5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Předškoláci a výuka angličtiny

Předškoláci a výuka angličtiny

Autor: Iva Hennová | Datum: 9.4.2010 | Vydání: 4/2010

Angličtina se v současné době vyučuje nejen v nižších ročnících všech základních škol, ale i ve většině mateřských škol, kde se její výuce věnují jak pedagogové, tak i lektoři z jazykových agentur docházející do těchto předškolních zařízení.

Předškoláci a výuka angličtiny

Motivovat děti k výuce v předškolním věku je záležitostí vcelku jednoduchou, ale o to důležitější. Stačí se vcítit do jejich představ, nálad či problémů, dostat se co nejblíže dětské duši – to zaručuje celkový úspěch motivace. Pro děti musí být výuka podávána zábavnou hrou – hrou nikdy nekončící, probíhající v přátelské a příjemné atmosféře. Děti by neměly rozlišovat mezi učením a hrou, pro ně by výuka měla být přirozenou cestou, stejnou, jakou se doposud vzdělávaly v rodině či v mateřské škole. K cílené výuce lze využít různých pomůcek, nejlépe dětem velmi blízkých maňásků či plyšových hraček.

K motivaci patří rovněž neustálé pozitivní ohodnocení dětí, povzbuzování k vyšším výkonům i pochvaly, případně drobné odměny formou obrázků s razítky či smajlíky. Předškoláka tak lze nejsnáze a nejefektivněji motivovat novými podněty v rámci herních činností s jeho vrstevníky. Mezi nimi se tak rozvíjí schopnost spolupracovat, mít pochopení pro druhého, pomáhat slabším, řešit konflikt kompromisy, ale i soupeřit.

Výuka dětí by samozřejmě měla probíhat pouze v angličtině, jelikož pro mnohé z nich je to jediná možnost, kdy mohou slyšet cizí jazyk ve známém prostředí. Takto by s nimi měl komunikovat i učitel; přirozeně a se slovní zásobou odpovídající jejich věku, v níž není nutné volit složitá souvětí. Lektor by měl mít středně pokročilé znalosti jazyka, bohužel nestačí znát jen slovní zásobu, kterou má děti učit. Podle Společného evropského referenčního rámce by měly jazykové znalosti lektora odpovídat nejméně úrovni B2.

Dětem slovíčka nepřekládáme, k objasnění významu postačí obrázek, reálné předměty nebo jiné vizuální pomůcky, rovněž tak mimika či gestikulace. Děti samozřejmě zprvu nerozumí všemu, ale neustálým opakováním a ověřováním si správného pochopení nejenže danému pojmu porozumí, ale začnou tuto novou slovní zásobu i aktivně používat. Od lektora to chce pouze dostatečnou trpělivost, jelikož zapamatování si nové slovní zásoby dětem trvá delší dobu než dospělým. Opakováním formou hry upevňujeme jejich kladný vztah k jazyku, posilujeme u nich sebevědomí a zvyšujeme motivaci k učení.

Aby si děti uvědomily, že právě nastal čas na angličtinu, používáme určitá gesta či signály. Hodí se nám k tomu například maňásek či plyšová hračka, která „mluví“ jen anglicky. Můžeme také zazpívat úvodní písničku s pozdravem, využít známou anglickou říkanku, zaujmout určité postavení v prostoru třídy nebo si nasadit papírovou čepici na hlavu, která bude označovat, že dále se již komunikuje jen v angličtině.

Dětem se stává, že se v hodinách angličtiny chtějí vyjádřit svým rodným jazykem. Lektor by měl v tomto případě zareagovat anglicky, danou větu přeložit a na případnou otázku v angličtině odpovědět. Rozhodně není vhodné děti napomínat či jim komunikaci v rodném jazyce zakazovat. Vždy se snažíme neodradit je, ale kladně motivovat.

Pedagogové by měli vědět, že některé děti nebudou chtít v angličtině komunikovat nebo se zapojovat do společných aktivit. Toho se však nemusíme obávat; je to dáno přirozeným vývojem a trvá to různě dlouhou dobu. Na takové děti nenaléháme, časem se samy spontánně přidají a kupodivu začnou aktivně používat vše, co do té doby jen pasivně vnímaly.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 4/2010
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666