5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

6/2015

Informatorium 3-8 č.6/2015

Mgr. Marie Těthalová, 5.6.2015

V červnovém Informatoriu 3-8 najdete:

Celý článek

Informatorium 3-8 č.6/2015

Klidná výchova k disciplíně

Mgr. Marie Těthalová, 5.6.2015

Záchvaty vzteku a zuřivosti, pláč, kterým se dítě snaží vynutit si to svoje, a někdy také nízké sebehodnocení. To jsou problémy, jimiž se zabývá kniha o výchově k disciplíně. Autoři v ní vycházejí z jednoduchého přírodního zákona: akce vyvolává reakci. Neklidný a nedisciplinovaný dospělý tudíž s největší pravděpodobností neklid a nízkou disciplínu vyvolá u dítěte, které vychovává.

Celý článek

Klidná výchova k disciplíně

Legislativa

MŠMT ČR, 5.6.2015

Povinnost poskytování péče dítěti, které má silnou alergii

Celý článek

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Černoušek a bílouškové

PhDr. Daniela Kramulová, 5.6.2015

„Vyzvedávala jsem sestřiny děti ze školky. Přišla jsem o chvíli dřív, ještě obědvaly. Všimla jsem si, že u stolečku v rohu sedí jako jediná malá černošská holčička. Když jsem se na ni ptala svých neteří, smály se a tvrdily, že je hloupá a skoro nemluví,“ líčí na sociální síti své zkušenosti osmadvacetiletá Zuzana.

Celý článek

Černoušek a bílouškové

Individualizované vzdělávání v mateřské škole

Mgr. Marie Těthalová, 5.6.2015

O tom, že každé dítě má své specifické potřeby a možnosti, už nikdo nepochybuje. Jak ale v praxi, ve třídě, kam chodí až 28 dětí, přizpůsobit vzdělávací nabídku tak, aby z ní mohly profitovat všechny děti?

Celý článek

Individualizované vzdělávání v mateřské škole

Dítě z autismu vyléčit neumíme, ale pomoci mu dokážeme

Mgr. Marie Těthalová, 5.6.2015

Říká to profesor Vladimír Komárek, který se věnuje dětské neurologii. Pracuje s dětmi s autismem a jeho specializací je také epileptologie. Povídali jsme si o dětech s autismem, epilepsií a dalšími neurologickými onemocněními, a o možnostech, jak jim pomoci.

Celý článek

Dítě z autismu vyléčit neumíme, ale pomoci mu dokážeme

Motýli na květinách

5.6.2015

Potřebujeme papírové obaly na vajíčka, nůžky, barevný karton, barevný papír, permanentní fix nebo černou tuš, lepidlo na papír.

Celý článek

Najdi desky s výkresy

5.6.2015

Děti si na konci školního roku braly domů svoje výkresy. Každé dítě mělo na deskách značku, kterou mělo i na tričku. Najdeš, komu které desky patří?

Celý článek

Kam patří kostky na hraní?

5.6.2015

Před koncem školního roku dostaly děti za úkol uklidit velkou stavebnici. Do každé krabice měly dát správný tvar hracích kostek. Pomůžeš jim stavebnici roztřídit?

Celý článek

Pro malé děti jsou příběhy z knížek skutečná realita

MGR. MARIE TĚTHALOVÁ, 5.6.2015

Tvrdí to Vendula Borůvková, jejíž kniha Annie a berlepsové nedávno vyšla v brněnském nakladatelství Host. Fantazijní příběh je určený školním dětem a jeho téma je hodně současné - rozchod rodičů a jejich noví partneři.

Celý článek

Knižní tip

5.6.2015

Annie a berlepsové

Celý článek

POHÁDKOVÉ ČTENÍ NEJEN S MAMINKOU ANEB S KNÍŽKAMI SE KAMARÁDÍM

5.6.2015

Měsíc březen je považován za měsíc knihy. A tak jsme si naplánovali jeden týden, ve kterém knížky hrály hlavní roli. Celým týdnem nás provázel chlapeček Šimon, se kterým jsme poznávali různé pohádky a příběhy, ale i knihy odborné a naučné. Zároveň jsme si připomněli, jak se s knížkami správně a citlivě zachází. Hned v pondělí jsme navštívili knihovnu, abychom získali lepší představu o tom, jak to v takové knihovně vypadá a chodí. Z knih přinesených dětmi z domova jsme si pak vytvořili společně ve třídě tu svoji. Současně si každý vyrobil záložku do své vlastní knížky. Abychom si na spisovatele, čtenáře a posluchače mohli zahrát se vším všudy, požádali jsme rodiče, aby se svými dětmi doma dokončili předem natištěné nedokončené příběhy. Ty jsme si poté vždy společně přečetli. Fantazie dospěláků byla opravdu neskutečná. Rodiče i děti nám vyprávěli, jak příběhy vznikaly, kolik času jim vymýšlení zabralo a jak se při vymýšlení třeba i zasmáli a pobavili. Další výzvou pro rodiče i nás samotné byla akce nazvaná „Pohádkové čtení nejen s maminkou“, při které jsme dali prostor osobám blízkým dětem. Podmínkou bylo udělat si na pár minut čas v době poledního odpočinku a vzít si s sebou knížku, kterou má jejich dítě rádo. Nabídka byla velmi pestrá - dostali jsme se tak od pohádek klasických, moderních až k příběhům fantastickým. Sešly se různé pohádkové bytosti . U dětí sklidila ale největší úspěch Červená Karkulka. Ve třídě panovala příjemná atmosféra a samotné děti tuto změnu s nadšením přivítaly. Do akce se zapojil i jeden tatínek, který odložil své pracovní povinnosti a přišel udělat radost nejen svému synovi, ale i ostatním dětem. Proto patří všem zúčastněným dospělákům veliký dík za jejich snahu, nadšení i čas strávený mezi námi.

