5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

9/2014

Informatorium 3-8 č.9/2014

Marie Těthalová, 7.11.2014

V listopadovém Informatoriu 3-8 najdete:

Celý článek

Informatorium 3-8 č.9/2014

Důležité je dětem čtení neznechutit

Mgr. Marie Těthalová, 7.11.2014

Tvrdí to Olga Černá, knihovnice z jihočeského Nadějkova, autorka několik dětských knih a také nové knihy o dětech a čtenářství. Říká také, že předčítání a společné čtení je pro nalezení cesty ke čtenářství úplně nejdůležitější.

Celý článek

Důležité je dětem čtení neznechutit

S chutí ke stolu

Mgr. Dana Tvrďochová, 7.11.2014

„Tak co, snědls všechno?“ „Paní učitelko, jí ta naše holčička pěkně?“ „Tobě nechutnal obídek? Uděláš mi radost a spapáš zítra i masíčko?“ Otázky týkající se jídla zní denně v šatnách snad ve většině školek. Je to velké ožehavé téma pro rodiče, děti i paní učitelky. Ty jsou totiž ve velmi náročné situaci.

Celý článek

S chutí ke stolu

Únava

PhDr. Václav Mertin, 7.11.2014

Výchova je radostná, když se daří, když dítěti něco ukážeme, sdělíme, vysvětlíme a ono jedná přesně podle našich instrukcí a má výsledky i úspěchy. Jestliže se občas něco nepovede, díky převažujícím pozitivním zkušenostem to poměrně snadno uneseme, protože je v nás víra, že takové chvíle zklamání jsou přechodné a budou opět zakrátko vystřídány radostí.

Celý článek

Únava

Proč se sbírají ořechy? aneb Rozvoj vnímání

Mgr. Erika Faltysová, 7.11.2014

Vnímání smysly a vnímání smyslu. Dvě zdánlivě odlišné věci, které spolu souvisí víc, než by se na první pohled zdálo. Pro kvalitu života a prožívání velmi důležité a přesto ne zcela samozřejmé. Vnímat se totiž musíme učit.

Celý článek

Proč se sbírají ořechy? aneb Rozvoj vnímání

Děti z lesních školek jsou zdravější než jejich vrstevníci

Mgr. Marie Těthalová, 7.11.2014

Tvrdí to Ute Schulte Ostermann, předsedkyně Německé asociace lesních mateřských škol. Lesní školky jsou podle ní místem, kde se rozvíjejí důležité schopnosti a dovednosti předškolních dětí. Pokud Česká republika o své lesní školky přijde, bude to podle ní škoda.

Celý článek

Děti z lesních školek jsou zdravější než jejich vrstevníci

Máme rádi pohádky

Alena Kulhánková, 7.11.2014

Po celou dobu podzimu čteme české pohádky. Každou pohádku můžeme využít jako námět k tvorbě, k dramatizaci apod. V každé pohádce také najdeme nějaké ponaučení a moudrou radu. Četba pohádky O Smolíčkovi může být motivací k povídání o tom, jak se správně chovat, jsme-li doma sami, jak se zachovat při setkávání s cizími lidmi atd.

Celý článek

Mluv se mnou

Jana Pokorná, 7.11.2014

Celý článek

Mikuláš, čert a anděl

7.11.2014

Do školky za dětmi brzy přijde Mikuláš, čert a anděl. Děti se rozhodly, že pro ně nachystají dárky. Pro každého z nich chtějí přichystat věci, jejichž názvy začínají na první písmeno jmen Mikuláš, čert a anděl. Pomůžete jim vybrat, co by měly nachystat?

Celý článek

Haloween ve školce

7.11.2014

Děti ve školce s paní učitelkou oslavily svátek Haloween. Chodily po školce a po obchodech v blízkém okolí, aby si vykoledovaly různé drobné dárky a sladkosti. Které dítě dostalo nejvíce dárků? A které nejméně? Umíš spočítat, kolik bonbonů a hraček před sebou mají?

