5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

9/2016

Informatorium 3-8 č.9/2016

Mgr. Marie Těthalová, 4.11.2016

V listopadovém Informatoriu 3-8 najdete:

Celý článek

Informatorium 3-8 č.9/2016

Kamzíkův velký skok

Mgr. Marie Těthalová, 4.11.2016

Setkání se smrtí, zejména jde-li o odchod blízkého člověka, je vždycky těžké. Výpravná obrázková kniha určená malým předčtenářům a čtenářům tohle náročné téma otevírá. Jejími hrdiny jsou kamzíci, maminka a dva bráškové, kteří tráví dny poskakováním po skalách a hrami. Nikde dlouho nepostojí, stále je něco zajímá, stále nacházejí nové a nové věci, je toho tolik, co je spojuje.

Celý článek

Kamzíkův velký skok

Čtení je nezbytným předpokladem abstraktního myšlení

Mgr. Marie Těthalová, 4.11.2016

Říká to známá spisovatelka Daniela Krolupperová, která má na svém kontě řadu velmi úspěšných knih pro děti. Její poslední knížka nese název Jde sem lesem a malé čtenáře nezavádí nikam jinam než do lesa.

Celý článek

Čtení je nezbytným předpokladem abstraktního myšlení

Jezme ryby nejen o Vánocích

PhDr. Helena Chvátalová, 4.11.2016

Blíží se čas vánoční a jako každý rok o Štědrém večeru zavoní z většiny našich domovů smažený kapr. Pravda, v některé rodině si dopřejí luxusnějšího lososa, jinde zase některý člen domácnosti ryby nejí, takže na svátečním stole trůní mísa řízků, ve vegetariánských rodinách se smaží sýr nebo žampiony – možností je samozřejmě víc. Přesto smažený kapr patří neodmyslitelně k naší vánoční tradici.

Celý článek

Jezme ryby nejen o Vánocích

Současné výzvy předškolního vzdělávání

Mgr. Pavla Petrů-Kicková, 4.11.2016

Podzimní část roku je na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy každoročně věnována odborným konferencím. U příležitosti 70. výročí založení této fakulty se v říjnu konalo odborné setkání, které se snažilo najít odpovědi na žhavé otázky, které trápí předškolní vzdělávání tady a teď.

Celý článek

Současné výzvy předškolního vzdělávání

Emoce malých dětí rozhodně nejsou menší než ty naše

Mgr. Marie Těthalová, 4.11.2016

Je malé, jen se vzteká nebo zlobí, myslíme si často. Podle psycholožky Simony Hoskovcové i předškolní děti prožívají různé situace podobně jako my a jejich bolest nebo radost není méně silná jako ta naše.

Celý článek

Emoce malých dětí rozhodně nejsou menší než ty naše

Čtení je nezbytným předpokladem abstraktního myšlení

Mgr. Marie Těthalová, 4.11.2016

Říká to známá spisovatelka Daniela Krolupperová, která má na svém kontě řadu velmi úspěšných knih pro děti. Její poslední knížka nese název Jde sem lesem a malé čtenáře nezavádí nikam jinam než do lesa.

Celý článek

Mikuláši, neber s sebou čerta radši!

Alena Kulhánková, 4.11.2016

Potřebujeme: velkou lepenkovou krabici, temperové barvy, štětec, misku na vodu, nůžky, barevnou stužku, slupky z pomerančů a citronů, vykrajovací formičku na cukroví – hvězdičku, papírovou krajku vystřiženou z papírových podložek na dorty, lepidlo na papír, barevné papíry, černou tuš, špejle na kreslení tuší, látku na pytel s dárky.

Celý článek

Čertíci na zemi a v pekle

4.11.2016

Potřebujeme bílý, modrý a černý karton, temperové barvy, plastovou desku na rozetření barvy, malířskou špachtli, nůžky, černou tuš, špejle, lepidlo na papír, barevné papíry.

Celý článek

Tisk přírodninami…

Alena Isabella Grimmichová, 4.11.2016

… pro malé i velké

Celý článek

Když si vezmeš listy domů, vítr musíš pozvat k tomu!