Celý článek

ANDERSENOVA NOC V MŠ

5.6.2015

Již třetí noční přespání v mateřské škole s pohádkou se uskutečnilo v MŠ Olgy Havlové v Kadani dne 27. 3. 2015, tentokrát s knihou Špalíček veršů a pohádek od Františka Hrubína. Na děti čekala již na začátku kniha, která byla vytvořena jen a jen pro tuto akci a která děti provázela celým večerem. Děti s ní pracovaly, vyplňovaly a četly se z ní básničky, které byly vytvořeny též pro noc v mateřské škole. Knihu si děti odnesly po skončení akce domů společně s nalezeným pokladem. Navštívili jsme společně pohádku O Budulínkovi, O Smolíčkovi, O kobližkovi, Perníkovou chaloupku, Otesánka, ale i Červenou Karkulku. Rozvíjeli jsme u dětí předčtenářskou gramotnost, kdy jsme společně poslouchali pohádky, nadále s nimi pracovali a děti soutěžily. Děti překonaly strach, protože některé z nich, spaly mimo domov úplně poprvé a bez rodičů. Užívaly si zábavné a veselé chvíle společně se svými kamarády a mohly se spolu těšit z nových společných zážitků. Žádné dítě při putování neplakalo a užilo si noc v mateřské škole, jak nejvíce to šlo. A už dnes se těšíme na další ročník naší Andersenovy noci v MŠ.

Celý článek

VODNÍ HRÁTKY ZE ZAHRÁDKY

5.6.2015

Nastal červen a nám se přiblížilo rozloučení s předškoláčky a jejich rodiči. Protože jsme si na určené odpoledne objednali slunné a teplé počasí, mohlo se rozloučení uskutečnit na naší školní zahradě. Hřející sluníčko vytáhlo z domovů spoustu rodičů, takže účast na akci byla téměř stoprocentní. A co děti a jejich rodiče na zahradě čekalo? Hned po příchodu u brány bylo první stanoviště, na kterém dítě a rodič dostali gumovou rukavici, kterou společnými silami naplnili vodou. Šikovný rodič pak rukavici obratně zauzloval. Pak následovalo druhé stanoviště, kde si rodič s dítětem vodou naplněnou rukavicí házeli. Přihrávky musely být opatrné, ale občas i přes největší snahu rukavice praskla a voda se vylila. Pak dvojici nezbývalo nic jiného, než se vráti t zpět na první stanoviště a naplnit vodou novou rukavici a celý druhý úkol plnit znovu. Dvojice, které vodou naplněné rukavice „přežily“, čekalo třetí stanoviště. Na něm děti házely rukavicí na cíl - terč na dřevěné tabuli. Děti musely házet tak dlouho, dokud se jim nepodařilo hodem do dřevěného terče rukavici prasknout. Na čtvrté zastávce byla připravená otočná sprcha. Každá dvojice (rodič s dítětem) dostala jeden balón. Rodiče s dětmi se rozestoupili po obvodu kruhu (sprcha na tyči byla ve středu kruhu). Dítě dopravilo míč do středu kruhu ke sprše, rodič musel pro míč běžet a přinést ho zpět na obvodovou startovací čáru. Děti radostně běhaly pod stříkající sprchou, ale rodiče se zpočátku snažili vystihnout okamžik, kdy byla stříkající sprcha na opačné straně. Měli byste je vidět po ukončení úkolu, voda z nich kapala jako vodníkovi ze šosu. Nikomu to ale nevadilo a všichni jsme se u této soutěže nasmáli. Bylo to příjemné osvěžení v parném červnovém odpoledni. Abychom se přece jen trošku usušili, šikovní tatínci rozdělali v ohništi oheň, na kterém jsme si opekli výborné špekáčky, které snad ještě nikdy nechutnaly tak skvěle. U plápolajícího ohníčku jsme si zazpívali písničky, které jsme se s dětmi ve školce naučili. S rodiči jsme zavzpomínali na celé tři roky, které nám všem neuvěřitelně rychle uběhly. Sluníčko začalo zapadat a nám nezbývalo nic jiného, než se rozloučit. Bylo to moc příjemně prožité odpoledne, na které budeme všichni dlouho vzpomínat. Všem rodičům přeji, aby měli šťastné a spokojené děti .