Celý článek

Přespávání ve školce

Jarmila Kubošová, 7.11.2014

Jednoho dne se děti z velké třídy Sluníček scházejí ve školce netradičně v 18.30 hodin. Po celotýdenní přípravě přichází ten vytoužený okamžik – spaní ve školce. Děti jsou vyzbrojeny baťůžky se svačinou a nejmilejšími plyšáky. Po posledních pusinkách s rodiči začíná bohatý program – malování na kameny, výroba kouzelného kukátka, soutěž družstev v zapamatování předmětů, vyprávění v kruhu. Poté se děti posilní přinesenou svačinou, oblékají se do připravených kostýmů a vyrážíme hledat skřítka Ženklaváčka. Při procházce Ženklavou zaznamenáváme obdivné pohledy kolemjdoucích. Docházíme k rybníčku, ale ani tam skřítek není, nechává nám však v trávě dopis. Děti musejí splnit další úkol – na připravené paletky nalepují nasbírané přírodniny. Vystupujeme na kopec a kouzelnými kukátky pozorujeme rozsvěcující se Ženklavu, děti hledají své domečky. A protože skřítka stále nenacházíme, vracíme se pomalu do školky. Po cestě nás čeká veliké překvapení – pan Socha dětem věnuje 3 pizzy. Děkujeme. Ze zahrady školky na nás už z dálky blikají barevná světýlka, a světe, div se – ve větvích smrku sedí vytoužený skřítek Ženklaváček! To bylo otázek a vykulených dětských očí! Vracíme se do školky a děti si pochutnávají na výborné pizze. Potom už nastává hygiena, převlékání, pohádka a nezbytná pusa na čelíčko od všech učitelek. Tak dobrou noc.

Celý článek

Mikulášská nadílka a vánoční tvoření

Bc. Roman Chovančík, 7.11.2014

Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 navštívili naši mateřskou školu Mikuláš, anděl a čert. Bylo to o pár dní dříve, než jsme běžně zvyklí, ale protože obcházejí velké množství školek, tak museli začít už teď, aby to všechno včas stihli. Děti jim společně zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky, které se ve školce naučily. A když Mikuláš zjistil, že všichni byli celý rok hodní, byl každý odměněn malým balíčkem dobrot. Aby toho nebylo málo, tak se v odpoledních hodinách naše mateřinka změnila ve vánoční dílny. Děti ze školky měly možnost si společně se svými rodiči a sourozenci vytvořit nejrůznější vánoční dekorace. Všichni se kolem třetí hodiny začali pomalu scházet v mateřské škole. Pak už záleželo jen na nich, jakou tvořivou činnost si chtějí vyzkoušet. Paní ředitelka učila vyrábět andělíčky z perliček, paní učitelka radila při tvoření vánočních svícnů, pan učitel pomáhal se zdobením papírových stromečků, paní vedoucí předváděla výrobu dřevěných hvězdiček a paní kuchařka pekla s dětmi perníčky. Venku bylo bílo a mrzlo, až praštělo a tak i počasí nám pomohlo doladit vánoční atmosféru už na konci listopadu.

Celý článek

Dýňování ve školce

Naděžda Randáčková, 7.11.2014

Barevný podzim přispívá svou rozmanitostí k neustálému tvoření a hraní si s přírodninami. Kaštany, žaludy, šišky, větvičky, listy, to jsou vděčné materiály, které rozvíjejí dětskou fantazii a podporují jemnou motoriku dětí. Děti mohou přírodniny skládat, motat, navlékat, ale také si je jen tak řadit a tvořit z nich různé obrázky. Také nesmíme zapomenout na dýně a tykve, ze kterých můžeme vytvářet netradiční dekorace do třídy i ven. A k tomuto vytváření jsme si pozvali do školky i rodiče, aby nám pomohli s výzdobou školky. Ve druhé polovině října si jednotlivé třídy zvolily dny, kdy se odpoledne věnovaly tvoření společně s rodiči a postupně jsme školku i okolí zdobili. Tvoření byla zajímavá, společné chvíle byly příjemné a veselé.