Ivana Smutná, 4.11.2016

Potřebujeme listy (ne suché), nůžky, laminovačku, vlasec, špendlík, děrovačku.

Celý článek

Jezme ryby nejen o Vánocích

PhDr. Helena Chvátalová, 4.11.2016

Blíží se čas vánoční a jako každý rok o Štědrém večeru zavoní z většiny našich domovů smažený kapr. Pravda, v některé rodině si dopřejí luxusnějšího lososa, jinde zase některý člen domácnosti ryby nejí, takže na svátečním stole trůní mísa řízků, ve vegetariánských rodinách se smaží sýr nebo žampiony – možností je samozřejmě víc. Přesto smažený kapr patří neodmyslitelně k naší vánoční tradici.

Celý článek

Možná nepřijde Mikuláš

Mgr. Eliška Faltysová, 4.11.2016

Přemýšlím o svátku svatého Mikuláše, o našich současných tradicích, adventním čekání a všem tom, co my velcí spojujeme s předvánočním tajemnem. O tom, co chceme předat svým dětem, co jim přejeme, aby mohly zakusit a prožít celou svou bytostí. A mám před očima ladovské obrazy.

Celý článek

Současné výzvy předškolního vzdělávání

Mgr. Pavla Petrů-Kicková, 4.11.2016

Podzimní část roku je na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy každoročně věnována odborným konferencím. U příležitosti 70. výročí založení této fakulty se v říjnu konalo odborné setkání, které se snažilo najít odpovědi na žhavé otázky, které trápí předškolní vzdělávání tady a teď.

Celý článek

Dětské portfolio. Jedinečný nástroj sledování pokroků dítěte

Mgr. Marie Těthalová, 4.11.2016

V řadě mateřských škol není dětské portfolio ničím novým. Pomáhá jim v průběžném hodnocení pokroků dítěte a je dokladem profesionality práce pedagoga. Rodiče dětí, jimž jsou portfolia zpřístupněna, vidí, že pedagog nepracuje nahodile a že jeho práce má záměr a cíl.

Celý článek

Emoce malých dětí rozhodně nejsou menší než ty naše

PHDR. SIMONA HOSKOVCOVÁ, PH. D., 4.11.2016

Je malé, jen se vzteká nebo zlobí, myslíme si často. Podle psycholožky Simony Hoskovcové i předškolní děti prožívají různé situace podobně jako my, dospělí, a jejich bolest nebo radost není méně silná než ta naše.

Celý článek

Vzdělávání pedagogů MŠ

Mgr. Romana Studýnková, 4.11.2016

Začátkem roku 2016 proběhl na MŠMT kulatý stůl k zahájení diskuse o obsahu vzdělávání učitelů mateřských škol a možném požadavku na jejich vyšší kvalifikaci. Asociace středních pedagogických škol ČR přijala následující stanovisko, kterým vyjadřuje nesouhlas s navrhovaným požadavkem.

