5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > ADHD v sukních

ADHD v sukních

Autor: Mgr. Dana Tvrďochová | Datum: 8.10.2014 | Vydání: 8/2014

Téměř v každé třídě základní i mateřské školy se setkáváme s dětmi – většinou chlapci, které pro jejich hyperaktivitu a impulzivitu nelze přehlédnout. Rodiče a učitelé bojují s jejich neklidem. Když se ADHD objeví u dívky, bojuje se svým neklidem většinou ona sama. U dívek má totiž tato porucha většinou jinou podobu.

ADHD v sukních

Demonstruje se častěji právě poruchami pozornosti, kognitivními deficity, potížemi s rozhodováním, sociální komunikaci a oslabenou volní složkou. Projevy hyperaktivity nebývají tak časté jak u chlapců. Velké množství dívek s ADHD (uvádí se 50–70 %) tedy nebývá správně diagnostikováno. Mnohdy se o jejich potížích nikdo nedozví a ony zůstávají se svými trápeními samy. Rodiče a učitelé z nich často mají zvláštní pocit, něco se jim na nich „nezdá“, ale nedokážou přesně popsat a rozpoznat, co. Dívky tedy žijí se svými potížemi dál. V průběhu dospívání a dospělosti se u nich mohou objevovat další přidružené problémy. Tato děvčata se tedy ocitají v začarovaném kruhu nezdařených pokusů, neúspěchu, nepřijetí od okolí i od sebe sama. Dívky, u kterých se projevuje forma ADHD s převahou hyperaktivity a impulzivity bývají zase velmi negativně hodnoceny jak vrstevníky, tak dospělými – u chlapců je jistá míra zlobení obecně očekávána. Když se ale takové chování objeví u dívky, je to sociálně nepřípustné.

ADHD se tak promítá do celého života děvčat a žen. Včasné rozpoznání a správný přístup pomůže předejít vzniku přidružených potíží nebo je alespoň zmírnit (poruchy příjmu potravy, rizikové sexuální chování, zneužívání návykových látek, deprese, potíže v zaměstnání a partnerském životě). Podívejme se tedy na to, jak se projevuje ADHD u děvčat od předškolního a školního věku, zaměřme se na jejich prožitky a potřeby.

Jak už bylo uvedeno, ADHD u dívek má svá specifika. K. Nadeau a P. Quinn (2006) dělí dívky s ADHD do čtyř skupin:

1. TYP – Výborné studentky se skrytými problémy. ADHD u těchto dívek je velmi obtížné identifikovat. Bývají vysoce inteligentní, se stimulujícím rodinným zázemím. Jsou velmi zaměřené na výkon a svou snaživostí a pílí zakrývají své potíže se soustředěním, plánováním a organizováním práce, studia i života. Jejich potíže se začínají projevovat až ve vyšších ročnících, kde z důvodu velkého množství učiva přestávají zvládat nároky. Reagují na to depresemi, úzkostí, sociální izolací.

2. TYP – Zasněné dívky. Tyto dívky své potíže s pozorností demonstrují denním sněním, úniky do fantazie. Mají potíže s dokončováním úkolů, často zapomínají, pracují velmi pomalu, nedokážou být při řešení úkolů flexibilní.

3. TYP – Upovídané dívky. Tyto dívky se projevují velkou upovídaností, intenzivně vyhledávají sociální vztahy, nedokážou je ale udržovat. Mají potíže rozlišovat emoce druhých lidí, orientovat se v jejich chování. Dělá jim potíže naslouchat, často skáčou ostatním do řeči. Mají potíže s předvídáním chování druhých a také jejich chování je často nepředvídatelné, velmi emotivní. Bývají snadno podrážděné. Často se u nich střídají nálady. Mají potíže s plánováním a stanovováním cílů. Své potíže často kompenzují rizikových chováním (alkohol, drogy, kouření, rizikové sexuální chování apod.).

4. TYP – dívky, které se chovají hrubě. Tyto dívky splňují diagnostická kriteria pro ADHD u chlapců. Je pro ně typická hyperaktivita, impulzivita. Často i hrubé a agresivní chování. Potíže s chováním, nezodpovědnost, nedochvilnost apod.

První dva typy mají blízko ke kategorii ADHD – s převahou poruch pozornosti. Třetí typ se blíží ADHD – kombinovaný typ a čtvrtý ADHD – s převahou hyperaktivity a impulzivity. Je však třeba dbát na výše popsaná dívčí specifika.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 8/2014 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666