý článek

1 2 
6666