Celý článek

Ohlédnutí za podzimem v mateřské škole

Bc. Dana Šimková, 7.11.2014

Loňský podzim nás skutečně překvapil dlouhým babím létem. Protože nám počasí přálo, povedlo se pro děti z mateřské školy uskutečnit mnoho akcí. Podzim lákal k procházkám, k výletům lesem i k turistickým pochodům. Každý den při pobytu venku pozorovaly děti změny v přírodě. Pozorování podzimního lesa spojily paní učitelky se sběrem a poznáváním hub. Vycházky do přírody byly zaměřeny na sledování charakteristických znaků – listí se barví do nádherných odstínů žluté, červené, hnědé a dalších barev. Na stromech a keřích mohly děti již od září pozorovat množství zralých plodů, které poctivě sbíraly a sušily. Barevnost podzimní přírody se přenesla z lesa do šaten i tříd, kde vznikala celá řada výtvarných prací. Letos poprvé jste naši prezentaci výtvarných činností mohli zhlédnout na Regionální výstavě ovoce a zeleniny konané ve Stráži nad Nisou. Jsme moc rádi, že jsme se na podzim zapojili do výtvarného projektu se základní školou a společně připravili podzimní tvoření pro rodiče a děti. Vrcholem této akce byla instalace podzimních výrobků samotnými rodiči v mateřské škole. K proměnám nedochází jen v případě krajiny a rostlin. V rámci ekologického programu Les na podzim očima myslivce a lesníka, který si pro nás v lese připravil pan Urbánek, se děti mohly dozvědět, že se mnoho živočichů v listopadu ukládá k zimnímu spánku. Někteří ptáci odlétli za teplem na jih, zvířata, která přes zimu zůstanou doma, shromažďují zásoby. Podzim je pro ně období, kdy toho musejí stihnout nejvíc, aby se připravila na zimu. Dozvěděli jsme se, jak můžeme pomáhat zvířátkům s přežíváním zimního času. Zimu u nás prospí třeba jezevec, ale i ježek. To, že tráví zimu schoulený v hnízdě ze suchého listí, děti samozřejmě věděly. Milým překvapením bylo, když se děti mohly s ježkem setkat a popřát mu dobrou noc. Nechyběla ani rezavá liška, kterou si hajný sám vychoval. Pan Urbánek se nám opravdu mile věnoval a my mu touto cestou mnohokrát děkujeme.

Celý článek

Mateřské školy cvičí s olympionikem

Uršula Kuliková, 7.11.2014

Dne 18. 6. 2014 se sešlo 130 dětí z 16 mateřských škol města Havířova v tělocvičně ZŠ Žákovská. Na tento den byla vyhlášena olympiáda v gymnastice předškolních dětí pod záštitou města Havířova. Jednalo se o vyvrcholení celoroční práce s malými dětmi, které vede trenér pan Jiří Tabák, československý gymnasta, držitel bronzové medaile z OH z roku 1980 a mistr Evropy v přeskoku. Havířovské děti trénují s Jiřím Tabákem jednou týdně a za školní rok je vidět, jak se zlepšila jejich fyzická zdatnost, držení těla a výkon. Soutěžilo se v gymnastické sestavě a v překážkové dráze, sčítaly se body a časy. Vítězství si vybojovala MŠ Čelakovského, která si odnesla Putovní pohár, Pohár družstev a spoustu hodnotných cen, jako jsou míče, výtvarné kufříky a další ceny, které věnovalo město. Gratulujeme všem zúčastněným za jejich píli a statečnost a děkujeme panu Tabákovi za jeho trpělivost.

Celý článek

Hra a její využití v předškolním vzdělávání

doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph. D., 7.11.2014

Celý článek

Svatý Martin na bílém koni

Veronika Kirchnerová, Radka Rubešová, 7.11.2014

K listopadu patří svátek svatého Martina. Přináší nám první sníh a první tušení zimních kouzel a zázraků… VÝTVARNÁ AKTIVITA Svatomartinské lucerničky

Celý článek

Důležité je dětem čtení neznechutit

Mgr. Marie Těthalová, 7.11.2014

Tvrdí to Olga Černá, knihovnice z jihočeského Nadějkova, autorka několik dětských knih a také nové knihy o dětech a čtenářství. Říká také, že předčítání a společné čtení je pro nalezení cesty ke čtenářství úplně nejdůležitější.

Celý článek

1 2 
6666