5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Brána jazyků otevřená?

Brána jazyků otevřená?

Autor: Marie Těthalová | Datum: 15.1.2007 | Vydání: 1/2007

Naše země se otevírá světu, z malého „dvorečku“ uprostřed Evropy se pomalu stává pestré a kosmopolitní společenství, ve kterém jsou zastoupeni příslušníci mnoha národů.

Naskýtá se otázka, zda se s nimi domluvíme. Navíc vzhledem k uvolnění hranic a mnoha možnostem cestování máme i my možnost vyjet nejen na dovolenou k moři, ale třeba také na studijní pobyt. Neznalost cizích jazyků, se kterou se někteří z nás potýkají, je pak nepříjemnou bariérou.

Hlad po jazykových znalostech celkem pochopitelně reflektují různé vzdělávací instituce a agentury, které nabízejí jazykové kurzy i pro děti, které ještě nosí plenky a žvatlají „máma“. Je čas zamyslet se nad tím, od kdy je vhodné děti seznamovat s cizími jazyky (u nás je to vesměs angličtina, která je esperantem naší doby, ale vyučuje se i němčina a někde také španělština, italština a francouzština) a jaké formy výuky zvolit. Je pro děti lepší rodilý mluvčí nebo český lektor? Když začneme s výukou předškoláků, budou si z toho něco pamatovat, až nastoupí do školy? A není výuka jazyků pro malé předškoláky zbytečnou zátěží, něčím, co vývojově nezvládnou?

Cizí jazyk v mateřské škole

Národní plán výuky cizích jazyků na léta 2005–2008 počítá s tím, že se základy cizího jazyka by se měly děti seznamovat již v posledním ročníku mateřské školy. Tuto aktivitu by měli zabezpečovat speciálně vyškolení učitelé. Předpokládá se, že se systematickou výukou cizího jazyka pak začnou děti v první třídě základní školy.

Kateřina Smolíková na www.rvp.cz uvádí, že nemá jít o klasickou výuku jazyka, ale o přípravu dítěte k budoucímu osvojování jazyků, příležitost nahlédnout do jiných kultur, možnost uvědomit si existenci různých jazyků, podnět k tomu, aby dítě vnímalo znalost více jazyků jako samozřejmost, a bylo tak k jejich učení přirozeně motivováno. Děti by se neměly učit jen jazykovým dovednostem, ale také se seznamovat s okolním světem, rozšiřovat si obzory poznání. Výuka by měla mít multikulturní rámec, děti by měly poznávat i reálie jiných zemí, učit se o kultuře jiného národa, toleranci k cizincům, rozvíjet své multikulturní postoje.

Státní mateřské školy uplatňují dvě možnosti. Nejběžnější formou je podle Kateřiny Smolíkové výuka anglického jazyka v podobě krátkých kurzů s různou intenzitou. Obvykle se jedná o lekce s výukou dvakrát týdně a trvající většinou 20–30 minut, které MŠ nabízí jako „nadstandard“ a hradí je rodiče. Někde jsou zajišťovány rodilými mluvčími.

Druhou formou, kterou zmiňuje Kateřina Smolíková, je integrovaná výuka, kterou vede učitelka sama a s cizím jazykem běžně pracuje v celodenním vzdělávacím programu, propojuje jej s různými vzdělávacími i režimovými činnostmi, aktivní zábavou a hrou. Někdy využívá i počítačové programy. Každá z těchto forem má svá pro i proti. Optimálně by mohl fungovat model propojující obě tyto možnosti – průběžnou výuku zajišťuje učitelka mateřské školy a dokonalý jazykový vzor poskytuje dětem rodilý mluvčí během pravidelných lekcí, dodává Kateřina Smolíková.

Profesionalita především

O tom, jak by měla vypadat výuka cizích jazyků v mateřské škole, jsme si povídali s Ivou Hennovou z pražské jazykové školy Irislingua. Paní Hennová zdůrazňuje, že je třeba, aby výuka byla opravdu profesionální a kvalifikovaná. Je možné využít i rodilé mluvčí, kteří ovšem musí být zároveň kvalifikovanými pedagogy, rozumí problematice předškolních dětí a metodicky zvládnou výuku předškoláků. Nestačí tedy jen jazyková zdatnost. Rodilý mluvčí by navíc měl rozumět česky. Během lekcí sice děti mluví cizím jazykem, ale mohou mít nějaký akutní problém (je jim špatně apod.) nebo se naopak chtějí podělit o nějaký emotivní zážitek, a neumějí to sdělit jinak než česky. Rodilý mluvčí, který se s dětmi nedomluví jejich mateřštinou, by tedy měl mít českého asistenta.

Podle Ivy Hennové by bylo nejrozumnější, pokud by v mateřských školách zajišťovaly výuku cizího jazyka samy učitelky, které jsou s dětmi celý den, s tím, že by neměly na jazykovou výuku vyčleněnou nějakou hodinu nebo den, ale využily by pohybové hry či jiné běžné denní činnosti k tomu, aby děti seznamovaly s angličtinou či jiným jazykem. Při integraci cizího jazyka do běžného školkového dne bychom se ale neměli uchylovat k výukovým chvilkám typu „ukaž, co je ‚red‘“ nebo „podívej se, ‚a car‘“.

Děti se rychle naučí reagovat na příkazy v jiném jazyce, zvládnou básničky nebo písničky v jiném jazyce. Naučí se pojmenovat věci denní potřeby a hračky a porozumí jednoduchým pokynům. Podmínkou je ale to, aby učitelka zvládala cizí jazyk opravdu na velmi dobré úrovni. Iva Hennová zdůrazňuje, že podstatná je dokonalá výslovnost. Předškoláci se učí jenom to, co slyší, a pokud učitelka nemá brilantní výslovnost, budou se pak děti trápit s přeučováním na dobrou výslovnost. Pokud by výuka měla být špatná, je lepší cizí jazyk neučit vůbec.

Poznáme dobrou agenturu?

Některé mateřské školy mají ve svém programu výuku cizího jazyka, kterou jim zajišťuje agentura. Iva Hennová k tomu říká, že je třeba sledovat kvalifikaci a schopnosti konkrétního lektora. Problém je podle ní v tom, že si agentury na tuto výuku najímají především studenty, a to nejen z pedagogických škol. Tito lektoři mohou umět výborně cizí jazyk, mají za sebou třeba i pobyt v zahraničí, ale nemají žádnou praxi s předškolními dětmi. Jejich zkušenost s výukou se omezuje pouze na to, co zažili sami, ale nelze učit pouze tak, že budeme kopírovat to, co jsme viděli u svých učitelů.

Na druhou stranu je třeba říci, že agentury si těžko mohou získat skutečně kvalifikované lektory, když po nich chtějí přejíždění ze školky do školy a platí jim jen odučené lekce. Tak se dostáváme zpět k tomu, že se jako ideální jeví propojení běžné činnosti s výukou cizího jazyka, které zajišťuje učitelka mateřské školy.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 1/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666