Celý článek

Děti mi opravdu nesmrděj, pane Klausi

Mgr. Lenka Pekárová, 4.11.2016

Svou odpověď musím začít slovy: „Vážený pane Klausi, jsem magistra předškolní pedagogiky, ale děti mi opravdu nesmrděj.“ Studovat jsem šla z vlastní vůle, a z pocitu toho, že jsem po dvaceti letech, kdy jsem vystudovala střední pedagogickou školu, začala mít pocit, že se v nové době, terminologii a změně předškolní pedagogiky trochu ztrácím. Kde jinde hledat nějaké ucelené informace, než ve studijních programech VŠ? Vzdělávání v rámci DVPP je pouze kusé a útržkovité, a jako ředitelka mohu říci, že na kurzy a semináře pro pedagogy máme stále méně a méně peněz. Ne. Mateřské školy skutečně nutně nepotřebují vysokoškolsky vzdělané učitelky, jak říká pan Klaus junior. Základem je přístup k dětem, v tom s ním naprosto souhlasím. Učitelka musí být hodná, milá, laskavá, spravedlivá, ale… Dovolím si tuto problematiku popsat ze tří úhlů pohledu. Ten první je z pohledu naprosté změny přístupu k předškolní pedagogice za posledních 25 let. Druhý z pohledu středních škol, a třetí z pohledu inkluze, současného trendu školství a společnosti. Po změně přístupu k předškolní pedagogice je studium vysoké školy především pro učitelky, které střední školu vystudovaly před revolucí, nebo čerstvě po ní, velmi dobrým přínosem. Společnost se přirozeně vyvíjí a mění, a učitel musí jít s dobou, musí být v obraze a svojí práci rozumět. Jako ředitelka umožňuji toto vzdělání všem svým učitelkám, které projeví o studium zájem. Změnilo se kurikulum předškolní pedagogiky, společnost je úplně jinde, a to není málo. Vysoká škola v současné době poskytne všechny potřebné a ucelené informace, které mnohdy samy učitelky hledají. Druhý úhel pohledu je opět ze zkušenosti a z praxe. V dnešní době není škola jako škola. V dobách našeho studia byla střední pedagogická škola výběrovou školou, která měla jasně dané požadavky na své studentky. Prospěch, absolvování přijímacích zkoušek a talentových zkoušek z tělesné, výtvarné, hudební, a dramatické výchovy bylo naprostou samozřejmostí. Hra na nástroj byla povinnou, stejně tak, jako bylo nutné vyjádření lékaře a logopeda. Děje se tak i v současnosti? Je spousta, vlastně podle Tematické zprávy ČŠI Vzdělávání žáků ve středních školách s pedagogickými obory vzdělávání, většina pedagogických škol a studijních programů, které si talentové zkoušky a požadavky na prospěch zachovaly, ale ne všechny. Z vlastní zkušenosti vím, že na některých školách studují dívky, které mají velmi výrazné vady řeči, poruchy čtení, a někdy nemají ani zkušenost s hraním na hudební nástroj. Děti se v tomto věku učí nápodobou a učitelku přijímají jako svůj vzor. Nevím, jak dalece by byli rodiče nadšení z ráčkující učitelky... Nebo z učitelky, která nepřečte pohádku před spaním, nehledě na to že práce s příběhem a knihou je součástí její práce. Ve svém článku dáváte příklad, kdy jste učil mateřinky zeměpis. Já ze své praxe uvedu příklad, kdy mi budoucí mateřinka, studentka střední školy, učila děti, že maminka od jelena je srnka! Kam se ztrácí úroveň práce učitelek MŠ, s trojkami a čtyřkami ze základní školy? Děti se ptají, mají spoustu otázek, zkoumají, hledají, chtějí vědět. Učitelka ale vědět musí. Pokud v některých oborech předškolní pedagogiky mají dívky pouze hru na flétnu, není to pro naši práci to nejlepší. Doprovodit flétnu zpěvem je úkol spíše pro Copperfielda než pro učitelku MŠ. Své studium jsem končila minulý rok a ještě v posledním ročníku magisterského studia jsem skládala závěrečnou zkoušku z hudební výchovy. Třetí úhel mého pohledu je inkluze ve školách, tedy i mateřských. Pedagogická diagnostika je jednou z povinností učitelky MŠ už dlouho. Co to znamená? Sledování vývoje a pokroků každého dítěte, prvotní odhalení problémů se vzděláváním dětí, doporučení rodičům, jak mohou s dítětem pracovat, nebo jak mu pomoci. Vyšším stupněm je od 1. září 2016 platná inkluze. Učitelka musí být schopná na základě vlastní diagnostiky sestavit plán, jak dítě ve vzdělávání podpořit, jak mu pomoci, a pracovat podle něj. Tento plán musí po relativně krátké době vyhodnotit a následně doporučit rodičům další postup přes školská poradenská zařízení. Musí být schopna sestavit individuální vzdělávací plán na základě zprávy z vyšetření dítěte, a podle něj s dítětem pracovat. Tuto povinnost nám ukládá zákon. Velmi těžko ji půjde zvládnout bez dobré znalosti vývojové psychologie a speciální pedagogiky. Nevím, jestli být hodná, laskavá a výtvarně a hudebně nadaná je dostačující kvalifikací. Možná pak bude dobré být trochu sportovní, protože téměř jistě přijde na řadu heslo: „Kdo uteče, vyhraje!“

Celý článek

1 2 
6666