5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

9/2016

Ministryně ke vzdělání pedagogů MŠ

Kateřina Valachová, 4.11.2016

Zákon o pedagogických pracovnících v současnosti umožňuje více cest, jak dosáhnout vzděláním kvalifikace pro pedagogy mateřských škol. Je to možné jak absolvováním střední pedagogické školy, tak studiem bakalářského studijního programu na škole vysoké. Na téměř všech pedagogických fakultách je ostatně bakalářské studium akreditováno. Domnívám se, že vzhledem ke změnám, které mateřské školy čekají – nástup dvouletých dětí, povinný poslední předškolní rok – máme před sebou aktuálně jiné úkoly než novelu zákona zakotvující povinné bakalářské studium pro všechny učitele v mateřských školách. Někde musíme ještě posílit kapacity předškolních zařízení, zajistit dostatečný počet pedagogických pracovníků, provést rozumnou úpravu RVP nebo podpořit vytvoření přiměřených hygienických podmínek. Není tedy na pořadu dne legislativně stanovit všem absolventům středních pedagogických škol povinnost absolvovat k blízkému datu bakalářské vysokoškolské studium. Samozřejmě vítám diskusi o problematice vzdělávání pedagogických pracovníků, což se týká všech stupňů vzdělávacího systému, nikoliv nutně pouze mateřských škol. Já osobně ale cítím potřebu diskutovat s odborníky např. o dalším profesním vzdělávání. Je totiž pravda, že na pedagogy klademe stále vyšší nároky, je proto třeba jim umožnit takové soustavné vzdělávání, které vytvoří podmínky, aby dostáli těmto nárokům. Tyto kroky děláme a chceme v tom pokračovat. To pochopitelně neznamená, že budeme ignorovat mezinárodní trend postupného zvyšování pregraduálního vzdělání učitelů mateřských škol. Jejich vysokoškolské vzdělání se i v jiných zemích prosazuje postupně a až po důkladné debatě všech aktérů i na základě modelování dopadů (nejen finančních) do systému. Na jednu stranu nechci nijak stresovat nynější pedagogické pracovníky v předškolním vzdělávání tím, že si buď dodělají vysokou školu, nebo si musejí najít jinou práci (na to jsou výsledky pedagogů našich mateřských škol velice kvalitní a bylo by to velmi neférové jednání), na druhou stranu se důkladné a konkrétními argumenty podložené debatě o prosazení jejich vysokoškolského vzdělání nijak nebráním.

Celý článek

 1 2
6666