Celý článek

DĚTSKÝ PLES

5.6.2015

Jedním ze záměrů naší MŠ Úpice je prohlubovat vztahy a spolupráci s rodiči. Snažíme se, aby rodiče byli součástí dění MŠ. Proto pořádáme společné akce, které aktuálně obměňujeme a vymýšlíme nové. Své stálé místo má podzimní miniolympiáda v přírodě, tvořivé dílny a červnová pohádková zahrada. V letošním roce se zrodil nápad uspořádat první Dětský ples mateřské školy. S nápadem přišla jedna naše kolegyně, která je členkou hudební skupiny, hrající na plesech a podobných oslavách. V rámci výchovně-vzdělávacích záměrů jsme směřovali k tomu, aby i v mimořádných situacích děti dokázaly uplatňovat základní společenské návyky a pravidla společenského chování ve styku s dospělými i dětmi. Abychom podporovali jejich duševní pohodu, komunikativní dovednosti , rozvíjeli mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání. V neposlední řadě jsme směřovali i ke zlepšování tělesné zdatnosti a pohybové kultury ve spojení s rytmem a hudbou. Na pedagogické poradě jsme promysleli program, plakáty, předtančení, občerstvení a výzdobu sálu. I s dětmi ve třídách jsme se pečlivě připravovali. S pravidly společenského chování se děti setkávají neustále, ale plesová etiketa je něco úplně jiného a pro děti nového. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi karnevalem a plesem, jaké oblečení se na ples nosí, co je to pánská a dámská volenka… V předvečer prvního jarního dne jsme se sešli v Městském sále a téměř do posledního místa ho zaplnili. Po úvodních slovech paní ředitelky náš ples zahájila děvčata z úpické ZUŠ A. M. Buxton svým předtančením. Poté již taneční parket patřil jen a jen našim tanečníkům - dětem i dospělým. Pečlivě zvolené písně doprovodné kapely k tomu doslova vybízely. Mezi jednotlivými písničkovými sériemi čekalo na přítomné nejedno překvapení - nácvik mazurky a ptačího tance, taneční soutěž s kytičkami, hudební hádanky, slosování šatních lístků o pěkné ceny a nechyběla ani dlouhá mašinka. Tancovalo se a tancovalo - maminky, tatínkové, dokonce i babičky a dědečkové. Nejúžasnější byly samozřejmě děti . Všem to moc slušelo -malým dámám v krásných šatech, malým pánům v košilích, kravatách, motýlcích. Ples trval téměř tři hodiny a společně prožitý čas jsme si všichni moc užili. Měli jsme radost z množství tanečníků a z kladných ohlasů zúčastněných. Myslíme si, že v pořadí první ples nezůstane posledním.

Celý článek

Kvalifikace učitele v přípravné třídě

5.6.2015

Byla mi nabídnuta práce v přípravném ročníku ZŠ. Zajímalo by mě, jestli se svým vzděláním mohu tuto práci vykonávat. Vystudovala jsem SPgŠ obor učitelství pro MŠ, mám dvaceti letou praxi ve školství. Mám vystudováno Bc. učitelství pro MŠ a v rámci celoživotního vzdělávání na fakultě v Olomouci dvouleté studium speciální pedagogiky pro učitelky MŠ. Zde jsem dělala zkoušky ze základů speciální pedagogiky a z metodiky práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami předškolního věku. Podle zákona o pedagogických pracovnících učitel přípravné třídy základní školy získává odbornou kvalifikaci jako učitel mateřské školy nebo učitel prvního stupně základní školy. Podmínky kvalifikace lze vyčíst přímo v zákoně (str. 3, 4, 5) - http://www.msmt.cz/file/34285/. Absolventka SŠ s maturitou v oboru Učitelství pro MŠ a také absolventka bakalářského studijního programu Učitelství pro MŠ kvalifi kaci učitelky MŠ získaly a mohou působit také v přípravné třídě ZŠ. Kvalifi kaci učitele přípravného stupně ZŠ speciální však podle § 8b zákona získá pouze ten, kdo má kvalifi kaci učitele 1. st. ZŠ zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. Mgr. program Učitelství pro 1. st. ZŠ + studium speciální pedagogiky v programu CŽV na VŠ).

Celý článek

Klidná výchova k disciplíně

Mgr. Marie Těthalová, 5.6.2015

Daniel J. Siegel, Tina Payneová-Brysonová Praha, Triton 2015

Celý článek

ŠPL 23 - Rozvoj slovní zásoby

Jana Pokorná, 5.6.2015

Marie Těthalová, ilustrace Jana Slavíková Praha, Portál 2015

Celý článek

1 2 
6666