5000
Kurz jako dárek Psychologické kurzy Ročník 2014 Ročník 2014 Co žije a roste na zahradě

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8

Informatorium 3-8

Informatorium 3-8 č.6/2016

Mgr. Marie Těthalová, 6.6.2016

V červnovém Informatoriu 3-8 najdete:

Celý článek

Informatorium 3-8 č.6/2016

Integrace obohatí život dětí s postižením

Mgr. Marie Těthalová, 6.6.2016

Integrace obohatí život dětí s postižením Mateřská škola v Arabské ulici v pražských Dejvicích integruje děti se speciálními vzdělávacími potřebami přes 25 let. O tom, jak integrace probíhá, kdo se na ní podílí a jak dětem prospívá, mluví ředitelka školy Mgr. Irena Holemá, PhD.

Celý článek

Komunikační kompetence učitele aneb Výchova slovem

Bc. Petra Škrdlíková, 6.6.2016

Schopnosti a dovednosti učitele hrají důležitou úlohu v ovlivňování vývoje dítěte i vytváření jeho vlastních kompetencí. Ráda bych se zamyslela nad komunikačními kompetencemi pedagoga, nad tím, jak pracuje se slovem, jak si je vědom toho, jakou sílu slovo má a jak může působit v životě dítěte.

Celý článek

Komunikační kompetence učitele aneb Výchova slovem

Schopnost hrát si máme od přírody

Mgr. Marie Těthalová, 6.6.2016

Schopnost hrát si máme od přírody Říká to Mgr. Eva Svobodová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde působí na katedře pedagogiky a psychologie. Tvrdí, že účelem hry je zažít pocit radosti , a dovednosti , které při ní získáme, jsou vedlejším, ale velice cenným produktem.

Celý článek

Děti chápou život i smrt po svém

Mgr. Marie Těthalová, 6.6.2016

Říká to Martina Špinková z pražské organizace Cesta domů, jež poskytuje odbornou péči umírajícím a těm, kteří o ně pečují. Mezi pečující často patří i děti, protože pokud se umírání a smrt odehrává v domácím prostředí, přirozeně se s ním setkávají. A je potřeba s nimi o tom mluvit.

Celý článek

Děti chápou život i smrt po svém

Soustřeď se!

Jana Pokorná, 6.6.2016

Soustřeď se! Neposedí, neposlouchá, co mu říkáme, prostě se na nic nesoustředí. Dětí, u kterých „sedí“ tato charakteristika, máme každý školní rok ve třídě několik. Proto jsem se zájmem sáhla po útlé knize, která se věnuje koncentraci u dětí.

Celý článek

6666
Čtěte nás online!